Zmeny vykonané v zdieľanom súbore .xls v priečinku offline sa neukladajú na súborovom serveri so systémom Windows Server 2003 alebo Windows XP

P R I Z N A K Y

Uvažujme o nasledujúcom prípade:
 • Zdieľate súbory .xls a .xlsx v priečinku offline na súborovom serveri so systémom Windows Server 2003 alebo Windows XP.
 • Daný priečinok otvoríte v programe Windows Prieskumník v počítači so systémom Windows Vista.
 • Upravíte súbor .xls a potom ho uložíte do priečinka offline.
 • Súbor otvoríte v inom počítači.

V tomto prípade zistíte, že zmeny sa v súbore neuložili.

R I E S E N I E

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete odstrániť tento problém, použite rýchlu opravu, ktorá je popísaná v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base (KB), a potom opravu povoľte. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Použite nasledujúcu rýchlu opravu.
  956836 Popis balíka rýchlych opráv pre program Excel 2007 (Excel.msp, Xlconv.msp): 26. augusta 2008

 2. Povoľte balík rýchlej opravy.


  Ak chcete, aby sme balík rýchlej opravy povolili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

  Opravte to za mňa  Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu služby Fix it.
  Poznámky
  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

  Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?  Vyriešim problém sám

  Ak chcete povoliť balík rýchlej opravy, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit a potom stlačte kláves ENTER.

   Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
  4. Zadajte reťazec VistaOfflineFilesCompatMode a stlačte kláves ENTER.
  5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku VistaOfflineFilesCompatMode a potom kliknite na príkaz Upraviť.
  6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 1 a potom kliknite na tlačidlo OK.
  7. Ukončite Editor databázy Registry.

  Vyriešil sa problém?

  • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
  • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.


Vlastnosti

ID článku: 974070 – Posledná kontrola: 30. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky