Prehľad technológie Microsoft Office Klikni a spusti pre balík Office 2010

S U H R N

Spoločnosť Microsoft ponúka nový spôsob preberania a inštalácie produktov balíka Microsoft Office 2010. Nová technológia sa nazýva Microsoft Office Klikni a spusti. Článok obsahuje informácie o tejto technológii a odpovede na niektoré najčastejšie otázky.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Úvod do technológie Office Klikni a spusti

Technológia Office Klikni a spusti predstavuje pre zákazníkov so širokopásmovým pripojením nový spôsob získania balíka Microsoft Office a aktualizácie balíka Office 2010. Technológia Office Klikni a spusti využíva virtualizačné technológie a technológie vysielania prúdu údajov spoločnosti Microsoft.

Technológia Office Klikni a spusti

Produkty technológie Office Klikni a spusti využívajú technológiu vysielania prúdu údajov, ktorá sa podobá prehrávaniu videa na webe. Pri prehrávaní videa na webe možno prvú časť videa sledovať ešte pred prevzatím celého súboru. Technológia Office Klikni a spusti umožňuje podobne pracovať s balíkom Office 2010 ešte pred prevzatím celého balíka alebo produktu. Kým používate už prevzatú časť balíka Office 2010, zostávajúca časť balíka Office 2010 sa pokojne preberá na pozadí. 

Produkty technológie Office Klikni a spusti tiež využívajú virtualizačnú technológiu spoločnosti Microsoft, ktorá uloží balík Office 2010 do virtualizovaného priestoru aplikácie. Tento virtuálny priestor oddeľuje balík Office 2010 od bežného systému súborov a ďalších aplikácií v počítači. Toto oddelenie umožňuje súčasné používanie balíka Office 2010 s ľubovoľnou inou verziou balíka Office, ktorá už je nainštalovaná v počítači. Technológia Office Klikni a spusti ponúka aj ďalšie výhody. Ďalšie informácie sú k dispozícii v nasledujúcom blogu spoločnosti Microsoft:

Technológia Office Klikni a spusti

Ak chcete prevziať technológiu Office Klikni a spusti pre balíky Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti a Microsoft Office 2010 pre podnikateľov, prevezmite inštalačné súbory priamo od spoločnosti Microsoft.

Poznámka Technológia Office Klikni a spusti využíva aj balík Microsoft Office Starter 2010.

Najčastejšie otázky

Pri pokuse o inštaláciu produktu balíka Office 2010 pomocou technológie Office Klikni a spusti sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Tento produkt je nutné nainštalovať v Q:. Skontrolujte, či sa Q: nepoužíva, a skúste znova.

Toto hlásenie znamená, že písmeno jednotky Q: už používa nejaký iný program v počítači. Inštalácia technológie Office Klikni a spusti ale vyžaduje toto písmeno jednotky pre balík Office 2010.

Odstránenie tejto chyby v balíku Office Starter 2010

V prípade, že písmeno jednotky Q: nie je k dispozícii, balík Office Starter 2010 sa nenainštaluje.

Ak chcete túto chybu odstrániť, zistite, ktorá aplikácia alebo hardvér používa písmeno jednotky Q: a presuňte ju z jednotky Q: preč podľa inštrukcií uvedených v dokumentácii výrobcu alebo podľa inštrukcií technickej podpory výrobcu. Keď sa písmeno jednotky Q: uvoľní, pri inštalácii sa už toto chybové hlásenie nezobrazuje.

Odstránenie tejto chyby v balíkoch Office 2010 pre študentov a domácnosti a Office 2010 pre podnikateľov

Ak chcete úspešne využívať verziu Office Klikni a spusti balíka Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo Office 2010 pre podnikateľov, použite jeden z nasledujúcich postupov:
 • Zistite, ktorá aplikácia alebo hardvér používa písmeno jednotky Q:, a presuňte ich z jednotky Q: preč podľa inštrukcií uvedených v dokumentácii výrobcu alebo podľa inštrukcií technickej podpory výrobcu. Keď sa písmeno jednotky Q: uvoľní, pri inštalácii sa už toto chybové hlásenie nezobrazuje.
 • Prevezmite takú verziu balíka Office 2010, ktorá nie je produktom technológie Office Klikni a spusti. Prihláste sa prostredníctvom konta Live ID na webovej lokalite, kde ste si zakúpili balík Office 2010. Kliknutím na položku Moje konto v hornej časti domovskej stránky získate prístup k súborom na prevzatie balíka Office 2010. Kliknite na príkaz Prevziať pri zakúpenom balíku a na položku Rozšírené možnosti pod príkazom Prevziať. Uvedená verzia balíka Office 2010 nie je produktom technológie Office Klikni a spusti a nepotrebuje jednotku Q: .
Prečo sa pri pokuse o použitie balíka Office Starter na cesty zobrazuje chybové hlásenie Tento produkt je nutné nainštalovať v Q:. Skontrolujte, či sa Q: nepoužíva, a skúste znova.?

Toto hlásenie znamená, že písmeno jednotky Q: už používa nejaký iný program v počítači. Inštalácia technológie Office Klikni a spusti ale vyžaduje toto písmeno jednotky pre balík Office 2010. V prípade, že písmeno jednotky Q: nemožno sprístupniť, balík Office Starter na cesty v počítači používať nemôžete.

Prečo s balíkom Office Starter na cesty používam jednotku Q:?

Balík Office Starter na cesty využíva technológiu Office Klikni a spusti, ktorá musí používať jednotku virtuálnej aplikácie. Jednotka virtuálnej aplikácie je dôvodom, pre ktorý používate jednotku Q: .

Čo je to jednotka Q: ?

Balíky s technológiou Office 2010 Klikni a spusti, ako napríklad Office Starter 2010, Office Starter na cesty, Office 2010 pre študentov a domácnosti a Office 2010 pre podnikateľov, sú založené na virtualizačnej technológii. Jednotka Q: je jednotka virtuálneho systému súborov, kde sa virtualizované aplikácie nachádzajú v priestore názvov systému súborov. Jednotka Q: nie je bežná jednotka. Jednotka Q: nemá žiadny priamo dostupný priestor, a nie je dostupná z programu Windows Prieskumník, ani cez položku Tento počítač

Sú aj moje dokumenty balíka Office uložené na jednotke Q: ?

Balík Office na základe predvoleného nastavenia ukladá dokumenty do priečinka Moje dokumenty.

Upozornenie Dôrazne sa odporúča neukladať dokumenty balíka Office na jednotke Q: z nasledujúcich príčin:
 • Jednotka Q: nie je prístupná priamo z programu Windows Prieskumník.
 • V prípade, že inštalačné súbory balíka Office treba opraviť, jednotka Q: sa môže odstrániť a znovu vytvoriť. Dokumenty balíka Office uložené na jednotke Q: sa stratia. 
Môžem skryť alebo odstrániť jednotku Q: ?

Nie. Jednotku Q: nemôžete skryť ani odstrániť .

Môžem premenovať jednotku Q: ?

Áno. Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, kliknite na príkaz Premenovať a zadajte nový názov jednotky.

Prečo zálohovací program zobrazuje chybové hlásenia pri pokuse o prístup na jednotku Q: ?

Jednotka Q: nie je dostupná. Tento obmedzený prístup ochraňuje integritu inštalačných súborov pre balík Office 2010. Pomoc pri odstraňovaní chýb v zálohovacom programe možno získať v dokumentácii výrobcu alebo od technickej podpory výrobcu.

Jednotka Q: nie je dostupná cez položku Tento počítač, ale je dostupná cez dialógové okno Uložiť z aplikácií balíka Office. Prečo?

Keď používate aplikáciu technológie Office Klikni a spusti, aplikácia vyžaduje prístup do virtuálneho systému súborov. Táto požiadavka prístupu je dôvodom, pre ktorý máte prístup k jednotke Q: cez dialógové okno Uložiť.

Upozornenie Dôrazne sa odporúča neukladať dokumenty balíka Office na jednotke Q: z nasledujúcich príčin:
 • Jednotka Q: nie je prístupná priamo z programu Windows Prieskumník.
 • V prípade, že inštalačné súbory balíka Office treba opraviť, jednotka Q: sa môže odstrániť a znovu vytvoriť. Dokumenty balíka Office uložené na jednotke Q: sa stratia.

Ak uložím dokumenty alebo e-maily do jednotky Q:, prečo nie sú prístupné cez položku Tento počítač?

Jednotka Q: nie je prístupná cez položku Tento počítač. Tento obmedzený prístup ochraňuje integritu inštalačných programov pre balík Office 2010.

Upozornenie Dôrazne sa odporúča neukladať dokumenty balíka Office na jednotke Q: z nasledujúcich príčin:
 • Jednotka Q: nie je prístupná priamo z programu Windows Prieskumník.
 • V prípade, že inštalačné súbory balíka Office treba opraviť, jednotka Q: sa môže odstrániť a znovu vytvoriť. Dokumenty balíka Office uložené na jednotke Q: sa stratia.

Môžem nainštalovať ďalšie aplikácie na jednotku Q: ?

Jednotka Q: nie je prístupná pre externé aplikácie. Tento obmedzený prístup ochraňuje integritu inštalačných programov pre balík Office 2010.

Čo ak technológia Office Klikni a spusti nevyhovuje mojim potrebám? Ako možno získať tradičnú inštaláciu založenú na balíku súborov typu MSI pre balík Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo Office 2010 pre podnikateľov?

Ak technológia Office Klikni a spusti nevyhovuje vašim potrebám, môžete ju odinštalovať a získať produkt balíka Office založený na balíku súborov typu MSI. Postupujte nasledovne:
 1. Odinštalujte verziu Office Klikni a spusti balíka Office 2010 pomocou ovládacieho panela.
 2. Prihláste sa prostredníctvom konta Live ID na webovej lokalite, kde ste si zakúpili balík Office 2010.
 3. Kliknutím na položku Moje konto v hornej časti domovskej stránky získate prístup k súborom na prevzatie balíka Office 2010.
 4. Kliknite na položku Prevziať pri zakúpenom balíku a potom na položku Rozšírené možnosti v rámci položky Prevziať.
  Uvedená verzia balíka Office 2010 nie je produktom technológie Office Klikni a spusti a nepotrebuje jednotku Q: .
Vlastnosti

ID článku: 982434 – Posledná kontrola: 20. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Starter 2010

Pripomienky