Program Internet Explorer sa po spustení otvorí, blikne a potom sa okamžite zatvorí

S U H R N

Môžete pozorovať, že keď spustíte program Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 alebo Internet Explorer 10, otvorí sa, blikne a potom sa okamžite zatvorí. Tento problém sa môže vyskytovať, ak je program Internet Explorer poškodený. Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa pokynov v časti Riešenie, ktorá sa nachádza nižšie.

R I E S E N I E

Vyberte operačný systém, ktorý zodpovedá vašej situácii, a postupujte podľa uvedených pokynov.

Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008


Vlastnosti

ID článku: 967896 – Posledná kontrola: 26. 9. 2013 – Revízia: 1

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 9

Pripomienky