Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007

ÚVOD

Tento článok popisuje nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Balíky Service Pack pre balík Microsoft Office zvyčajne nemožno odinštalovať bez úplného odinštalovania produktov balíka Microsoft Office. Balík Service Pack 2 (SP2) pre balík Microsoft Office 2007 je prvým balíkom Service Pack, ktorý podporuje odinštalovanie aktualizácií pre počítačové produkty balíka Office 2007. Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007 (Oarpman.exe) umožňuje odinštalovať všetky aktualizácie počítačových produktov balíka Office 2007, ktoré sú zahrnuté v balíkoch SP2 a SP3 balíka Office 2007.

Získanie tohto nástroja

Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007 je dostupný v Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Ak chcete tento nástroj získať, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Poznámky
  • Ďalšie informácie o tomto nástroji sú uvedené v súbore Readme.txt, ktorý je súčasťou softvéru na prevzatie.
  • Na rozbalenie tohto nástroja je potrebné použiť podpriečinok. Môžete použiť napríklad priečinok c:\podpriečinok. Tento nástroj nie je možné rozbaliť do koreňového adresára jednotky. Nedá sa rozbaliť napríklad do priečinka c:\adresár.
  • Ďalšie informácie o používaní nástroja Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007 získate v časti „Microsoft Service Pack Uninstall Tool for the 2007 Microsoft Office suite“ na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Pomocou tohto nástroja môžete zjednodušiť odstránenie všetkých klientskych aktualizácií zahrnutých v balíku SP2 alebo SP3. Tieto klientske aktualizácie však môžete chcieť odstrániť aj individuálne. V takom prípade použite nasledujúci príkaz:
msiexec /i {MSI GUID} MSIPATCHREMOVE={Identifikátor GUID opravy} /l*vx Cesta súboru denníka
Ďalšie informácie získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Známe problémy a zmeny v správaní

  • Po odinštalovaní balíka Office 2007 SP2 sa všetky zdieľané súbory neočakávanie obnovia na verziu RTM namiesto na verziu SP1. K tomuto problému dochádza len v prípade, ak máte v počítači verziu RTM aj verziu SP1 a následne nainštalujete a odinštalujete balík SP2.    Poznámka: Ak sú všetky produkty balíka Office vo verzii RTM, tento problém sa nevyskytuje. Ak sú všetky produkty balíka Office vo verzii SP1, tento problém sa takisto nevyskytuje. Ak chcete tento problém obísť, spustite opravu balíka SP1. BUG #: 841342 (Office12)
  • Ak súbor Oarpman.exe spustíte v počítači so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008, v ktorom sa používajú niektoré aplikácie, nástroj Windows Restart Manager tieto aplikácie neočakávane zatvorí. BUG #: 841159 (Office12)
Ďalšie informácie sú dostupné v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:
967756 Po odinštalovaní niektorých aktualizácií softvéru v systéme Windows Vista alebo Windows Server 2008 sa môže v niektorých súboroch zostavy naďalej zobrazovať aktualizovaná verzia namiesto pôvodnej verzie súborov

968006 Po odinštalovaní niektorých aktualizácií softvéru v systéme Windows Server 2003 alebo Windows XP sa môže v niektorých súboroch zostavy naďalej zobrazovať aktualizovaná verzia súborov namiesto pôvodnej verzie súborov

Vlastnosti

ID článku: 954914 – Posledná kontrola: 28. 11. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

Pripomienky