Aplikácia využívajúca rozhranie DirectX 9.0 zlyháva v počítači, v ktorom je nakonfigurovaných viac než 16 logických procesorov

P R I Z N A K Y

V počítači s jedným z nasledujúcich operačných systémov nakonfigurujete viac než 16 logických procesorov:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3),
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2),
 • Windows Server 2008,
 • Windows Server 2008 SP2,
 • Windows 7,
 • Windows Server 2008 R2.
Keď v tomto počítači spustíte aplikáciu využívajúcu rozhranie DirectX 9.0, aplikácia zlyhá.

Spustíte napríklad prehrávanie hudobného súboru v programe Microsoft Windows Media Player. Keď sa pokúsite zatvoriť program Windows Media Player, zlyhá.

R I EŠ E N I E

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete vyriešiť tento problém, môžete pomocou jedného z nasledujúcich postupov vytvoriť alebo upraviť kľúč databázy Registry, ktorý zmení nastavenia grafického kanála procesora PSGP.

Nastavenie počtu logických procesorov, ktoré využívajú grafický kanál procesora (PSGP)

Ak chcete, aby sme počet logických procesorov, ktoré využívajú grafický kanál procesora (PSGP), nastavili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete počet logických procesorov, ktoré využívajú grafický kanál procesora (PSGP), nastaviť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete automaticky nastaviť počet logických procesorov, ktoré využívajú grafický kanál procesora (PSGP), na hodnotu 16, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
Poznámka: Táto automatická oprava nastaví počet logických procesorov, ktoré využívajú kanál PSGP, na hodnotu 16.

Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol tento problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Vyriešim problém sám

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte reťazec PSGPNumThreads a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku PSGPNumThreads a potom kliknite na položku Zmeniť.
 6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte požadovaný počet vlákien a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Reštartovaním počítača aplikujte zmenu.
Poznámka
 • Ak používate 32-bitovú aplikáciu v počítači s procesorom typu x64, okrem vyššie uvedenej položky databázy Registry je potrebné pridať aj nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  Položku PSGPNumThreads potom nastavte na požadovaný počet vlákien.
 • Počet vlákien by nemal prekročiť počet logických procesorov, ktoré podporujú maximálne 16 vlákien.

Vypnutie grafického kanála procesora

Ak chcete grafický kanál procesora vypnúť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte reťazec DisablePSGP a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku DisablePSGP a potom kliknite na položku Zmeniť.
 6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 1 a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Reštartovaním počítača aplikujte zmenu.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 982485 – Posledná kontrola: 23. 1. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky