Chyba 0xC004E002 počas aktivácie systému Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o aktiváciu systému Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
Kód: 0xC004C003

Popis: The activation server determined that the specified product key has been blocked. (Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key bol zablokovaný.)
Kód: 0xC004E002

Popis: The Software Licensing Service reported that the license store contains inconsistent data. (Licenčná služba softvéru zistila, že priestor na ukladanie licencií obsahuje nekonzistentné údaje.)

P R I C I N A

Príčinou tohto problému je nastavenie nesprávnych povolení k súboru Tokens.dat alebo poškodenie tohto súboru.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Postup 1: Nastavenie správnych povolení k súboru Tokens.dat

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a do poľa Search (Vyhľadať) zadajte reťazec cmd.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku cmd a potom kliknite na položku Run as Administrator (Spustiť ako správca).
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz podľa používaného operačného systému a potom stlačte kláves ENTER:
  Systém Windows Vista alebo Windows Server 2008:
  icacls %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\slsvc:(OI)(CI)(R,W,D)"


  Systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2:
  icacls %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\sppsvc:(OI)(CI)(R,W,D)" "NETWORK SERVICE:(OI)(CI)(F)"
 4. Zatvorte okno Command Prompt (Príkazový riadok).
Poznámky
 • Tento príkaz je potrebné spustiť z príkazového riadka s právami správcu.
 • Priečinok, ktorý obsahuje súbor Tokens.dat, by mal k tomuto súboru dediť nasledujúce povolenia:
  • NT AUTHORITY\SYSTEM: (I)(F)
  • BUILTIN\Administrators: (I)(F)
  • NT SERVICE:\slsvc: (I)(R,W,D)

Postup 2: Premenovanie súboru Tokens.dat

Ak chcete, aby sme súbor Tokens.dat premenovali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
 • Automatickú opravu nespúšťajte v počítači, v ktorom sa nevyskytuje daný problém.
 • Automatická oprava za vás nepremenuje súbor Tokens.dat, ak už existuje súbor tokens.bar.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a do poľa Search (Vyhľadať) zadajte reťazec cmd.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku cmd a potom kliknite na položku Run as Administrator (Spustiť ako správca).
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER.

  Systém Windows Vista alebo Windows Server 2008
  net stop slsvc

  Systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2
  net stop sppsvc
  Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete pokračovať v operácii, zadajte písmeno Y a stlačte kláves ENTER.
 4. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER.

  Systém Windows Vista alebo Windows Server 2008
  cd %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing
  Systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2
  cd %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
 5. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  ren tokens.dat tokens.bar
 6. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:

  Systém Windows Vista alebo Windows Server 2008
  net start slsvc

  Systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2
  net start sppsvc
 7. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  cd %windir% \System32
 8. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  cscript slmgr.vbs -rilc
 9. Dvakrát reštartujte počítač, aby sa zmeny použili.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Vlastnosti

ID článku: 978305 – Posledná kontrola: 1. 10. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky