Popis pomôcky na obnovovanie záloh systému Windows NT pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

ÚVOD

V tomto článku sa popisuje pomôcka na obnovovanie záloh systému Windows NT pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Táto pomôcka slúži na obnovovanie záloh vykonaných v systémoch Windows XP a Windows Server 2003 v počítačoch so systémami Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Ak chcete prevziať túto pomôcku, prejdite na časť Ako získať túto aktualizáciu.

Poznámky
 • Správca služby Vymeniteľný ukladací priestor (RSM) už nie je súčasťou systémov Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2. Ak chcete obnoviť zálohu z páskovej jednotky, vykonajte zálohu v jednom z nasledujúcich operačných systémov:
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
 • Ak chcete prevziať pomôcku na obnovovanie záloh systému NT pre systémy Windows Vista alebo Windows Server 2008, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Informácie o aktualizácii

Ako získať túto aktualizáciu

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, v počítači musí byť spustený niektorý z nasledujúcich operačných systémov:
 • Anglická verzia systémov Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.
 • Neanglická verzia systémov Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 s nainštalovaným balíkom pre anglický jazyk.

Ak používate neanglické prostredie, pred inštaláciou pomôcky na obnovovanie záloh systému Windows NT je potrebné nainštalovať anglický jazykový balík.
Ďalšie podrobnosti o nainštalovaní tejto pomôcky do neanglického prostredia nájdete v časti s postupom.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť aktualizáciu v tomto balíku, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súbore

Anglická verzia (USA) tejto aktualizácie slúži na inštalovanie súborov, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
  VerziaProduktMedzníkPriečinok služby
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich a mimoriadne kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem týchto opráv aj rýchle opravy.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.16444866,30420-Oct-200909:46x86
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164441,068,54420-Oct-200909:39x64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164442,266,11220-Oct-200909:30IA-64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable

D A L S I E I N F O R M A C I E

Po nainštalovaní spustite pomôcuy na obnovovanie záloh systému NT podľa nasledujúceho postupu:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart .
 2. Kliknite na položku Všetky programy, potom na položku Príslušenstvo a nakoniec na možnosť Systémové nástroje.
 3. Kliknite na možnosť NTBackup-RestoreUtility.
 4. Pokyny týkajúce sa používania tejto pomôcky získate po kliknutí na položku Témy Pomocníka v ponuke Pomocník.

R I EŠ E N I E

Tu je postup na inštaláciu pomôcky na obnovovanie záloh systému Windows NT v neanglickom prostredí.

1. Ak používate neanglické prostredie, nainštalujte anglický jazykový balík.
Ak používate systém Windows 7, pozrite si nasledujúci článok databázy KB.

Pre počítače so systémom Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise sú k dispozícii jazykové balíky systému Windows 7

Ak používate systém Windows 2008 R2, môžete anglický jazykový balík prevziať z nasledujúcej lokality.

Balíky Windows Server 2008 R2 Multilingual User Interface Language Pack


2. Extrahujte balík KB974674. Postupujte nasledovne:

a) Prevezmite balík z prepojenia v článku KB974674.
b) Otvorte príkazový riadok.
c) Vytvorte dočasný priečinok. (Príklad: C:\Temp)
d) Spustite nasledujúci príkaz:

 pre systém Windows 7 s procesorom typu x86:
 expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x86.msu c:\temp

pre systém Windows 7 s procesorom typu x64:
expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

pre systém Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64:
expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

pre systém Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64:
xpand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-ia64.msu c:\temp

3. Nainštalujte balík pomocou pomôcky pkgmgr nasledovne (PkgMgr je pomôcka príkazového riadka):


pre verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x86.cab

pre verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab


pre verzie systému Windows 2008 R2 s procesorom typu x64:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab

pre verzie systému Windows 2008 R2 s procesorom typu IA-64:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-ia64.cab
Vlastnosti

ID článku: 974674 – Posledná kontrola: 5. 11. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky