Po pripojení k vzdialenej aplikácii pomocou služby Remote Desktop Web Access v počítači so systémom Windows Server 2008 R2 sa v oblasti oznámení nezobrazuje ikona Connected (Pripojené)

P R I Z N A K Y

Keď sa v počítači so systémom Windows Server 2008 R2 pripojíte k vzdialenej aplikácii pomocou služby Remote Desktop Web Access (RD Web Access), v oblasti oznámení sa nezobrazí ikona Connected (Pripojené).

Poznámka: Po prvom spustení vzdialenej aplikácie sa ikona Connected (Pripojené) v oblasti oznámení zobrazuje.

Systém WebSSO (Web Single Sign On) nepracuje podľa očakávaní, v dôsledku čoho sa zobrazujú dve výzvy na zadanie poverení v aplikáciách spustených prostredníctvom programov RemoteApp publikovaných prostredníctvom služby Remote Desktop Web Access v systéme Windows Server 2008 R2.

P R I C I N A

K tomuto problému dochádza, ak sa v klientskom počítači nachádza viacero súborov cookie, ktorých platnosť ešte neuplynula.

R I EŠ E N I E

Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte tieto súbory cookie.

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.
Poznámky
  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete odstrániť súbory cookie v programe Windows Internet Explorer 8, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel), kliknite na položku Network and Internet Connections (Sieťové a internetové pripojenia) a potom kliknite na položku Internet Options (Možnosti siete Internet).
  2. Na karte General (Všeobecné) kliknite na tlačidlo Delete (Odstrániť).
  3. Ak chcete odstrániť len súbory cookie, začiarknite políčko Cookies (Súbory cookie) a zrušte začiarknutie všetkých ostatných políčok.
  4. Kliknite na tlačidlo Delete (Odstrániť).

Namiesto odstránenia súborov cookie môžete zmeniť súbor skriptu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js na serveri služby RD Web Access.

Ak chcete zmeniť súbor skriptu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Prihláste sa na server služby Remote Desktop Web Access ako člen lokálnej skupiny Administrators (Správcovia).
2. Prejdite na nasledujúci súbor jscript, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Edit (Upraviť).

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. V súbore jscript vyhľadajte implementáciu nasledujúcej funkcie.
function getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Upravte kódy v súbore jscript tak, aby zodpovedali nasledujúcemu zápisu:


Existujúci kód v súbore Renderscripts.js:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Vyššie uvedenú časť v súbore Renderscripts.js zmeňte tak, aby zodpovedala nasledujúcemu zápisu:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Add a function called trim as a method of the prototype
// object of the String constructor.
String.prototype.trim = function()
{
// Use a regular expression to replace leading and trailing
// spaces with the empty string
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// End of the new-added function

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Calling the new-added function
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Vyriešil sa problém?

  • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
  • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
  • Služba Remote Desktop Web Access sa nachádza v subdoméne, ktorá má nadradenú doménu.
  • Nadradená doména alebo akákoľvek iná subdoména zapíše súbor cookie, v ktorom je doména nastavená na úroveň nadradenej domény. V tejto situácii sa súbor cookie zdieľa medzi všetkými subdoménami.
Ak sa služba Remote Desktop Web Access nachádza na úrovni nadradenej domény, v oblasti oznámení sa zobrazuje ikona pripojenia. Platí tiež, že po pripojení k vzdialenej aplikácii pracuje funkcia jediného prihlásenia (SSO), vzdialená aplikácia a funkcia pripojenia pracovnej plochy podľa očakávaní.


K takémuto správaniu môže dochádzať aj vtedy, ak súbor cookie, ktorý webový server odosiela späť klientovi, obsahuje ďalšie informácie o súbore cookie.Vlastnosti

ID článku: 977507 – Posledná kontrola: 21. 10. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky