Zobrazenie chybového hlásenia po inovácii počítača s iným procesorom než je procesor Intel na balík Windows XP Service Pack 2 alebo na balík Windows XP Service Pack 3: STOP: 0x0000007E

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Podpora pre niektoré verzie systému Windows sa končí

P R I Z N A K Y

Počítač s iným procesorom, než je procesor Intel, inovujete na balík Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo na balík Windows XP Service Pack 3 (SP3). Potom reštartujete počítač. Môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Zistil sa problém a systém Windows bol vypnutý, aby sa zabránilo poškodeniu počítača...


Technické informácie:

*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Keď povolíte rozšírenie fyzických adries (PAE), môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
STOP 0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)
Poznámky
 • Výsledky chybového hlásenia Stop sa môžu odlišovať v závislosti od nastavenia zlyhania počítačového systému.
 • Parametre, ktoré sú uvedené v zátvorkách technických informácií chybového hlásenia Stop, sa môžu odlišovať v závislosti od konfigurácie počítača. Keď sa však vyskytne tento špecifický problém, prvý parameter má vždy hodnotu C0000005.
 • Tento problém nie je príčinou zobrazenia všetkých chybových hlásení Stop 0x0000007E.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytne vtedy, keď sa vytvorí image nástroja System Preparation (Sysprep) v počítači, ktorý používa procesor od spoločnosti Intel, a potom sa nasadí do počítača, ktorý tento procesor nepoužíva.

Väčšina počítačov obsahuje image, ktorý vytvoril výrobca pomocou nástroja Sysprep. Nástroj Sysprep umožňuje výrobcovi počítača vytvoriť image, ktorý možno použiť v rôznych počítačoch.

Problém, ktorý je uvedený v časti Príznaky, sa môže vyskytnúť vtedy, keď sa pôvodný image nástroja Sysprep pre balíky Windows XP Service Pack 1 (SP1), Windows XP SP2 alebo Windows XP SP3 vytvorí v počítači s procesorom od spoločnosti Intel, a potom sa nasadí do počítača bez procesora Intel.

V rámci tejto konfigurácie sa ovládač procesora Intel (Intelppm.sys) môže pokúšať o načítanie po tom, keď inovujete počítač na balík Windows XP SP2 alebo Windows XP SP3. Ovládač vykonáva túto činnosť, pretože že kľúč databázy Registry z pôvodného image nástroja Sysprep ostane osamotený.

Ďalšie informácie o nepodporovaných scenároch, v rámci ktorých nasadzujete image nástroja Sysprep v cieľovom počítači s procesorom od iného výrobcu, nájdete po kliknutí na nasledujúce číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

828287 Nepodporované scenáre Sysprep (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka: Nemôžeme odporučiť používanie nástroja Sysprep na inštaláciu operačného systému z image, ak bol image vytvorený pomocou počítača s iným procesorom. Nie je napríklad možné vytvoriť image nástroja Sysprep v počítači s procesorom od spoločnosti Intel a potom nasadiť tento image do počítača s procesorom AMD.

Odstránenie tohto problému po jeho výskyte

Postup 1

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP

Ak chcete tento problém obísť, vykonajte nasledovné kroky:
 1. Reštartujte počítač v núdzovom režime.

  Ďalšie informácie o núdzovom režime v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci kľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Štart a potom kliknite na položku Upraviť.
 5. Do údajového poľa Hodnota zadajte číslo 4 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ukončite editor databázy Registry.
 7. Reštartujte počítač.

Postup 2

Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite konzolu na obnovenie pomocou disku CD s operačným systémom Windows XP. Potom vyberte požadovanú možnosť obnovenia. Ak chcete spustiť konzolu na obnovenie zo spúšťacej diskety so systémom Windows XP alebo z disku CD so systémom Windows XP, postupujte takto:
 1. Vložte spúšťaciu disketu so systémom Windows XP do disketovej jednotky. Taktiež môžete vložiť disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD. Potom reštartujte počítač.

  Poznámka: Po zobrazení výzvy systému kliknutím vyberte možnosti, ktoré sa vyžadujú na spustenie počítača z disku CD.
 2. Po zobrazení okna Víta vás inštalátor spustite stlačením klávesu R konzolu na obnovenie.
 3. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých operačných systémov, vyberte inštaláciu, ku ktorej chcete získať prístup z konzoly na obnovenie.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu.

  Poznámka: Ak je heslo správcu prázdne, stlačte kláves ENTER.
 5. Do príkazového riadka konzoly na obnovenie zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  disable intelppm
 6. Ak chcete ukončiť konzolu na obnovenie a reštartovať počítač, do príkazového riadka konzoly na obnovenie zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.

Zabránenie výskytu tohto problému a sprístupnenie balíka Windows XP SP3 na lokalite Windows Update

Informácie o aktualizácii

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:

Prevziať Prevezmite si balík s aktualizáciou pre systém Windows XP (KB953356).

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Požiadavky:

Ak chcete inštalovať túto aktualizáciu, je potrebné, aby ste mali nainštalovaný balík Windows XP SP2 alebo Windows XP SP3.


Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť niektorú z aktualizácií v tomto balíku, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledujúce (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo na ovládacom paneli v časti Dátum a čas.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ippmcust.dllNot applicable26,62428-May-200812:01x86

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o riešení problémov s chybovým hlásením Stop 0x0000007E získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

330182 Chybové hlásenie „STOP 0x0000007E“ po inovácii na systém Windows XP
Ďalšie informácie o riešení tohto problému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

888372 Po vykonaní inovácie na balík Windows XP Service Pack 2 alebo Service Pack 3 sa v počítači s iným procesorom, než je procesor Intel, zobrazí chybové hlásenie Stop 0x0000007E (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o krokoch, ktoré je potrebné vykonať pred inštaláciou balíka Windows XP Service Pack 3, obsahuje článok databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
950717 Kroky, ktoré je vhodné vykonať pred inštaláciou balíka Windows XP Service Pack 3 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 953356 – Posledná kontrola: 30. 4. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky