Obnovenie súčastí služby Windows Update

Vzťahuje sa na: Windows UpdateMicrosoft UpdateWindows 10 Viac

Ak sa zobrazí chyba služby Windows Update, skúste kroky v časti Oprava chýb služby Windows Update. Kroky a poradcovia pri riešení problémov na tejto stránke pre vás obnovia súčasti systému Windows.
 

Ako obnoviť ručne súčasti služby Windows Update 

 

Dôležité
Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte databázu Registry na účely obnovy v prípade problémov.

Ak chcete nastaviť súčasti služby Windows Update, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte príkazový riadok. Použite jeden z nasledujúcich postupov podľa toho, ktorú verziu systému Windows používate:
   
  • Windows 10: Stlačte a podržte kláves s logom Windows alebo kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo s logom Windows na paneli úloh a potom vyberte položku Príkazový riadok (správca). Keď sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na položku Áno.
  • Windows8.1 a Windows 8: Na domovskej obrazovke potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, čím sa zobrazia kľúčové tlačidlá. Vyberte položku Vyhľadávanie a vyhľadajte text cmd. (Ak používate klávesnicu a myš, na domovskej obrazovke zadajte text cmd.) V zozname výsledkov stlačte a podržte položku Príkazový riadok alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
  • Windows 7 a staršie verzie: Stlačte kombináciu klávesu s logom Windows a klávesu R, do poľa Spustiť zadajte text cmd a stlačte kláves Enter. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku cmd a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
 2. Zastavte služby BITS, Windows Update a Cryptographic Services. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
   
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Odstráňte súbory qmgr*.dat. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Ak je to váš prvý pokus o riešenie problémov so službou Windows Update podľa postupu v tomto článku, vynechajte krok 4 a prejdite na krok 5. Krok 4 v postupe riešenia problému vykonajte len vtedy, ak sa vám problémy so službou Windows Update nepodarilo vyriešiť aj napriek vykonaniu všetkých krokov okrem kroku 4. (Krok 4 sa vykonáva v Dôraznom režime opravy Fix it, ktorý bol uvedený vyššie v článku.)
   
  1. Premenujte záložné kópie priečinkov distribúcie softvéru. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
    
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. Obnovte služby BITS a Windows Update na predvolený popisovač zabezpečenia. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. Znova zaregistrujte súbory služieb BITS a Windows Update. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Obnovte rozhranie Winsock. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:
  netsh winsock reset
 8. Ak používate systém Windows XP, musíte nakonfigurovať nastavenie servera proxy. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:
   
  proxycfg.exe -d
  Ak používate inú verziu systému Windows, do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Znova spustite služby BITS, Windows Update a Cryptographic Services. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Len systém Windows Vista: Vymažte front služby BITS. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúci príkaz a stlačíte kláves Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Windows Update Agent.
 12. Reštartujte počítač.