Server Exchange Server 2007 po preinštalovaní alebo oprave aktuálnej inštalácie servera Exchange Server 2007 na serveri so systémom Windows Small Business Server 2008 neočakávane prejde do skúšobného režimu

S U H R N

V tomto článku sa popisuje nástroj na aktiváciu servera Microsoft Exchange Server 2007 v počítači so systémom Windows Small Business Server 2008.

P R I Z N A K Y

Máte server s nainštalovaným systémom Windows Small Business Server 2008. Preinštalujete alebo opravíte aktuálnu inštaláciu servera Exchange Server 2007 na serveri. Server Exchange Server 2007 neočakávane prejde do skúšobného režimu a zobrazí sa upozornenie s výzvou na aktiváciu servera Exchange Server 2007.

R I E S E N I E

Informácie o rýchlej oprave

K dispozícii je podporovaná rýchla oprava od spoločnosti Microsoft. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto časť nezobrazuje, odošlite požiadavku na získanie rýchlej opravy do služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Problémy známe v tejto rýchlej oprave

Tento nástoj je k dispozícii iba v anglickej verzii. Po spustení tohto nástroja sa zobrazí informácia, že súbor denníka je možné nájsť pomocou nasledovnej cesty:
C:\Program Files\Windows Small Business Server\Logs\KB975263.LOG
Poznámka Ak je v počítači nainštalovaná lokalizovaná jazyková verzia systému Windows Server 2008, názov priečinka Program Files sa môže zobrazovať v lokalizovanej verzii. V takom prípade získate prístup k súboru denníka prostredníctvom priečinka Program Files s lokalizovaným názvom.

Nevyhnutné predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, v počítači musí byť nainštalovaný systém Windows Small Business Server 2008.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť rýchlu opravu v tomto balíku, nie je potrebné vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu doteraz vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súbore

Anglická verzia (USA) tejto rýchlej opravy slúži na inštalovanie súborov, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sbs2008-kb975263-x64-enu.exe6.0.5601.8512321,44020-Nov-200907:59x86
Vlastnosti

ID článku: 975263 – Posledná kontrola: 16. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky