Pri používaní veľkého počtu pracovných postupov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa tabuľky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase výrazne zväčšujú a dochádza k problémom s výkonom

P R I Z N A K Y

V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 možno používať pracovné postupy. Tabuľky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase sa výrazne zväčšujú a dochádza k problémom s výkonom.

P R I C I N A

Príčinou tohto problému je skutočnosť, že pri spustení pravidiel pracovného postupu sa v tabuľkách AsyncOperationBase a WorkflowLogBase v databáze MSCRM vytvára inštancia a záznam pracovného postupu. Po dokončení inštancie pracovného postupu však v databáze zostáva záznam pracovného postupu. Tabuľky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase sa preto ďalej zväčšujú, v dôsledku čoho sa znižuje výkon.

Poznámka Vlastnosť AsyncOperationType týchto záznamov je nastavená na hodnotu 10.

R I E S E N I E

Tento problém sa odstraňuje v najnovšej kumulatívnej súhrnnej aktualizácii systému Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
949256 Aktualizácie a rýchle opravy pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete povoliť túto rýchlu opravu, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V Editore databázy Registry vyhľadajte nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Určite, či existuje položka DWORD databázy Registry s názvom AsyncRemoveCompletedWorkflows. Údaj hodnoty položky AsyncRemoveCompletedWorkflows databázy Registry musí byť 1.
 4. Ak položka AsyncRemoveCompletedWorkflows databázy Registry neexistuje, pridajte ju. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku MSCRM, ukážte na položku Nové (New), kliknite na položku Hodnota DWORD (DWORD Value) a zadajte reťazec AsyncRemoveCompletedWorkflows do poľa Názov (Name).
  2. Dvakrát kliknite na položku AsyncRemoveCompletedWorkflows a zadajte hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty (Value data).
  3. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec iisreset a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka Ak sa v poli Údaj hodnoty (Value data) hodnoty DWORD AsyncRemoveCompletedWorkflows obnoví hodnota 0, systém Microsoft Dynamics CRM bude v databáze naďalej uchovávať záznamy pracovného postupu, a to aj po dokončení úloh.
Poznámka Táto rýchla oprava je iba proaktívna. Znamená to, že po jej nainštalovaní a aktivácii sa automaticky odstránia iba nové záznamy pracovného postupu. Ak sú už tabuľky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase veľké v dôsledku týchto záznamov pracovného postupu, tabuľky je potrebné vyčistiť pomocou čistiaceho skriptu programu Microsoft SQL Server, ktorý je dostupný v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
968520 Ak sa tabuľka AsyncOperationBase v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nadmerne zväčší, počítač pracuje pomaly

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácii softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Ďalšie informácie o terminológii používanej na popis balíkov rýchlych opráv a aktualizácií softvéru systému Microsoft Business Solutions CRM získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
887283 Štandardy pomenúvania balíkov rýchlych opráv a aktualizácií softvéru systému Microsoft Business Solutions CRM

Vlastnosti

ID článku: 968755 – Posledná kontrola: 11. 10. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky