Aktualizácia doplnku Microsoft Silverlight, 18. februára 2009

S U H R N

Pre doplnok Microsoft Silverlight je k dispozícii aktualizácia. Táto aktualizácia ponúka novú zostavu, ktorá inovuje staršie verzie doplnku Silverlight. Aktualizácia je súčasťou aktuálnych inštalátorov doplnku Silverlight. Ak v počítači nie je nainštalovaný doplnok Silverlight, inštalátor vám ponúkne služba Microsoft Update alebo Windows Server Update Services (WSUS).

Táto aktualizácia zlepšuje stabilitu médií a zjednodušenie ovládania. Aktualizácia je spätne kompatibilná s aplikáciami, ktoré boli vytvorené použitím starších verzií doplnku Silverlight.

Informácie o inštalácii

Aktualizácia je k dispozícii z nasledujúcich zdrojov.

Lokalita doplnku Microsoft Silverlight

Inštalátor doplnku Silverlight obsahuje okrem tejto aktualizácie aj všetky predchádzajúce aktualizácie. Ak chcete inštalovať najnovšiu verziu doplnku Silverlight, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Microsoft Update

Aktualizácia je k dispozícii aj používateľom služby Microsoft Update. Ak máte nainštalovanú staršiu verziu doplnku Silverlight, táto aktualizácia vám bude ponúknutá ako „Aktualizácia doplnku Microsoft Silverlight (KB 960353)“.

Doplnok Silverlight obsahuje mechanizmus na automatickú aktualizáciu. V balíku služby WSUS je tento mechanizmus predvolene vypnutý. Budúce aktualizácia sa budú poskytovať prostredníctvom aktualizácií služby WSUS.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Doplnok Microsoft Silverlight je doplnok pre rôzne prehľadávače a prostredia, ktorý poskytuje funkcie na ovládanie médií založených na technológii Microsoft .NET a interaktívne webové aplikácie novej generácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Produkty tretích strán, ktorými sa tento článok zaoberá, vyrábajú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu ani spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 960353 – Posledná kontrola: 14. 5. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky