Prečo sa pri používaní systému Vista rýchlo zväčšuje využitý priestor na jednotke C?Toto je článok s postupmi. Toto je článok s postupmi.

Prehľad:

Prečo sa pri používaní systému Vista rýchlo zväčšuje využitý priestor na jednotke C?

Používate úplne nový systém Vista a zisťujete, že sa výrazne zväčšil využitý priestor na jednotke C Aj keď ste preinštalovali systém, po krátkej dobe vidíte, že sa opäť využíva veľká časť priestoru (a to aj v prípade, že je nainštalovaných len niekoľko softvérových programov). Čo je príčinou?

Keď používate systém Vista, a to najmä v priebehu prvého mesiaca po inštalácii, priestor využívaný systémom Vista do určitej miery narastie. Vo všeobecnosti platí, že je normálne, ak systém Windows Vista zaberá 15 až 20 GB priestoru na pevnom disku.

Je možné uvoľniť časť využitého priestoru?

Môžete vyskúšať nasledujúce postupy:

Postup 1: Použitie nástroja Čistenie disku

Súčasťou systému je nástroj na čistenie disku. Jeho pravidelné používanie je veľmi užitočné.

Postup 2: Vyčistenie zálohy balíka SP1 pomocou nástroja VSP1CLN

Ak máte nainštalovaný balík Service Pack 1 (SP1), tieto informácie môžu byť pre vás užitočné. Pri inštalácii balíka SP1 sa zálohujú niektoré počiatočné súbory, aby ste balík SP1 mohli v prípade potreby úspešne odinštalovať. Vyčistením týchto záložných súborov sa môže ušetriť časť miesta na disku.Po vyčistení však už balík SP1 nebude možné odinštalovať.
 1. Ponuka Štart -> do poľa Vyhľadávanie zadajte text cmd. V hornej časti ponuky sa zobrazí možnosť cmd. Kliknite pravým tlačidlom myši -> vyberte položku Spustiť ako správca.  Zobrazí sa dialógové okno s výzvou na potvrdenie operácie. Pokračujte kliknutím na položku Potvrdiť.
 2. V zobrazenom okne príkazového riadka zadajte príkaz VSP1CLN a stlačte kláves Enter.
 3. Stlačením klávesu Y potvrďte operáciu.


 4. Počkajte niekoľko minút.
 5. Po skončení procesu sa zobrazí hlásenie o dokončení operácie.

Upozornenie: Neviete, či je v počítači nainštalovaný balík SP1? Zistíte to vykonaním nasledujúcich jednoduchých krokov:

Ponuka Štart -> do poľa Vyhľadávanie zadajte text winver -> stlačte kláves Enter. Ak je nainštalovaný balík Service Pack 1, v hornej časti okna bude uvedený text Zostava 6001: Service Pack 1.

Postup 3: Vyčistenie súborov predchádzajúcich verzií pomocou príkazu COMPCLN

Ak máte nainštalovaný balík Service Pack 2 (SP2), zistíte tiež, že sa výrazne zväčšil priestor na disku používaný systémom. Je to preto, lebo pri inštalácii balíka SP2 sa súbory z predchádzajúcej verzie (RTM alebo SP1) úplne neodstraňujú. V tejto situácii možno použiť príkaz COMPCLN.
 1. Otvorte okno príkazového riadka podľa obrázkov uvedených vyššie. V okne zadajte príkaz COMPCLN a stlačte kláves Enter.
 2. Stlačením klávesu Y potvrďte operáciu.

  COMPCLN
 3. Po dokončení príkazu sa súbory z predchádzajúcej verzie, ktoré už po inštalácii balíka SP2 nie sú potrebné, automaticky odstránia a na pevnom disku sa uvoľní približne 1 GB miesta.

Postup 4: Nastavenie veľkosti priestoru využívaného tieňovou kópiou zväzku

Systém Vista využíva technológiu tieňovej kópie zväzku na zálohovanie údajov a obnovenie systému. Tieňová kópia zväzku musí zaberať určitú časť priestoru. Pomocou nástroja Vssadmin môžete nastaviť veľkosť využívaného priestoru na disku. Použite nasledujúci postup:
 1. Ponuka Štart -> do poľa Vyhľadávanie zadajte text cmd. V hornej časti ponuky sa zobrazí možnosť cmd. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Spustiť ako správca.


 2. Zadajte príkaz vssadmin list shadowstorage a stlačte kláves Enter. (Ak nechcete pri zadávaní príkazu urobiť chybu, môžete ho skopírovať a prilepiť.)
 3. Tento príkaz zobrazí aktuálnu veľkosť priestoru na disku využívaného tieňovou kópiou zväzku.

  Priestor na disku využívaný tieňovou kópiou zväzku
 4. Položka Maximum Volume Shadow Copy Storage space v tomto príkaze predstavuje maximálnu veľkosť priestoru, ktorý môže tieňová kópia zväzku využívať (aktuálna hodnota je 18,603 GB). Znížením tejto hodnoty môžete ušetriť miesto na disku.
 5. Zadajte nasledujúci príkaz (ak nechcete pri zadávaní príkazu urobiť chybu, môžete ho skopírovať a prilepiť):
  VSSAdmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=1GB
  Tento príkaz obmedzí maximálnu veľkosť priestoru využívaného tieňovou kópiou zväzku na 1 GB. Priestor môžete nastaviť na ľubovoľnú požadovanú hodnotu.
  Keď sa zobrazí hlásenie Successfully resized the shadow copy storage association, operácia nastavenia sa dokončila.

  Operácia sa dokončila

Na čo sa používa čoraz väčší využitý priestor na jednotke C?

Tento priestor využívajú nasledujúce funkcie:
 • Databáza Registry: Do databázy Registry sa neustále zapisujú údaje používateľov a programov, takže veľkosť databázy sa takisto zväčšuje.
 • Inštalácia opráv: Ak je zapnutá služba Windows Update, takmer každý mesiac sa vydávajú nové opravy. Inštalácia opráv vyžaduje ďalší priestor na disku. (Nové opravy nahrádzajú niektoré súbory a zároveň zálohujú niektoré pôvodné súbory.)
 • Obnovovanie systému: Funkcia Obnovovanie systému automaticky vytvára bod obnovenia, ktorý vyžaduje priestor na pevnom disku.
Existujú ďalšie funkcie, ktoré zaberajú miesta na disku, tie však nie sú predmetom tohto článku.

Čo ak sa pri používaní vyskytnú ďalšie problémy?

Môžete zostať pokojní. Vo fóre služby Microsoft Community máme príspevok, ktorý bol vytvorený špeciálne pre tento článok na účely diskusie. Ak sa vyskytne problém, môžete odpovedať na tento príspevok.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, môžete vyhľadať vhodné riešenia vo fóre.

Tešíme sa na vaše podnetné názory a návrhy.

Tešíme sa na vaše podnetné názory Ak máte záujem, môžete po použití lokality technickej podpory a pomoci spoločnosti Microsoft venovať niekoľko sekúnd ohodnoteniu tohto článku v tabuľke odozvy nachádzajúcej sa na konci tejto webovej stránky, čo nám umožní zlepšiť náš obsah. Ak máte akékoľvek návrhy alebo nápady, môžete ich uviesť v poli na zadanie ďalších komentárov. (Ak chcete, aby sa vaše technické problémy vyriešili rýchlejšie, môžete o nich diskutovať v príslušných príspevkoch v službe Microsoft Community.)
Vlastnosti

ID článku: 961416 – Posledná kontrola: 6. 1. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky