V dialógovom okne tlače v programe balíka Office 2007 chýba tlačiareň „Odoslať do programu OneNote 2007“

P R I Z N A K Y

Zoznam Tlačiareň v dialógovom okne Tlač v programe balíka Microsoft Office 2007 neobsahuje tlačiareň „Odoslať do programu OneNote 2007“.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď chýba ovládač tlačiarne „Odoslať do programu OneNote 2007“.

Dôležité upozornenie: Ovládač tlačiarne „Odoslať do programu OneNote 2007“ nemožno nainštalovať v 64-bitovej verzii systému Windows, pretože nie je kompatibilný so 64-bitovými operačnými systémami.

Poznámka: Ovládač tlačiarne „Odoslať do programu OneNote“ v balíku Microsoft Office 2010 je kompatibilný so 64-bitovými operačnými systémami. Ak máte záujem o bezplatnú 60-dňovú skúšobnú verziu balíka Office 2010 alebo ak chcete inovovať svoju verziu balíka Office 2007, vyberte jedno z nasledujúcich prepojení:

Prevzatie skúšobnej verzie balíka Office 2010 alebo Inovácia na balík Microsoft Office 2010.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite niektorý z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Oprava inštalácie programu balíka Office 2007

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť skopírujte a prilepte (alebo napíšte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  appwiz.cpl
 3. V zozname Nainštalované programy kliknite na nainštalovanú verziu programu balíka Office 2007 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 4. Kliknite na položku Opraviť a potom na tlačidlo Pokračovať.

Postup 2: Inštalácia ovládača všeobecnej tlačiarne a jeho nakonfigurovanie pre program Microsoft Office OneNote 2007

Windows Vista
 1. Nainštalujte ovládač všeobecnej tlačiarne v systéme Windows Vista. Postupujte takto:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec tlačiarne a potom v zozname Programy kliknite na položku Tlačiarne.
  2. V ľavej hornej časti stránky kliknite na položku Pridanie tlačiarne.
  3. V dialógovom okne Pridanie tlačiarne kliknite na položku Pridať lokálnu tlačiareň.
  4. Kliknite na možnosť Použiť existujúci port, vyberte príslušný port a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Môžete vybrať napríklad port LPT1.
  5. V časti Výrobca vyberte položku Generic, v časti Tlačiarne vyberte položku Generic / Text Only a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  6. Ak sa zobrazí nižšie uvedené hlásenie, vyberte možnosť Použiť momentálne nainštalovaný ovládač (odporúča sa) a kliknite na tlačidlo Ďalej:
   Ktorú verziu ovládača chcete použiť?
  7. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.
 2. Nakonfigurujte všeobecnú tlačiareň pre program OneNote. Postupujte takto:
  1. V zozname tlačiarní kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň Generic / Text only a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  2. Kliknite na kartu Porty a potom začiarknite políčko Send To Microsoft OneNote Port.
  3. Kliknite na kartu Spresnenie, v zozname Ovládač vyberte položku Send to Microsoft OneNote Driver a kliknite na tlačidlo Tlačový procesor.
  4. V časti Tlačový procesor vyberte položku OneNotePrint2007, v časti Predvolený typ údajov vyberte položku RAW a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Kliknite na kartu Všeobecné, zmeňte názov tlačiarne na Odoslať do programu OneNote 2007 a kliknite na tlačidlo OK.
Windows XP
 1. Nainštalujte ovládač všeobecnej tlačiarne v systéme Windows XP. Postupujte takto:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tlačiarne a faxy.
  2. V časti Tlačiareň - úlohy kliknite na položku Pridať tlačiareň.
  3. Na prvej strane Sprievodcu pridaním tlačiarne kliknite na tlačidlo Ďalej.
  4. Kliknite na možnosť Lokálna tlačiareň pripojená k tomuto počítaču, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Automaticky rozpoznať a nainštalovať tlačiarne typu Plug and Play a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  5. Kliknite na možnosť Použiť nasledovný port, vyberte príslušný port a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Môžete vybrať napríklad port LPT1.
  6. V zozname Výrobcovia vyberte položku Generic, v časti Tlačiarne vyberte položku Generic (iba textová) a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  7. V časti Chcete túto tlačiareň používať ako predvolenú vyberte možnosť Áno a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  8. Kliknite na možnosť Nezdieľať tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  9. V otázke Chcete vytlačiť skúšobnú stranu vyberte možnosť Nie, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.
 2. Nakonfigurujte všeobecnú tlačiareň pre program OneNote. Postupujte takto:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tlačiarne a faxy.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň Generic (iba textová) a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  3. Kliknite na kartu Porty a potom začiarknite políčko Send To Microsoft OneNote Port.
  4. Kliknite na kartu Spresnenie, v zozname Ovládač vyberte položku Send to Microsoft OneNote Driver a kliknite na tlačidlo Tlačový procesor.
  5. V časti Tlačový procesor vyberte položku OneNotePrint2007, v časti Predvolený typ údajov vyberte položku RAW a potom kliknite na tlačidlo OK.
  6. Kliknite na kartu Všeobecné, zmeňte názov tlačiarne na Odoslať do programu OneNote 2007 a kliknite na tlačidlo OK.
Vlastnosti

ID článku: 952216 – Posledná kontrola: 15. 3. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky