V počítači so systémom Windows Vista alebo novším operačným systémom, v ktorom je spustená služba Bonjour od spoločnosti Apple, sa môže predvolená brána nastaviť na adresu 0.0.0.0

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) bola ukončená 12. júla 2011. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows
Zdroj: Technická podpora spoločnosti Microsoft

RÝCHLE PUBLIKOVANIE

ČLÁNKY RÝCHLEHO PUBLIKOVANIA POSKYTUJÚ INFORMÁCIE PRIAMO OD ORGANIZÁCIE TECHNICKEJ PODPORY SPOLOČNOSTI MICROSOFT. INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V TOMTO ČLÁNKU BOLI VYTVORENÉ S OHĽADOM NA NAJNOVŠIE ALEBO JEDINEČNÉ TÉMY, PRÍPADNE MAJÚ NAHRÁDZAŤ INÉ INFORMÁCIE DATABÁZY KNOWLEDGE BASE.


Pri používaní počítači so spustenou službou Bonjour od spoločnosti Apple sa v počítači môže vytvoriť predvolená brána s adresou 0.0.0.0.

PríčinaTento problém sa vyskytuje preto, lebo služba Bonjour pridáva smerovanie pomocou logiky, ktorá určuje predvolenú bránu s adresou 0.0.0.0. Služba Bonjour túto bránu neodstraňuje.Na získanie tohto smerovania sa musia v počítači so systémom Windows Vista alebo novším operačným systémom a nainštalovanou službou Bonjour vyskytnúť nasledujúce udalosti:

  • Počítač pred spustením služby Bonjour nezískava adresu zo servera DHCP.

  • Služba Bonjour v takejto situácii pridá do počítača predvolené smerovanie, ktoré uvádza, že všetci internetoví hostitelia sú v stave „onlink“.

  • Počítač môže následne získať adresu zo servera DHCP. Služba Bonjour neodstráni predvolené smerovanie, v dôsledku čoho v počítači zostáva nakonfigurovaná nesprávna predvolená brána. Táto brána si privlastňuje správnu konfiguráciu brány, ktorú poskytuje server DHCP, a zabraňuje v prístupe na internet.

RiešenieAk chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete manuálne vyriešiť tento problém, odstráňte smerovanie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec cmd, v zozname Programy kliknite pravým tlačidlom myši na položku cmd.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.

2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:route delete 0.0.0.03. Zatvorte okno príkazového riadka.Poznámka: Vykonaním tohto postupu sa nezabezpečí, že služba Bonjour už nikdy znova nevytvorí príslušné smerovanie, pretože to závisí na postupnosti udalostí uvedených v časti Príčina. Ak sa tento problém vyskytne znova, odstráňte smerovanie vykonaním krokov uvedených vyššie.

Vyriešil sa problém?

  • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
  • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Ďalšie informácieStav:

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

VYHLÁSENIE

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NA ŽIADEN ÚČEL NEPOSKYTUJÚ VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V DOKUMENTOCH A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOCH PUBLIKOVANÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE („MATERIÁLOCH“). MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TLAČOVÉ CHYBY A MÔŽU SA KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH POŽIADAVIEK, ZÁRUK A PODMIENOK, ČI UŽ VYJADRENÝCH, PREDPOKLADANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, A VYLUČUJÚ ICH. OKREM INÉHO SEM PATRIA POŽIADAVKY, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY VLASTNÍCKYCH PRÁV, NEPORUŠENIA PRÁV INÝCH SUBJEKTOV A PODMIENKA SPOKOJNOSTI ALEBO KVALITY, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL S OHĽADOM NA MATERIÁLY.

Vlastnosti

ID článku: 970313 – Posledná kontrola: 27. 2. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky