Chyba Súbor alebo priečinok neexistuje v systéme Windows Vista

Automatická diagnostika a oprava problému

Poradca pri riešení problémov Automatická diagnostika a oprava problémov so súbormi a priečinkami systému Windows môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov.

Ďalšie informácie

Poradca pri riešení problémov Automatická diagnostika a oprava problémov so súbormi a priečinkami systému Windows môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku. Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov.

Ďalšie informácie


Ľutujeme, ale stredisko Služby automatizovaného riešenia problémov spoločnosti Microsoft v súčasnosti nepodporuje váš operačný systém.


Poznámka Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

P R I Z N A K Y

Chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí v počítači so systémom Windows Vista pri pokuse o premenovanie alebo premiestnenie súboru alebo priečinka, sa podobá nasledovnému:
Súbor alebo priečinok neexistuje.

P R I C I N A

Príčinou problému je poškodenie alebo odstránenie kľúčov databázy Registry <Identifikácia priečinka> z nasledujúceho podkľúča databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry v prípade výskytu problému. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete odstrániť tento problém, vytvorte chýbajúce kľúče databázy Registry <Identifikácia priečinka> v nasledujúcom podkľúči databázy Registry podľa hodnôt v súbore knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Poznámky
  • Ak kľúč KnownFolders existuje, ale jeho hodnota je iná ako hodnota v súbore knownfolders.h, zobrazí sa stránka Zásah používateľa v prípade chyby týkajúcej sa súboru alebo priečinka. Ak vyberiete možnosť ÁNO, kľúč KnownFolders sa nastaví na predvolené nastavenia. Ak vyberiete možnosť NIE, uchovajú sa aktuálne nastavenia.
  • Ďalšie odkazy na priečinky, ktoré sa vytvorili pomocou aplikácií tretích strán v databáze Registry, by sa upravovať nemali.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Ako vyrieši tento problém balík MATS

  1. Balík MATS prehľadá váš počítač a zistí, či je v počítači spustený systém Windows Vista verzie x86 alebo verzie x64.
  2. Balík MATS vytvorí chýbajúce kľúče databázy Registry <Identifikácia priečinka>.

    Poznámka Počas tohto procesu sa zobrazí dialógové okno. V tomto dialógovom okne nájdete možnosti na automatickú opravu problémov (odporúča sa) alebo manuálny výber problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Pri manuálnom výbere jednotlivých problémov určených na riešenie musíte v dialógovom okne vybrať možnosť Premenovanie alebo premiestnenie súborov a priečinkov alebo možnosť Iné alebo Neviem.
  3. Balík MATS skontroluje, či sa chýbajúce kľúče databázy Registry <Identifikácia priečinka> úspešne vytvorili.

Ďalšie problémy, ktoré rieši balík MATS

2394521 V systéme Windows XP alebo Windows Vista sa nedá vyprázdniť priečinok Kôš
934160 Chyba povolení pre sieť alebo súbory alebo chyba Priečinok neexistuje
813711 Zmeny veľkosti, zobrazenia, ikony alebo polohy priečinka sa strácajú
2394740 Po inovácii zo systému Windows XP na systém Windows Vista nie je možné vybrať viac položiek
2396571 V systéme Windows sa nesprávne menia ikony
Vlastnosti

ID článku: 949109 – Posledná kontrola: 29. 2. 2012 – Revízia: 1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

Pripomienky