Popis dokumentov zobrazovača Excel Viewer, ktoré sú chránené balíkom aktualizácií služieb AD RMS a RMS: 11. 12. 2009

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu pre zobrazovač Microsoft Office Excel Viewer 2003. Táto aktualizácia poskytuje najnovšie opravy pre zobrazovač Office Excel Viewer 2003. Okrem toho táto aktualizácia obsahuje vylepšenia na zvýšenie stability a výkonu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Problémy, ktoré tento balík aktualizácií odstraňuje

Príznaky

Od 11. decembra 2009 už zákazníci používajúci balík Office 2003 nebudú môcť otvárať dokumenty balíka Office 2003, ktoré sú chránené službou Active Directory Rights Management Service (AD RMS) alebo službou Rights Management Services (RMS). Zákazníci nebudú môcť ani ukladať dokumenty balíka Office 2003, ktoré sú chránené službou AD RMS alebo RMS.

Používateľom sa pri pokuse o otvorenie dokumentov chránených službou AD RMS alebo službou RMS pomocou programov balíka Office 2003 môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Vyskytla sa neočakávaná chyba. Skúste to znova neskôr alebo kontaktujte správcu systému.
Rozsah: Tento príznak ovplyvňuje produkty balíka Office 2003, ktoré sa používajú so službou AD RMS alebo službou RMS. Toto sa týka produktov Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003 a Outlook 2003. Tento problém neovplyvňuje systém Microsoft Office 2007.

Príčina

Dátum uplynutia platnosti pre informácie o licencii v definičnom súbore, ktorý balík Office 2003 používa na povolenie funkcií správy prístupových práv k informáciám, je nastavený na 10. december 2009. Tento problém nastáva preto, že dátum uplynutia platnosti nebol obnovený.

Riešenie

Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, otvorte dokument pomocou balíka Office 2007.Informácie o aktualizácii

Ako získať túto aktualizáciu

Táto aktualizácia je k dispozícii na webovej lokalite Microsoft Update: V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:

Prevziať Prevezmite si balík Office2003-kb978557-fullfile-enu.exe.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Ako zistiť, či je aktualizácia nainštalovaná

Táto aktualizácia obsahuje súbory s verziami uvedenými v nasledujúcej tabuľke.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlview.exe11.0.8313.05,274,44005-Aug-200917:36
Xlvprtid.xmlNot Applicable79,69211-Dec-200920:51

O D K A Z Y

Tím balíka Office bude poskytovať ďalšie informácie, keď budú dostupné , na nasledujúcich webových lokalitách:

Vlastnosti

ID článku: 978557 – Posledná kontrola: 23. 12. 2009 – Revízia: 1

Pripomienky