V programe Internet Explorer sa nedá vytlačiť webová stránka alebo zobraziť jej ukážka pred tlačou

P R I Z N A K Y

Keď sa v programe Internet Explorer pokúsite vytlačiť webovú stránku alebo zobraziť jej ukážku pred tlačou, stránka sa nevytlačí správne alebo sa jej ukážka pred tlačou správne nezobrazí a môže sa zobraziť chyba skriptu.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytovať v jednom alebo viacerých nasledujúcich prípadoch:
Scenár 1: Grafická karta alebo jej ovládač je neaktuálny alebo poškodený. Poznámka: Neaktuálne alebo poškodené ovládače tlačiarne môžu takisto spôsobovať chyby skriptu pri tlači z programu Internet Explorer.

Scenár 2: Nemáte priradené povolenia k tlačiarni.

Scenár 3: Pre zónu zabezpečenia Internet danej webovej stránky je povolený chránený režim.

Scenár 4: Vyskytol sa problém s dočasnými priečinkami vo vašom používateľskom konte a priečinok Low v umiestnení %TEMP% bol odstránený.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou prvého postupu, prejdite na ďalší postup.

Postup 1: Riešenie problémov s tlačiarňou a aktualizácia ovládačov na najnovšiu verziu

Pokyny v nasledujúcom článku vám pomôžu identifikovať a vyriešiť najčastejšie problémy s tlačiarňou v systéme Windows:

Problémy s tlačiarňou v systéme Windows

Pri tlači z programu Internet Explorer môžu problémy spôsobovať neaktuálne ovládače tlačiarne. Pokúste sa aktualizovať na najnovší ovládač svojej tlačiarne. Ak to chcete urobiť, kliknite na prepojenie, ktoré sa vzťahuje na vašu verziu systému Windows, a postupujte podľa pokynov v danom článku:

Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne v systéme Windows 7

Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne v systéme Windows VistaDôležité upozornenie:
V niektorých prípadoch nemusí byť aktualizovaná verzia ovládača dostupná prostredníctvom služby Windows Update. Môže byť potrebné prejsť na webovú lokalitu výrobcu a vyhľadať, prevziať a nainštalovať najnovší ovládač tlačiarne.

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť aktualizovaním ovládača tlačiarne, pokračujte postupom 2.

Postup 2: Tlač webovej stránky spustením programu Internet Explorer ako správca

Pokúste sa webovú stránku vytlačiť spustením programu Internet Explorer ako správca. Pomôže vám to určiť, či sa vyskytol problém s povoleniami.


Ak chcete overiť, či ste prihlásení ako správca, postupujte podľa týchto krokov

Poznámka: Na zmenu typu konta zo štandardného na správcovské je potrebné použiť konto s povoleniami správcu.

Ak chcete program Internet Explorer spustiť ako správca, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Internet Explorer a potom vyberte položku Spustiť ako správca.
 3. Prejdite na webovú lokalitu a pokúste sa vytlačiť skúšobnú stránku ako správca.
Ak sa vám spustením programu Internet Explorer ako správca nepodarilo vytlačiť webovú stránku, pokračujte postupom 3.

Postup 3: Tlač po vypnutí chráneného režimu

Pokúste sa vytlačiť webovú stránku po vypnutí chráneného režimu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V programe Internet Explorer kliknite na ikonu Nástroje.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a zrušte začiarknutie políčka Zapnúť chránený režim (vyžaduje reštartovanie programu Internet Explorer).
 3. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.
 4. Zatvorte všetky otvorené okná programu Internet Explorer a potom program Internet Explorer znova spustite.
 5. Prejdite na webovú lokalitu a pokúste sa vytlačiť skúšobnú stránku ako správca.
Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť vypnutím chráneného režimu, pokračujte postupom 4.

Postup 4: Opätovné vytvorenie chýbajúceho priečinka


Ak chcete, aby sme chýbajúci priečinok opätovne vytvorili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa


Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.


Poznámky
 • Ak priečinok Low už v počítači existuje, môže sa zobraziť chyba This Microsoft Fix it does not apply to your operating system or application version (Táto oprava Microsoft Fix it sa nevzťahuje na tento operačný systém alebo verziu aplikácie). Túto chybu môžete bezpečne ignorovať a prejsť na ďalší postup.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak tento postup problém nevyrieši, prejdite na nasledujúci postup.

Postup 5: Obnovenie nízkej úrovne integrity priečinka Low

Ak chcete, aby sme nízku úroveň integrity priečinka Low obnovili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Ďalšie informácie

Informácie o problémoch s tlačou súvisiacich s určitým výrobcom tlačiarní získate po kliknutí na prepojenie týkajúce sa príslušného výrobcu:

Tento problém sa môže vyskytovať pri používaní niektorých tlačiarní Canon, ak je v počítači nainštalovaný určitý ovládač tlačiarne Canon. Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ak potrebujete pomoc s tlačiarňou Canon, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Canon:Riešenie problémov s tlačiarňou:
Podrobné pokyny, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať a vyriešiť najčastejšie problémy s tlačiarňou, získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Informácie o odstraňovaní chýb skriptu pri pokuse o tlač webovej stránky v programe Internet Explorer získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ak chcete automaticky skontrolovať a opraviť problémy s tlačou a chyby tlače, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 973479 – Posledná kontrola: 10. 6. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky