Popis balíka Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2

Úvod

Spoločnosť Microsoft vydala balík Service Pack 2 (SP2) pre služby Windows Server Update Services (WSUS) 3.0. Tento článok zahŕňa informácie o obsahu balíka Service Pack, o tom, ako získať balík Service Pack a ako určiť, či je balík Service Pack nainštalovaný.

Vylepšenia funkcií a dôležité aktualizácie softvéru v balíku WSUS 3.0 SP2

Balík WSUS 3.0 SP2 zahŕňa nasledujúce vylepšenia:
 • podpora pre nové serverové a klientske verzie systému Windows,
  • integrácia s verziou Windows Server 2008 R2,
  • podpora pre funkciu BranchCache v systéme Windows Server 2008 R2,
  • podpora pre klientske systémy Windows 7,
 • vylepšenia funkcie WSUS.
  • Pravidlá automatického schvaľovania: pravidlá automatického schvaľovania teraz zahŕňajú možnosť zadať koncový dátum a čas pre schválenie pre všetky počítače alebo konkrétne skupiny počítačov.
  • Súbory a jazyky aktualizácií: vylepšené spracovanie výberu jazykov pre servery zahŕňa nové dialógové okno s upozornením, ktoré sa zobrazuje, keď sa rozhodnete preberať aktualizácie iba pre zadané jazyky.
  • Jednoduchá inovácia: balík WSUS 3.0 SP2 môže byť nainštalovaný ako lokálna inovácia zo starších verzií služby WSUS a zachováva si všetky nastavenia a schválenia. Používateľské rozhrania klientskych a serverových verzií balíkov WSUS 3.0 SP1 a SP2 sú kompatibilné.
  • Zostavy: nové zostavy stavu aktualizácií a počítačov vám umožňujú filtrovať aktualizácie, ktoré sú schválené na inštaláciu. Tieto zostavy môžete spustiť z konzoly WSUS, alebo môžete použiť rozhranie API na začlenenie tejto funkcie do vašich vlastných zostáv.
 • Aktualizácie softvéru
  • Opravy na zvýšenie stability a spoľahlivosti sú začlenené pre server WSUS, ako je napríklad podpora pre adresy IPV6 s dĺžkou presahujúcou 40 znakov.
  • Dialógové okno schválenia teraz abecedne zoraďuje skupiny počítačov podľa názvu skupiny.
  • Ikony zoradenia zostavy podľa stavu počítačov sú teraz použiteľné aj v prostrediach s procesormi x64.
  • Súčasťou balíka WSUS 3.0 SP2 teraz je aj nové vydanie nástroja Windows Update Agent, ktorý poskytuje vylepšenia a opravy, ako je napríklad podpora pre rozhrania API vyvolané inými ako lokálnymi systémami v neinteraktívnej relácii.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Získanie a inštalácia služby WSUS 3.0 SP2

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:


Prevziať Prevezmite si balík WSUS 3.0 Service Pack 2.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Inštalácia balíka WSUS 3.0 SP2 pomocou nástroja Server Manager

 1. Prihláste sa na server, na ktorý chcete nainštalovať balík WSUS 3.0 SP2, pomocou konta, ktoré je členom lokálnej skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Start, ukážte na položku Administrative Tools a potom kliknite na položku Server Manager.
 3. Ak sa na table na pravej strane okna Server Manager v časti Roles Summary nenachádza položka Windows Server Update Services, kliknite na položku Add Roles.
 4. Ak sa zobrazí stránka Before You Begin kliknite na položku Next.
 5. Na stránke Select Server Roles vyberte položku Windows Server Update Services.
 6. Na stránke Windows Server Update Services kliknite na tlačidlo Next.
 7. Na stránke Confirm Installation Selections kliknite na položku Install.
 8. Keď sa spustí sprievodca WSUS 3.0 SP2 Setup Wizard, prejdite na nasledujúcu stranu sprievodcu a vykonajte kroky uvedené na strane To continue installing WSUS 3.0 SP2 sprievodcu.

Ako zistiť, či je nainštalovaný balík service pack

Vyhľadajte položku Windows Server Update Services 3.0 SP2 v aplete Add or Remove Programs v ovládacom paneli alebo v aplete Program Files and Features v ovládacom paneli. Ak sa položka Windows Server Update Services 3.0 SP2 nezobrazuje, balík Service Pack nie je nainštalovaný.

Informácie o odstránení

Aplet Add or Remove Programs v ovládacom paneli nie je možné použiť na odstránenie iba balíka WSUS 3.0 SP2, pretože takto sa odstráni celá inštalácia služby WSUS 3.0.

Ak chcete odstrániť balík WSUS 3.0 SP2 pomocou nástroja Server Manager v počítači so systémom Windows Server 2008

 1. Prihláste sa na server, z ktorého chcete odstrániť balík WSUS 3.0 SP2, pomocou konta, ktoré je členom lokálnej skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Start, ukážte na položku Administrative Tools a potom kliknite na položku Server Manager.
 3. Na table na pravej strane okna Server Manager kliknite v časti Roles Summary na položku Remove Roles.
 4. Ak sa zobrazí stránka Before You Begin kliknite na položku Next.
 5. Na stránke Select Server Roles zrušte začiarknutie políčka Windows Server Update Services.
 6. Na stránke Windows Server Update Services kliknite na tlačidlo Next.
 7. Na strane Confirm Installation Selections kliknite na položku Remove.
 8. Na strane Remove Windows Server Update Services 3.0 SP2 vyberte všetky ostatné položky, ktoré sa majú odstrániť, a potom kliknite na položku Next.
 9. Po dokončení práce sprievodcu WSUS 3.0 SP2 Removal Wizard zatvorte okno tohto sprievodcu kliknutím na položku Finish.
Ak si chcete prečítať poznámky k vydaniu balíka WSUS 3.0 SP2 a získať tak ďalšie informácie o tomto vydaní, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu:Podrobné pokyny na inštaláciu nájdete v príručke WSUS 3.0 SP2 Step by Step Guide na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 972455 – Posledná kontrola: 31. 3. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky