Používanie dávkových skriptov FTP

S U H R N

FTP (file transfer protocol) je pomôcka slúžiaca na prenos súborov, ktorá sa bežne používa v systémoch UNIX.

Protokol FTP umožňuje používanie skriptov (zoznamov príkazov z externých súborov). V nasledujúcom príklade je uvedený skript, ktorý otvára pripojenie na adresu IP 11.11.11.11, prihlasuje sa do hostiteľského systému ako hosť s heslom guest, odovzdá súbor File1 a potom sa ukončí:
open 11.11.11.11
user
guest
guest
put file1
quit

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete čítať tento súbor v systéme Windows, je nutné použiť prepínač -s. Ak sa predchádzajúci skript nachádzal v súbore s názvom Test.scr, môžete tento skript spustiť zadaním nasledujúceho príkazu:
ftp -s:test.scr
Môžete zadať názov hostiteľa do príkazového riadka a potom použiť skript na spracovanie prihlásenia. Ak napríklad použijete nasledujúci príkazový riadok:
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
, súbor skriptu by mal vyzerať nasledovne:
user
guest
guest

put file1
quit
Ak je však v prostredí hostiteľa FTP implementované automatické prihlasovanie, tento príkaz nebude pracovať. Ak chcete vypnúť automatické prihlasovanie, použite v príkazovom riadku prepínač -n:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Vlastnosti

ID článku: 96269 – Posledná kontrola: 29. 12. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky