Popis súhrnnej aktualizácie č. 4 systému Windows Small Business Server 2008

ÚVOD

K dispozícii už je súhrnná aktualizácia č. 4 systému Windows Small Business Server (Windows SBS) 2008. Táto súhrnná aktualizácia rieši nasledujúce problémy v systéme Windows SBS 2008.
Problém 1
Pomocou Sprievodcu pripojením ku klientovi so systémom Windows SBS sa nedá premenovať počítač so systémom Windows 7, ani tento počítač nie je možné pripojiť do domény so systémom Windows SBS 2008.
Problém 2
Ak nie je v počítači nastavená položka databázy Registry PublicFQDNPrefix, nie je možné nainštalovať súhrnnú aktualizáciu systému Windows SBS 2008 a zobrazí sa kód chyby 6BA.
Problém 3
Do zoznamu Chyby denníka udalostí boli pridané nové upozornenia:
  • Server sa neočakávane vypol
  • Server sa reštartoval
  • Vyskytla chyba, pre ktorú nie je možné spustiť zálohovanie
  • Vyskytla chyba, pre ktorú nie je možné zálohovanie úspešne dokončiť
Problém 4
Doručenie zostavy siete sa oneskorilo, pretože zisťovanie stavu klientov v režime offline serverom trvá príliš dlho.
Problém 5
Sprievodca správou internetových adries prestal po odstránení lokality služieb Windows SharePoint Services v počítači so systémom Windows SBS 2008 reagovať.POZNÁMKA: Táto aktualizácia obsahuje aj všetky aktualizácie zo súhrnnej aktualizácie č. 1, súhrnnej aktualizácie č. 2 a súhrnnej aktualizácie č. 3. Táto aktualizácia nahrádza všetky uvedené predošlé súhrnné aktualizácie.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ako získať túto aktualizáciu

Táto aktualizácia je k dispozícii na webovej lokalite Microsoft Update:Táto aktualizácia je k dispozícii na webovej lokalite katalógu služby Microsoft Update:

Nevyhnutné požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky.

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto aktualizácie bude pravdepodobne potrebné reštartovať počítač. Reštartovaniu počítača sa dá vyhnúť tak, že pred inštaláciou tejto aktualizácie zatvoríte všetky aplikácie aj konzolu systému Windows SBS.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o súbore

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo na ovládacom paneli v časti Dátum a čas.

Informácie o odstraňovaní

Po inštalácii tejto aktualizácie sa režim overovania webovej lokality http://webspolocnosti zmení z overenia NTLM na overenie prostredníctvom protokolu Kerberos. Dôrazne odporúčame používanie overovania prostredníctvom protokolu Kerberos namiesto overovania NTLM.

Po inštalácii tejto aktualizácie môžete v ovládacom paneli odstrániť jej prichytenie v položke Programy a súčasti. Režim overovania lokality http://webspolocnosti je však potrebné nastaviť manuálne na predošlý režim overovania. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Centrálna správa služby SharePoint 3.0.
  2. Na karte Správa aplikácií kliknite na položku Poskytovatelia overenia.
  3. V zozname Webová aplikácia vyberte webovú aplikáciu, v ktorej sa využíva webová lokalita http://webspolocnosti.
  4. Kliknite na zónu Predvolená.
  5. Na strane Upraviť overenie kliknite na položku NTLM v časti Nastavenie overovania služby IIS a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 979454 – Posledná kontrola: 14. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky