Po nastavení jednofarebného pozadia pracovnej plochy v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa uvítacia obrazovka počas procesu prihlásenia zobrazuje 30 sekúnd

Ak vám tento článok neposkytol odpoveď na vašu otázku, kliknite na nasledujúce tlačidlo a položte svoju otázku ostatným členom komunity Microsoft Answers:

P R I Z N A K Y

Predstavte si nasledujúcu situáciu:
 • Používate počítač so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.
 • Nastavíte jednofarebné pozadie pracovnej plochy.
 • Je spustená služba Desktop Window Manager Session Manager.
 • Lokálne sa prihlásite do počítača.


V takejto situácii sa bude uvítacia obrazovka počas procesu prihlásenia zobrazovať 30 sekúnd.Poznámky
 • Tento problém sa nevyskytuje, ak sú splnené niektoré z nasledujúcich podmienok:
  • Do počítača sa prihlasujete prostredníctvom funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
  • Služba Desktop Window Manager Session Manager je zastavená alebo zakázaná.
  • Ako pozadie pracovnej plochy je nastavený súbor s obrázkom.
 • Ďalšie informácie o nastavení jednofarebného pozadia pracovnej plochy v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 nájdete v časti Ďalšie informácie.
 • Ďalšie informácie o zastavení a zakázaní služby Desktop Window Manager Session Manager nájdete v časti Ďalšie informácie.
V článku 2409711 databázy Microsoft Knowledge Base je popísaný podobný problém, v dôsledku ktorého dochádza k 30-sekundovému oneskoreniu pri prihlasovaní do počítača so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, v ktorom sú nakonfigurované skupinové politiky Hide all icons on Desktop (Skryť všetky ikony na pracovnej ploche) a Normal Wallpaper (Normálna tapeta). Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2409711 Pri prihlasovaní do počítača so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, v ktorom sú nakonfigurované skupinové politiky Hide all icons on Desktop (Skryť všetky ikony na pracovnej ploche) a Normal Wallpaper (Normálna tapeta), dochádza k 30-sekundovému oneskoreniu (Tento obsah môže byť v angličtine)

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná aktualizácia.

Ak je aktualizácia k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia na prevzatie dostupnej rýchlej opravy. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na službu podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto aktualizácie.

Poznámky
 • Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné vyriešiť problém, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej aktualizácie, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 • Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je aktualizácia k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že aktualizácia nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať v počítači nainštalovaný systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť aktualizáciu v tomto balíku, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Dôležité upozornenie: Aktualizácie pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sú zahrnuté v tých istých balíkoch.
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  VerziaProduktMedzníkPriečinok služby
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem vydaných opráv aj rýchle opravy.
 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows Server 2008 R2 a Windows 7. Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovanej súčasti. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:28Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:13Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645714,164,48009-Nov-200907:27x64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200903:30Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057014,164,48009-Nov-200907:36x64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:49Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645721,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Apps.infNot Applicable62,33409-Nov-200902:55Not ApplicableNot Applicable
Shell32.dll6.1.7600.2057021,168,12809-Nov-200906:06IA-64Not Applicable
Shell32.dll6.1.7600.1645712,866,56009-Nov-200907:04x86WOW
Shell32.dll6.1.7600.2057012,866,56009-Nov-200906:59x86WOW

R I EŠ E N I E

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete vyriešiť tento problém, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Postup 1

Nastavte súbor s jednofarebným obrázkom ako pozadie pracovnej plochy.

Postup 2

Nakonfigurujte hodnotu položky DelayedDesktopSwitchTimeout databázy Registry. Táto hodnota určuje časový limit relácie, ktorý má uplynúť, kým systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 prepne na ďalšiu reláciu.

Ak chcete nakonfigurovať hodnotu položky DelayedDesktopSwitchTimeout databázy Registry, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), do poľa Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Dvakrát kliknite na položku DelayedDesktopSwitchTimeout databázy Registry.
 4. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte hodnotu 5 a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Exit (Skončiť).

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nastavenie jednofarebného pozadia pracovnej plochy v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

Ak chcete v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 nastaviť jednofarebné pozadie pracovnej plochy, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdnu oblasť na pracovnej ploche a vyberte položku Personalize (Prispôsobiť).

 2. V spodnej časti otvoreného okna kliknite na položku Desktop Background (Pozadie pracovnej plochy).
 3. V zozname Picture Location (Umiestnenie obrázka) vyberte položku Solid Colors (Pevné farby).
 4. Vyberte pevnú farbu a kliknite na tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny).

Zastavenie alebo zakázanie služby Desktop Window Manager Session Manager

Ak chcete zastaviť alebo zakázať službu Desktop Window Manager Session Manager, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo StartTlačidlo Start (Štart) (Štart), do poľa Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) zadajte reťazec Services (Služby) a stlačte kláves ENTER.
 2. Dvakrát kliknite na službu Desktop Window Manager Session Manager.

 3. Ak chcete službu zakázať, v zozname Startup type (Typ spustenia) vyberte položku Disabled (Zakázané) a kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).
 4. Ak chcete službu zastaviť, kliknite na tlačidlo Stop (Zastaviť) a potom kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

940452 Pri pokuse o prihlásenie do počítača so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008 sa uvítacia obrazovka zobrazuje na 30 sekúnd a prihlasovací skript zobrazuje informácie používateľovi (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácii softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Informácie o ďalších súboroch

Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,91209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,94709-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,64809-Nov-200910:55Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c21f33f73355f32.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c8eee2c8c69857d.manifestNot Applicable1,059,45709-Nov-200907:31Not Applicable
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_6c2397357333682e.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:55Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_6c9092228c678e79.manifestNot Applicable1,058,44109-Nov-200907:45Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,66009-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNot Applicable1,68309-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,65809-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_c8408ec32b92d068.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:00Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_c8ad89b044c6f6b3.manifestNot Applicable1,058,44309-Nov-200908:10Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,14209-Nov-200910:55Not Applicable
Package_for_kb977346_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNot Applicable2,18109-Nov-200910:55Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,87609-Nov-200910:55Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16457_none_d29539155ff39263.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20570_none_d30234027927b8ae.manifestNot Applicable1,054,91609-Nov-200907:15Not Applicable
Vlastnosti

ID článku: 977346 – Posledná kontrola: 29. 2. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky