Odstránenie balíka Windows XP Service Pack 3 z počítača

ÚVOD

Balík Windows XP Service Pack 3 (SP3) obsahuje dôležité aktualizácie pre systém Windows XP. Po nainštalovaní balíka Windows XP SP3 môžu hardvérové zariadenia alebo nainštalované programy pracovať inak než dovtedy. V rámci riešenia problémov s týmito zariadeniami alebo programami máte k dispozícii možnosť odinštalovať balík Windows XP SP3. V tomto článku je popísaný postup odstránenia balíka Windows XP SP3 z počítača.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete odstrániť balík Windows XP SP3 zo svojho počítača, použite niektorú z nasledovných metód.

Dôležité upozornenie. Po odstránení balíka Windows XP Service Pack 3 z počítača vám odporúčame, aby ste navštívili nasledovnú webovú stránku spoločnosti Microsoft a nainštalovali najnovšie aktualizácie zabezpečenia:Postup 1: Použitie nástroja Pridanie alebo odstránenie programov v okne Ovládací panel

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť skopírujte a prilepte nasledovný príkaz:
  appwiz.cpl
  . Potom stlačte kláves ENTER.
 3. Začiarknite políčko Zobraziť aktualizácie.
 4. Kliknite na položku Windows XP Service Pack 3 a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 5. Kliknutím na tlačidlo Skončiť po dokončení procesu odstraňovania reštartujte počítač.

Postup 2: Použitie skrytého priečinka $NtServicePackUninstall$

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Po spustení Sprievodcu odstránením balíka Windows XP Service Pack 3 kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Balík Windows XP SP3 odstráňte podľa pokynov na obrazovke.

Postup 3: Použitie procesu nástroja Obnovovanie systému

Poznámka. Skôr než použijete nástroj Obnovovanie systému, nezabudnite aspoň raz reštartovať počítač potom, ako ste nainštalovali balík Windows XP SP3. Reštartom počítača umožníte, aby sa dokončili všetky zostávajúce procesy aktualizácie služieb.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť skopírujte a prilepte nasledovný príkaz:
  %systemroot%\System32\restore\rstrui.exe
  . Potom stlačte kláves ENTER.
 3. Kliknite na prepínač Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu a potom na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na dátum inštalácie balíka Windows XP SP3 a potom v okne Bod obnovenia kliknite na položku Nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom podľa pokynov na obrazovke odstráňte balík Windows XP SP3.

Postup 4: Použitie nástroja Recovery Console

Dôležité upozornenie. Táto sekcia, metóda alebo úloha obsahuje kroky, ktoré vás informujú o tom, ako upraviť databázu Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak sa vám balík Windows XP SP3 nepodarí odstrániť pomocou niektorého z predchádzajúcich postupov, použite tento postup:
 1. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD alebo DVD a reštartujte počítač. Po zobrazení nasledovného hlásenia stlačte ľubovoľný kláves, aby sa počítač spustil z disku CD so systémom Windows XP:
  Press any key to boot from CD
  Poznámka. Počítač musí byť nakonfigurovaný tak, aby ho bolo možné spustiť z jednotky CD alebo z jednotky DVD. Ďalšie informácie o konfigurovaní počítača na spúšťanie z jednotky CD alebo z jednotky DVD nájdete v dokumentácii k počítaču alebo u výrobcu počítača. Na spustenie systému Windows XP môžete použiť aj spúšťaciu disketu. Ďalšie informácie nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  305595 Vytvorenie spúšťacej diskety pre oblasť NTFS alebo FAT v systéme Windows XP
 2. Po zobrazení hlásenia Welcome to Setup stlačením klávesu R spustite nástroj Recovery Console.

  Poznámka. Na obrazovke sa zobrazí niekoľko možností.
 3. Vyberte správnu inštaláciu systému Windows XP.

  Poznámka. Pred stlačením klávesu ENTER je potrebné vybrať požadované číslo, inak sa počítač reštartuje. Obyčajne je k dispozícii len možnosť 1: C:\Windows.
 4. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte ho. Ak toto heslo nepoznáte, stlačte kláves ENTER. (Heslo správcu je obyčajne prázdne.)

  Poznámka. Ak nemáte heslo správcu, nemôžete pokračovať.
 5. Do príkazového riadka zadajte príkaz cd $ntservicepackuninstall$\spuninst a stlačte kláves ENTER.
 6. Do príkazového riadka zadajte príkaz batch spuninst.txt a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka. Zobrazí sa súbor Spuninstal.txt. Počas posúvania zobrazovaného obsahu súboru nadol sa zobrazia chyby a súbory, ktoré sa kopírujú. Toto správanie je typické.
 7. Po odstránení balíka Windows XP SP3 zadajte príkaz exit a potom stlačte kláves ENTER.
 8. Reštartujte počítač v núdzovom režime. Vykonáte to tak, že pri reštartovaní počítača stlačíte kláves F8.

  Poznámka. Po reštarte môže počítač prestať reagovať a môže sa zobraziť čierna obrazovka. Myš bude funkčná. Ak je to tak, znova reštartujte počítač tak, že ho vypnete a znova zapnete. Po druhom reštartovaní sa budete môcť prihlásiť do počítača.
 9. Pri reštarte počítača sa nespustí program Windows Prieskumník (Explorer.exe) a ikony systému Windows a tlačidlo Štart nebudú k dispozícii. Ak chcete odstrániť tento problém, použite tento postup:
  1. Stlačte klávesy CTRL+ALT+DEL a potom kliknite na položku Správca úloh na obrazovke Zabezpečenie systému Windows.
  2. Kliknite na položku Súbor a potom kliknite na príkaz Nová úloha (Spustiť).
  3. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a kliknite na tlačidlo OK.
  4. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Na table s podrobnosťami kliknite pravým tlačidlom myši na položku ObjectName, potom kliknite na príkaz Zmeniť, do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu LocalSystem a potom kliknite na tlačidlo OK.
  6. Reštartujte počítač
 10. Pomocou niektorého z predchádzajúcich spôsobov odstráňte balík Windows XP SP3 z počítača.
Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nástroja Recovery Console nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 950249 – Posledná kontrola: 21. 10. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky