Prispôsobenie predvoleného lokálneho používateľského profilu pri príprave obrazu systému Windows

ÚVOD

Tento článok obsahuje informácie o prispôsobení nastavení predvoleného lokálneho používateľského profilu pri vytváraní obrazu v počítači s niektorým z nasledujúcich operačných systémov:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Po nasadení obrazu platia nastavenia predvoleného lokálneho používateľského profilu pre všetkých nových používateľov, ktorí sa prihlásia do počítača.

Ak chcete prispôsobiť predvolený používateľský profil alebo povinný používateľský profil, najskôr musíte prispôsobiť predvolený používateľský profil. Predvolený používateľský profil potom môžete skopírovať do príslušného zdieľaného priečinka a nastaviť ho ako predvolený používateľský profil alebo povinný používateľský profil.

Ak predvolený používateľský profil prispôsobíte podľa pokynov uvedených v tomto článku, vytvoríte zdrojový profil vo formáte, ktorý je vhodný na použitie viacerými používateľmi. Je to jediný podporovaný spôsob prispôsobenia predvoleného používateľského profilu pre operačný systém Windows. Ak sa na prispôsobenie predvoleného používateľského profilu pokúsite použiť iné spôsoby, môže sa stať, že do nového predvoleného používateľského profilu sa zahrnú nadbytočné informácie. Tieto nadbytočné informácie môžu viesť k vážnym problémom so stabilitou aplikácií a systému.

Poznámka: Tento článok nahrádza všetky doposiaľ publikované postupy prispôsobenia predvoleného lokálneho používateľského profilu pri príprave obrazov.

Prispôsobenie predvoleného používateľského profilu v systémoch Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Jediným podporovaným spôsobom prispôsobenia predvoleného používateľského profilu je použitie parametra Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile v súbore odpovedí Unattend.xml. Súbor odpovedí Unattend.xml sa odovzdáva do nástroja System Preparation Tool (Sysprep.exe).

Krok 1: Konfigurácia predvoleného používateľského profilu

 1. Prihláste sa do systému Windows pomocou vstavaného lokálneho konta správcu.
  Poznámka: V tomto procese nie je možné použiť konto v doméne.
 2. Otvorte ovládací panel Používateľské kontá a odstráňte všetky pridané používateľské kontá s výnimkou používateľského konta na úrovni správcu, prostredníctvom ktorého ste sa prihlásili do systému Windows.
 3. Nakonfigurujte nastavenia, ktoré chcete skopírovať do predvoleného používateľského profilu. Patria sem nastavenia pracovnej plochy, obľúbené položky a možnosti ponuky Štart.
  Poznámka: Prispôsobenie ponuky Štart a položky Panel úloh je v systéme Windows 7 obmedzené. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Krok 2: Vytvorenie súboru Unattend.xml obsahujúceho parameter Copy Profile

Vytvorte súbor Unattend.xml obsahujúci parameter Copy Profile (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Ak použijete parameter Copy Profile, do predvoleného používateľského profilu sa skopírujú nastavenia aktuálne prihláseného používateľa. Tento parameter musí byť v špeciálnej fáze procesu nastavený na hodnotu „true“.
Nástroj Windows System Image Manager (Windows SIM) umožňuje vytvoriť a spravovať súbory odpovedí automatickej inštalácie systému Windows v grafickom používateľskom rozhraní (GUI).

Súbory odpovedí sú súbory vo formáte XML, ktoré sa používajú počas inštalácie systému Windows na konfiguráciu a prispôsobenie predvolenej inštalácie systému Windows.

Súbor Unattend.xml vytvorte pomocou nástroja Windows System Image Manager Nástroj Windows System Image Manager je súčasťou súpravy Windows AIK (Windows Automated Installation Kit). Súpravu AIK určenú pre váš operačný systém získate na jednej z nasledujúcich webových lokalít:
Ďalšie informácie o súprave Windows AIK nájdete na stránke Windows Automated Installation Kit (AIK) (v angličtine). Pokyny na vytvorenie súboru odpovedí nájdete v informáciách Pomocníka, ktoré sú súčasťou súpravy Windows AIK. Ďalšie informácie o postupe pri vytvorení súboru odpovedí nájdete na stránke Work with Answer Files in Windows SIM.
Krok 3: Prispôsobenie predvoleného používateľského profilu v súbore Unattend.xml

 1. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení. Urobíte to tak, že kliknete na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadáte reťazec cmd, kliknete pravým tlačidlom myši na položku cmd v zozname Programy a potom kliknete na položku Spustiť ako správca.
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Poznámka: Súbor Sysprep.exe sa nachádza v adresári %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Potvrďte úspešné vykonanie príkazu CopyProfile otvorením nasledujúceho súboru: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Hľadajte riadky podobné nasledujúcim (vo fáze „specialize“):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Tento riadok potvrdzuje úspešné vykonanie príkazu CopyProfile a obsahuje informáciu o tom, ktorý používateľský profil sa skopíroval do predvoleného používateľského profilu.
 5. Zaznamenajte obraz.
 6. Nasaďte obraz.
Ďalšie informácie o zaznamenaní a nasadení obrazu pomocou nástroja Sysprep nájdete na stránke Sysprep Technical Reference.
Poznámky
 • S príkazom sysprep.exe je potrebné použiť príkaz /generalize, aby bolo možné použiť parameter Copy Profile. Prepínač /unattend odkazuje na požadovaný súbor Unattend.xml. V tomto príklade sa súbor Unattend.xml nachádza v priečinku c:\answerfile.
 • Čistá inštalácia systému Windows a spustenie nástroja Sysprep odstránia profil vstavaného konta správcu. Nastavenie vlastnosti CopyProfile sa spracuje pred odstránením vstavaného konta správcu. Všetky prispôsobenia sa zobrazia v novom profile používateľského konta. Toto zahŕňa nastavenia profilu vstavaného konta správcu.
 • Ak existuje viacero používateľských profilov, nástroj Windows Sysprep môže na kopírovanie do predvoleného používateľského profilu vybrať neočakávaný profil. Ďalšie informácie získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2101557: Všetky prispôsobenia predvoleného používateľského profilu sa stratili (Tento obsah môže byť v angličtine).
 • Nie všetky prispôsobenia sa rozšíria do nových profilov. Niektoré nastavenia sa zrušia v procese prihlásenia nových používateľov. Tieto nastavenia možno nakonfigurovať pomocou nastavení skupinovej politiky a skriptovania.Dôležité skutočnosti, ktoré je potrebné zvážiť pri používaní automatizovaných systémov na vytváranie a nasadenie obrazov

 • Ak používate napríklad nástroje MDP alebo program System Center Configuration Manager a zadáte príkaz Sysprep, nastavenie vlastnosti CopyProfile nie je potrebné. Tieto nástroje obvykle nahradia alebo zmenia súbor Unattend.xml po zavedení obrazu na disk a pred prvým spustením operačného systém po vykonaní príkazu Sysprep. Súbor Unattend.xml, ktorý využívajú v procese nasadenia nástroje MDP a program System Center Configuration Manager, musí obsahovať nastavenie vlastnosti CopyProfile.
 • Ak nastavíte parameter CopyProfile na hodnotu true po spustení inštalačného programu z inštalačného média systému Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2 počas procesu vytvárania obrazu, nastavenie profilu správcu sa môže nechtiac skopírovať do predvoleného používateľského profilu. Nastavenie profilu správcu obvykle obsahuje súbor Install.wim, ktorý sa nachádza na inštalačnom médiu.

Zmena predvoleného používateľského profilu na predvolený sieťový používateľský profil v systémoch Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Ak chcete predvolený používateľský profil zmeniť na predvolený sieťový používateľský profil, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Prihláste sa do počítača s prispôsobeným predvoleným používateľským profilom pomocou konta, ktoré má poverenia správcu.
 2. Pomocou príkazu Spustiť sa pripojte k zdieľanému priečinku NETLOGON radiča domény. Môžete použiť napríklad nasledujúcu cestu:
  \\<názov_servera>\NETLOGON
 3. V zdieľanom priečinku NETLOGON vytvorte nový priečinok a pomenujte ho Default User.v2.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na položku Rozšírené systémové nastavenia.
 5. V časti Používateľské profily kliknite na položku Nastavenie. V dialógovom okne Používateľské profily sa zobrazí zoznam profilov uložených v počítači.
 6. Vyberte položku Predvolený profil a potom kliknite na položku Kopírovanie profilu.
 7. Do textového poľa Umiestnenie kopírovaného profilu zadajte sieťovú cestu priečinka predvoleného používateľského profilu systému Windows, ktorý ste vytvorili v kroku 3. Zadajte napríklad nasledujúcu cestu:
  \\<názov_servera>\NETLOGON\Default User.v2
  .
 8. V časti Povolenie na používanie kliknite na tlačidlo Zmeniť, zadajte názov Everyone a potom kliknite na tlačidlo OK.
 9. Kliknutím na tlačidlo OK spustite kopírovanie profilu.
 10. Po dokončení procesu kopírovania sa odhláste z počítača.

Zmena predvoleného používateľského profilu na povinný používateľský profil v systémoch Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Predvolený lokálny používateľský profil môžete nakonfigurovať ako povinný profil. Všetci používatelia tak budú používať jediný centrálny profil. Ak to chcete urobiť, musíte pripraviť umiestnenie povinného profilu, skopírovať lokálny predvolený používateľský profil do umiestnenia povinného profilu a potom nakonfigurovať umiestnenie profilu pre jednotlivých používateľov tak, aby odkazovalo na povinný profil.


Krok 1: Príprava umiestnenia povinného profilu

 1. Na centrálnom súborovom serveri vytvorte nový priečinok alebo použite existujúci priečinok, ktorý používate pre zdieľané používateľské profily. Môžete napríklad použiť nasledujúci názov priečinka Profiles:
  \Profiles
 2. Ak vytvárate nový priečinok, nastavte jeho zdieľanie pomocou názvu, ktorý je vhodný pre vašu organizáciu.
  Poznámka:Povolenia na zdieľanie pre zdieľané priečinky, ktoré obsahujú zdieľané používateľské profily, musia zahŕňať povolenia na úplný prístup pre skupinu Authenticated Users. Povolenia na zdieľanie pre priečinky, ktoré sú vyhradené na ukladanie povinných používateľských profilov, by mali zahŕňať povolenia na čítanie pre skupinu Authenticated Users a povolenia na úplný prístup pre skupinu Administrators.
 3. V priečinku, ktorý ste vytvorili alebo určili v kroku 1a, vytvorte nový priečinok. Ak je povinný používateľský profil určený pre konkrétneho používateľa, názov tohto nového priečinka by mal začínať prihlasovacím menom zodpovedajúcim danému používateľskému kontu. Ak je povinný používateľský profil určený pre viacerých používateľov, pomenujte ho zodpovedajúcim spôsobom. Napríklad nasledujúca doména obsahuje povinný profil a názov priečinka začína slovom „mandatory“:
  \Profiles\mandatory
 4. Názov priečinka dokončite pridaním prípony .v2. V príklade použitom v kroku 1c je použitý názov priečinka „mandatory“. Celý názov nasledujúceho priečinka pre daného používateľa je preto „mandatory.v2“:
  \Profiles\mandatory.v2
Krok 2: Skopírovanie predvoleného používateľského profilu do umiestnenia povinného profilu

 1. Prihláste sa do počítača s prispôsobeným predvoleným používateľským profilom pomocou konta, ktoré má poverenia správcu.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na položku Rozšírené systémové nastavenia.
 3. V časti Používateľské profily kliknite na položku Nastavenie. V dialógovom okne Používateľské profily sa zobrazí zoznam profilov uložených v počítači.
 4. Vyberte položku Predvolený profil a potom kliknite na položku Kopírovanie profilu.
 5. Do textového poľa Umiestnenie kopírovaného profilu zadajte sieťovú cestu priečinka predvoleného používateľského profilu systému Windows, ktorý ste vytvorili v časti Krok 1: Príprava umiestnenia povinného profilu. Zadajte napríklad nasledujúcu cestu:
  \\<názov_servera>\Profiles\mandatory.v2
 6. V časti Povolenie na používanie kliknite na tlačidlo Zmeniť, zadajte názov Everyone a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Kliknutím na tlačidlo OK spustite kopírovanie profilu.
 8. Po dokončení procesu kopírovania sa odhláste z počítača.
 9. Na centrálnom súborovom serveri vyhľadajte priečinok, ktorý ste vytvorili v časti Krok 1: Príprava umiestnenia povinného profilu.
 10. Kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.
 11. Kliknite na kartu Zobrazenie, začiarknite políčko Zobraziť skryté súbory a priečinky, zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov, zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a kliknutím na tlačidlo Áno zatvorte upozornenie. Potom kliknutím na tlačidlo OK použite zmeny a zatvorte dialógové okno.
 12. Vyhľadajte súbor NTUSER.DAT, kliknite naň pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Premenovať, zmeňte názov súboru na NTUSER.MAN a stlačte kláves ENTER.
Poznámka: V starších verziách operačného systému bolo možné kopírovať profily pomocou položky Systém v ovládacom paneli. Táto možnosť kopírovania do predvoleného profilu je teraz zakázaná, pretože jej použitím sa môžu pridať údaje, čím sa profil stane nepoužiteľným.

Krok 3: Príprava používateľského konta

 1. Ako správca domény otvorte v počítači so systémom Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2008 konzolu správy Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na používateľské konto, v ktorom chcete použiť povinný používateľský profil, a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 3. Kliknite na kartu Profile (Profil) a do textového poľa cesty k profilu zadajte sieťovú cestu, ktorú ste vytvorili v časti Krok 1: Príprava umiestnenia povinného profilu. Na koniec cesty však nepridávajte príponu .v2. V našom príklade by bola cesta nasledovná:
  \\<názov_servera>\Profiles\mandatory
 4. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte konzolu správy Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory).
Používateľ bude teraz používať prispôsobený povinný používateľský profil. 

STÁLE POTREBUJETE POMOC?

Ak vám tento článok neposkytol odpoveď na vašu otázku, kliknite na nasledujúce tlačidlo a položte svoju otázku ostatným členom komunity Microsoft Community:

Ďalšie zdroje informácií

Ak máte problémy s prihlásením do používateľského profilu, kliknite na niektoré z nasledujúcich prepojení a preštudujte si článok na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Oprava poškodeného používateľského profilu
Vytvorenie používateľského konta

Ďalšie informácie o postupe prispôsobenia predvoleného lokálneho používateľského profilu pri príprave obrazu pre systémy Windows XP a Windows Server 2003 získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base 959753: Prispôsobenie predvoleného lokálneho používateľského profilu pri príprave obrazu systému Windows XP alebo Windows Server 2003 (Tento obsah môže byť v angličtine)


Vlastnosti

ID článku: 973289 – Posledná kontrola: 29. 5. 2014 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Pripomienky