Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Premenné prostredia v systéme Windows NT

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:100843
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
ÚVOD
Existujú tri úrovne premenné prostredia v Microsoft Windows NT; Thesystémové premenné prostredia, premenné používateľského prostredia apremenné prostredia, ktoré sú nastavené v AUTOEXEC.BAT súbor. Existujútiež niektoré preddefinované premenné prostredia, ktoré sú nastavené keď používateľprihlási. V článku sa pojednáva o nasledujúcich témach:

 • Systémové premenné prostredia
 • Premenné používateľského prostredia
 • AUTOEXEC.Premenné prostredia BAT
 • Ako nastaviť premenné prostredia
 • Ako je postavený cestu
 • Zmena premenné používateľského prostredia pomocou ovládacieho panela
DALSIE INFORMACIE

Systémové premenné prostredia

Systémové premenné prostredia môžete prezerať z Ovládací Panel vAk vyberiete ikonu systém. Tieto ukazovatele sú vždy nastavená nezáleží na tom, ktoprihlási a nemôžu byť zmenené zo strany ktoréhokoľvek užívateľa.

Existuje niekoľko ďalších preddefinované premenné, ktoré súNastavenie pri prihlásení používateľa, sa nezobrazujú v dialógovom okne systém:

  USERNAME  USERDOMAIN  NTVERSION (not available in Windows NT 4.0 anymore)  WINDIR  OS  PROCESSOR_ARCHITECTURE		
hodnoty: x 86, MIPS alebo alfa
  PROCESSOR_LEVEL		
hodnoty pre x 86: 3, 4, 5 hodnoty pre MIPS: 3000, 4000 hodnoty pre alfa: 21064
  HOMEPATH  HOMEDRIVE  HOMESHARE		
Tieto tri prostredie premenných sú stanovené na základe hodnoty domovský adresár. Domovský adresár používateľa je špecifikovaný v Správca používateľov (vyberte profil a vlastnosti). Ak doma adresár používa univerzálnej konvencií nádobách (UNC), potom sa budú mať nasledovné hodnoty:

HOMESHARE = \\<server name="">\<share name=""> HOMEPATH = \<path> HOMEDRIVE =<drive letter="">:</drive></path></share></server>


Ak domovský adresár je lokálna cesta ako c:\nt potom by bude vyzerať takto:

HOMEDRIVE = c: HOMESHARE = HOMEPATH = \nt


Všetky vyššie uvedené premenné prostredia sú vždy prítomné, a preto môžepoužiť skripty pre prihlásenie.

Premenné používateľského prostredia

Premenné používateľského prostredia si môžete prezrieť z Ovládací Panel rovnako.Používateľ môže pridať, odstrániť alebo zmeniť premenné prostredia vPremenné používateľského prostredia pre používateľské pole. Tieto premenné saprednosť systémové premenné prostredia. Cestu používateľského jepripojí k systémovej cesty.

AUTOEXEC.Premenné prostredia BAT

Všetky premenné prostredia a cesty nastavené v AUTOEXEC.BAT súborsa používajú na vytvorenie prostredia systému Windows NT. Všetky cesty vAUTOEXEC.BAT súbor sa pripojiť do systémovej cesty.

Ako nastaviť premenné prostredia

Premenné prostredia sú stanovené v nasledujúcom poradí:

 • Systémové premenné
 • AUTOEXEC.BAT premenné
 • Používateľské premenné

Ako je postavený cestu

Cesta je zostrojený zo systémovej cesty, ktoré si môžete prezrieť vSystémové premenné prostredia oblasti v dialógovom okne systém. VCestu používateľského je priložená k systémovej cesty. Potom cesta zAUTOEXEC.BAT súbor je priložená.

Poznámka: Premenné prostredia LibPath a Os2LibPath sú postavenérovnakým spôsobom (systémovej cesty + cestu používateľského + AUTOEXEC.BAT cesta).

Zmena premenné používateľského prostredia pomocou ovládacieho panela

Premenné používateľského prostredia môže pridané, zmenili alebo vymazané zoOvládací Panel. Nie je potrebné reštartovať po vykonaní ktoréhokoľvek z týchtozmeny. Zmeny sa prejavia okamžite po ukončení systémudialógové okno.

Ďalšia žiadosť spustení použije nové nastavenie. Všetky ostatnéaplikácie spustené pred zmien nebude rozpoznávaťzmeny.
prodnt winnt

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 100843 – Posledná kontrola: 12/04/2015 09:31:44 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbmt KB100843 KbMtsk
Pripomienky