Chybové hlásenie 0x80070057 pri zálohovaní súborov v systéme Windows 7

P R I Z N A K Y

Keď v počítači so systémom Windows 7 zálohujete súbory pomocou programu Windows Zálohovanie, zálohovanie zlyhá a zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Vyskytla sa interná chyba: Parameter je nesprávny: (0x80070057)

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite jeden z nasledujúcich postupov:

Postup 1: Zmena nastavenia oddeľovača desatinných miest

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak oddeľovač desatinných miest nie je nastavený na bodku. Takéto nastavenie sa často používa v jazykoch a miestnych nastaveniach iných než angličtina (USA), ako je napríklad nemčina (Nemecko).

Ak chcete zmeniť nastavenie oddeľovača desatinných miest, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte okno Ovládací panel, kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.
 2. Kliknite na kartu Formáty a potom kliknite na položku Ďalšie nastavenia.
 3. V poli Oddeľovač desatinných miest zadajte znak . (bodka) a potom kliknite na dve tlačidlá OK.
 4. Reštartujte počítač.
Poznámka: Niektoré softvérové programy od iných výrobcov môžu spôsobovať zmeny v miestnom nastavení počítača a prepisovať nastavenie v ovládacom paneli.

Postup 2: Pridanie hodnoty kľúča databázy Registry

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Ak chcete, aby sme postup 2 vykonali za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu služby Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec Regedit.exe a stlačte kláves ENTER.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte reťazec CopyFileBufferedSynchronousIo a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku CopyFileBufferedSynchronousIo a potom kliknite na položku Upraviť.
 6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 1 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 982736 – Posledná kontrola: 30. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky