Inštalácia balíka Office 2010 v rámci multilicencie spôsobí prechod prihlásenia na odber balíka Office 2010 do režimu s obmedzenou funkčnosťou (RFM)

P R I Z N A K Y

Uvažujme o nasledujúcom prípade:
 • V počítači je nainštalované prihlásenie na odber balíka Microsoft Office 2010.
 • Potom do počítača nainštalujete verziu balíka Office 2010 v rámci multilicencie.
Keď sa prihlásenie na odber balíka Office 2010 pokúsi o aktiváciu, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Aktivácia zlyhalaAktivácia prihlásenia na odber balíka Microsoft Office zlyhala.


Na overenie prihlásenia na odber tohto produktu sa vyžadujú opakované aktivácie, aby sa odber neprerušil. Ak pokusy o aktiváciu produktu budú opakovane zlyhávať, funkcie úprav v produkte balíka Office sa môžu zakázať.


Ak chcete zaistiť plnú funkčnosť tohto produktu, čo najskôr is prečítajte informácie o odstránení tohto problému.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje v dôsledku toho, že inštalácia balíka Office 2010 v rámci multilicencie prepíše hodnotu UserOperations v časti OfficeSoftwareProtectionPlatform databázy Registry. Pokiaľ je táto hodnota databázy Registry nastavená na hodnotu 0, aktivácia obnovenia prihlásenia na odber balíka Office 2010 zlyhá. Ak tento problém nevyriešite, prihlásenie na odber vydania balíka Office 2010 prejde do režimu s obmedzenou funkčnosťou (RFM).

R I E S E N I E

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť radšej sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém, kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súborov a ďalej postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje tiež v ostatných jazykových verziách systému Windows.Poznámka Ak práve nepracujete s počítačom, v ktorom sa problém vyskytol, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD. Neskôr môžete túto opravu spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť sami, postupujte nasledovne:

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry v prípade výskytu problému. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Spustite Editor databázy Registry:

  Systém Windows Vista a systém Windows 7:
  1. kliknite na tlačidlo Štart tlačidlo Štart , zadajte reťazec regedit do poľa Spustiť vyhľadávanie a potom stlačte kláves ENTER.

    Povolenie riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
  V systéme Windows XP:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledujúcu hodnotu databázy Registry a kliknite na ňu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\UserOperations
 3. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 4. Zadajte text 1 a stlačte kláves ENTER.
 5. Ukončite Editor databázy Registry.
 6. Reštartujte počítač.
Vlastnosti

ID článku: 982756 – Posledná kontrola: 12. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky