V systéme Windows 7 sa strácajú odkazy na pracovnej ploche

S U H R N

V počítači so systémom Windows 7 môžu chýbať odkazy na pracovnej ploche, ktoré ste vytvorili.

Tento problém sa môže vyskytovať, ak Poradca pri riešení problémov s údržbou systému vyhodnotí dané odkazy ako nefunkčné.
Poradca pri riešení problémov s údržbou systému raz za týždeň vykonáva údržbu operačného systému. Tento poradca opravuje problémy automaticky alebo ich ohlasuje prostredníctvom Centra akcií. Ak sa na pracovnej ploche nachádzajú viac než štyri nefunkčné odkazy, Poradca pri riešení problémov s údržbou systému automaticky z pracovnej plochy odstráni všetky nefunkčné odkazy.
Čo je nefunkčné prepojenie?
Nefunkčný odkaz je odkaz na súbor, priečinok alebo jednotku, ktorá nie je vždy dostupná. Odkaz na pracovnej ploche sa môže považovať za nefunkčný napríklad vtedy, ak odkazuje na zariadenie USB, ktoré nie je pripojené, keď Poradca pri riešení problémov s údržbou systému vykonáva jeho údržbu, alebo ak odkazuje na sieťový priečinok, ktorý momentálne nie je dostupný v dôsledku nedostupnosti siete.

R I EŠ E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Odstránenie všetkých nefunkčných odkazov z pracovnej plochy okrem štyroch

Počet nefunkčných odkazov na pracovnej ploche udržiavajte na najviac štyroch. Môžete to dosiahnuť tak, že z pracovnej plochy odstránite všetky odkazy okrem štyroch, ktoré používate najčastejšie. Ak máte viac než štyri odkazy, môžete tiež na pracovnej ploche vytvoriť priečinok a presunúť odkazy do daného priečinka. Tieto odkazy sa neodstránia, pretože sa nenachádzajú priamo na pracovnej ploche. 

Postup 2: Vypnutie Poradcu pri riešení problémov s údržbou systému

Ak na pracovnej ploche potrebujete mať viac než štyri nefunkčné odkazy, môžete vypnúť Poradcu pri riešení problémov s údržbou systému.Poznámka: Ak vypnete Poradcu pri riešení problémov s údržbou systému, vypnú sa všetky úlohy údržby, ktoré tento poradca vykonáva. Odporúčame vám preto použiť postup 1.

Ak chcete vypnúť Poradcu pri riešení problémov s údržbou systému, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
  2. V časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Vyhľadať a opraviť problémy.
    Poznámka: Ak sa časť Systém a zabezpečenie nezobrazuje, je potrebné zmeniť spôsob zobrazenia okna Ovládací panel. Zobrazenie zmeníte tak, že kliknete na šípku nadol v zozname Zobraziť podľa a vyberiete možnosť Kategória. Zoznam Zobraziť podľa sa nachádza v pravom hornom rohu okna Ovládací panel.


  3. Na ľavej navigačnej table kliknite na položku Zmeniť nastavenia.
  4. V časti Údržba počítača vyberte možnosť Vypnuté.
Vlastnosti

ID článku: 978980 – Posledná kontrola: 4. 6. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky