Zálohovanie virtuálnych počítačov s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v počítači so systémom Windows Server 2008 pomocou nástroja Windows Server Backup

Popis problému

Tento článok popisuje postup pri zálohovaní virtuálnych počítačov s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v počítači so systémom Windows Server 2008 pomocou nástroja Windows Server Backup

Ak chcete pomocou nástroja Windows Server Backup zálohovať virtuálne počítače s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v systéme Windows Server 2008, musíte v nástroji Windows Server Backup zaregistrovať zapisovač Microsoft Hyper-V VSS.

Ak chcete, aby sa zapisovač Microsoft Hyper-V VSS automaticky zaregistroval v nástroji Windows Server Backup, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete sami zaregistrovať zapisovač Microsoft Hyper-V VSS v nástroji Windows Server Backup, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete, aby sa zapisovač Microsoft Hyper-V VSS automaticky zaregistroval v nástroji Windows Server Backup, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.

Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete zaregistrovať zapisovač Hyper-V VSS v nástroji Windows Server Backup, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku CurrentVersion, ukážte na položku Nová a potom kliknite na položku Kľúč.
 4. Zadajte reťazec WindowsServerBackup a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku WindowsServerBackup, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
 6. Zadajte reťazec Application Support a stlačte kláves ENTER.
 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Application Support, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
 8. Zadajte reťazec {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE} a stlačte kláves ENTER.
 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota reťazca.
 10. Zadajte reťazec Application Identifier a stlačte kláves ENTER.
 11. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Application Identifier a potom kliknite na položku Zmeniť.
 12. Do poľa Údaj hodnoty zadajte reťazec Hyper-V a potom kliknite na tlačidlo OK.
 13. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť.

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

Ďalšie informácie o zálohovaní virtuálnych počítačov s technológiou Hyper-V

Zálohovanie virtuálnych počítačov pomocou nástroja Windows Server Backup

 • Pri zálohovaní virtuálnych počítačov je potrebné zálohovať všetky zväzky, v ktorých sú uložené súbory virtuálnych počítačov, vrátane súboru InitialStore.xml (predvolene v priečinku C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V) a zväzkov obsahujúcich súbory VHD a konfiguračné súbory XML. Ak sú konfiguračné súbory virtuálneho počítača uložené napríklad na zväzku D:, súbory virtuálneho pevného disku virtuálneho počítača (VHD) sú uložené na zväzku E: a súbor InitialStore.xml je uložený na zväzku C:, musíte zálohovať zväzky C:, D: a E:.
 • Virtuálne počítače, v ktorých nie je nainštalovaná služba Integration Services, sa po vytvorení snímky VSS prepnú do stavu uloženia.

 • Virtuálne počítače s operačným systémom, ktorý nepodporuje službu VSS, ako sú napríklad systémy Microsoft Windows 2000 a Windows XP, sa po vytvorení snímky VSS prepnú do stavu uloženia.

 • Virtuálne počítače obsahujúce dynamické disky je potrebné zálohovať v režime offline.
Poznámka: Nástroj Windows Server Backup nepodporuje zálohovanie virtuálnych počítačov s technológiou Hyper-V na zdieľaných zväzkoch klastra (zväzky CSV).

Obnovenie virtuálnych počítačov pomocou nástroja Windows Server Backup

Ak chcete obnoviť virtuálne počítače, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite nástroj Windows Server Backup v ponuke Nástroje na správu.
 2. V ponuke Akcie kliknite na položku Obnoviť.
 3. Vyberte server, z ktorého chcete obnoviť údaje, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte dátum a čas obnovenia a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Vyberte typ obnovenia Aplikácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte položku Hyper-V a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Vyberte umiestnenie, do ktorého sa majú obnoviť údaje, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Kliknutím na položku Obnoviť spustite proces obnovenia.
Poznámka Obnovia sa všetky zväzky, v ktorých sú uložené súbory virtuálnych počítačov. Pomocou nástroja Windows Server Backup nemožno obnoviť samostatné virtuálne počítače.

Virtuálne počítače obsahujúce dve alebo viaceré snímky sa neobnovia. Ak chcete obísť tento problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite nástroj Hyper-V Manager v ponuke Nástroje na správu.
 2. Odstráňte virtuálny počítač, ktorý sa neobnovil.
 3. Spustite nástroj Windows Server Backup v ponuke Nástroje na správu.
 4. V ponuke Akcie kliknite na položku Obnoviť.
 5. Vyberte server, z ktorého chcete obnoviť údaje, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte dátum a čas obnovenia a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Vyberte typ obnovenia Súbory a priečinky a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Vyberte adresár, v ktorom sú uložené snímky, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sú snímky uložené v nasledujúcom adresári:
  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots
 9. Vyberte umiestnenie, do ktorého sa majú snímky obnoviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 10. Kliknutím na položku Obnoviť spustite proces obnovenia.
 11. Po dokončení obnovenia vykonajte ďalšie obnovenie. Použite však typ obnovenia Aplikácie a vyberte položku Hyper-V, aby sa virtuálne počítače správne obnovili.
Vlastnosti

ID článku: 958662 – Posledná kontrola: 11. 9. 2011 – Revízia: 1

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

Pripomienky