Povolenie zapisovania služby Netlogon ladenia

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 109626
Súhrn
Tento článok popisuje postup pri povolení zapisovania do denníka služby Netlogon Windows Sledovanie alebo riešenie overovania, DC vyhľadávač, uzamknutia konta alebo iné problémy týkajúce sa komunikácie domény.
Ďalšie informácie
Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Aby sme povolili alebo zakázali zapisovanie do denníka ladenia služby Netlogon za vás, prejdite na "Tu je jednoduché riešenie"sekcii. Ak chcete tento problém vyriešiť manuálne, prejdite na "Ja to vyriešim"sekcii.

Ak používate systém Windows NT, musíte použiť odladenú verziu Netlogon a vyžaduje ladenia dll.

Tu je jednoduché riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo prevziať . V dialógovom okne Preberanie súboru kliknite na položku spustiť alebo Otvoriťa postupujte podľa pokynov v sprievodcovi ľahko opraviť.

 • Jednoduché opraviť riešenie nefunguje, ak počítač nie je členom domény. Prihlasovanie zapisovania nefunguje, ak je počítač pripojený k doméne, pretože Služba Netlogon nespustí.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nie ste v počítači, ktorý má problém, uložte riešenie jednoduché opravy na jednotku flash alebo na disk CD a potom spustiť v problémovom počítači.
Povolenie zapisovania prihlasovanie:
Zakázanie zapisovania prihlasovanie:

Ja to vyriešim

V predvolenom nastavení všetky podporované verzie systému Windows je nainštalovaná verzia Netlogon.dll, s ladiacim zahrnuté. Ak chcete povoliť zapisovanie do denníka ladenia, nastavenie ladenia príznak, ktorý chcete pomocou Nltest.exe databázy registry a politiky skupiny. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
Pre systém Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 a Windows 2000 Server
Poznámka: Tieto kroky sa vzťahujú na systém Windows 2000 Server a Windows Server 2003, len v prípade, že sú nainštalované nástroje technickej podpory. Sa vzťahujú aj na Windows XP (ak sú nainštalované nástroje technickej podpory), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.

Povolenie zapisovania prihlasovanie:

 1. Otvorte príkazový riadok (administratívne príkazový riadok systému Windows Server 2008 a novšie verzie).
 2. Zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves Enter:

  Nltest /DBFlag:2080FFFF
 3. Zvyčajne nie je potrebné zastaviť a reštartujte službu Netlogon Windows 2000 Server alebo Professional alebo novšie operačné systémy povolení zapisovania do denníka Netlogon. Prihlasovanie súvisiace činnosti je prihlásený do % windir%\debug\netlogon.log. Skontrolujte, či sa nové píše denník či reštartovanie služby Netlogon je potrebné. Ak máte službu, otvorte príkazový riadok (administratívne príkazový riadok systému Windows Server 2008 alebo Windows Vista a novšie verzie operačného systému) a spustite nasledujúce príkazy:

  net stop netlogon
  net start netlogon
  Poznámky
  • V niektorých prípadoch budete musieť vykonať overenie proti systému za účelom získania novej položky do denníka a overte, či sú povolené. Každý pokus o pripojenie možno pripojenie \\\c$
  • Názov počítača môže spôsobiť, že nový test overovanie vstupu zapísať.
Zakázanie zapisovania prihlasovanie:

 1. Otvorte príkazový riadok (administratívne príkazový riadok systému Windows Server 2008 a vyššie).
 2. Zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves Enter:

  Nltest /DBFlag:0x0
 3. Zvyčajne nie je potrebné zastaviť a reštartujte službu Netlogon Windows 2000 Server alebo Professional alebo novšie verzie operačného systému vypnúť prihlasovanie zapisovania. Prihlasovanie súvisiace činnosti je prihlásený do % windir%\debug\netlogon.log. Skontrolujte, či žiadne nové informácie sa zapisujú denník či reštartovanie služby Netlogon je potrebné. Ak máte službu, otvorte príkazový riadok (administratívne príkazový riadok systému Windows Server 2008 alebo Windows Vista a novšie verzie operačného systému) a spustite nasledujúce príkazy:

  net stop netlogon
  net start netlogon
Alternatívne postupy na povolenie zapisovania do denníka prihlasovanie:

 • Vo všetkých verziách systému Windows, môžete použiť metódu databázy registry, sa v časti "Pre systém Windows NT, Windows 2000 Server (bez nástrojov) a Windows Server 2003 (bez nástrojov)".
 • V počítačoch so systémom Windows Server 2003 a novšie verzie operačného systému môžete použiť nasledovné nastavenie povolení podrobné zapisovanie do denníka Netlogon politiky (hodnota nastavená v bajtoch):

  \Computer Configuration\Administrative Templates\System\Net Logon\Specify log file debug output level
  Poznámky

  • 545325055 desiatkovú hodnotu rovná 0x2080FFFF, (, čo umožňuje podrobné zapisovanie do denníka prihlasovanie). Toto nastavenie politiky skupiny je definovaný v bajtoch.
  • Metóda skupinovej politiky možno zapnúť prihlasovanie prihlásení väčšieho počtu systémov efektívnejšie. Neodporúčame, aby ste povolili Netlogon prihlásení podmienky, ktoré sa vzťahujú na všetky systémy (napríklad predvolená politika domény). Namiesto toho, zúženie rozsahu systémov, ktoré môžu spôsobovať problémy, vykonajte nasledovné:

   • Vytvorenie novej politiky pomocou tohto nastavenia skupinovej politiky a potom zadajte práva čítanie a používanie politiky skupiny na skupinu, ktorá obsahuje iba požadované kontá.
   • Premiestniť objekty počítača na inú organizačnú jednotku, a potom použiť nastavenie politiky na úrovni OU.
Windows NT, Windows 2000 Server (bez nástrojov) a Windows Server 2003 (bez nástrojov):
Tento postup sa vzťahuje aj na Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional (bez nástrojov), Windows XP (bez nástrojov) a všetky novšie verzie systému Windows, ktoré už sú zahrnuté v predchádzajúcich krokoch. Aby prihlásenie systému Windows NT a Windows 2000 (pre-pack), budete musieť získať skontrolovaná zostava Netlogon.dll.

Povolenie zapisovania prihlasovanie:

 1. Spustite Editor databázy Registry.
 2. Ak existuje, odstráňte hodnotu Reg_SZ nasledujúcu položku databázy registry, vytvorte hodnotu REG_DWORD s rovnakým názvom a pridajte 2080FFFF Šestnástkovú hodnotu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\DBFlag
 3. Zvyčajne nie je potrebné zastaviť a reštartujte službu Netlogon Windows 2000 Server alebo Professional alebo novšie verzie operačného systému povolení zapisovania do denníka Netlogon. Prihlasovanie súvisiace činnosti je prihlásený do % windir%\debug\netlogon.log. Skontrolujte, či sa nové píše denník či reštartovanie služby Netlogon je potrebné. Ak máte službu, otvorte príkazový riadok (administratívne príkazový riadok systému Windows Server 2008 a Windows Vista a vyššie) a spustite nasledujúce príkazy:

  net stop netlogon
  net start netlogon
  Poznámky
  • V niektorých prípadoch budete musieť vykonať overenie proti systému za účelom získania novej položky do denníka a overte, či sú povolené. Každý pokus o pripojenie možno pripojenie \\\c$
  • Názov počítača môže spôsobiť, že nový test overovanie vstupu zapísať.
Zakázanie zapisovania prihlasovanie:

 1. V Editore databázy Registry, zmeňte hodnotu údajov 0x0 v nasledovnom kľúči databázy registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\DBFlag
 2. Ukončite Editor databázy Registry.
 3. Zvyčajne nie je potrebné zastaviť a reštartujte službu Netlogon Windows Server 2003, Windows XP alebo novšie verzie operačného systému vypnúť prihlasovanie zapisovania. Prihlasovanie súvisiace činnosti je prihlásený do % windir%\debug\netlogon.log. Skontrolujte, či žiadne nové informácie sa zapisujú denník či reštartovanie služby Netlogon je potrebné. Ak máte službu, otvorte príkazový riadok (administratívne príkazový riadok systému Windows Server 2008 alebo Windows Vista a novšie verzie operačného systému) a spustite nasledujúce príkazy:

  net stop netlogon
  net start netlogon
Nastavenie Maximálna veľkosť súboru denníka Netlogon denníkov:
 • Položka databázy registry MaximumLogFileSize je možné určiť maximálnu veľkosť súboru Netlogon.log. V predvolenom nastavení tejto položky databázy registry neexistuje, a predvolená maximálna veľkosť súboru Netlogon.log je 20 MB. Keď súbor dosiahne 20 MB, je premenovaný na Netlogon.bak a vytvorí sa nový súbor Netlogon.log. Táto položka databázy registry má nasledujúce parametre:
  Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters Value Name: MaximumLogFileSize Value Type: REG_DWORD Value Data: <maximum log file size in bytes>
 • Pamätajte, že celková disku používaného Netlogon zapisovania je veľkosť je zadaná v maximálna veľkosť súboru denníka vždy dvoch (2). Je to potrebné prispôsobiť priestor Netlogon.log a Netlogon.bak súboru. Napríklad nastavenie 50 MB môže vyžadovať 100 MB voľného miesta na disku. Poskytuje 50 MB Netlogon.log a 50 MB Netlogon.bak.
 • Ako už bolo spomenuté, Windows Server 2003 a novšie verzie operačného systému, môžete použiť nasledovné nastavenie politiky nastaviť veľkosť súboru denníka (hodnota nastavená v bajtoch):

  \Computer Configuration\Administrative Templates\System\Net Logon\Maximum Log File Size
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

247811 Ako umiestnenie radičov domény v systéme Windows


189541 Sledovať kont pomocou označené Netlogon.dll

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém nevyrieši, ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nevyriešil, môžete kontaktovať technickú podporu.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 2000 Debug flags and their values//////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define NL_INIT     0x00000001 // Initialization#define NL_MISC     0x00000002 // Misc debug#define NL_LOGON     0x00000004 // Logon processing#define NL_SYNC     0x00000008 // Synchronization and replication#define NL_MAILSLOT   0x00000010 // Mailslot messages#define NL_SITE     0x00000020 // Sites#define NL_CRITICAL   0x00000100 // Only real important errors#define NL_SESSION_SETUP 0x00000200 // Trusted Domain maintenance#define NL_DOMAIN    0x00000400 // Hosted Domain maintenance#define NL_2       0x00000800#define NL_SERVER_SESS  0x00001000 // Server session maintenance#define NL_CHANGELOG   0x00002000 // Change Log references#define NL_DNS      0x00004000 // DNS name registration// // Very verbose bits// #define NL_WORKER    0x00010000 // Debug worker thread#define NL_DNS_MORE   0x00020000 // Verbose DNS name registration#define NL_PULSE_MORE  0x00040000 // Verbose pulse processing#define NL_SESSION_MORE 0x00080000 // Verbose session management#define NL_REPL_TIME   0x00100000 // replication timing output#define NL_REPL_OBJ_TIME 0x00200000 // replication objects get/set timing output#define NL_ENCRYPT    0x00400000 // debug encrypt and decrypt across net#define NL_SYNC_MORE   0x00800000 // additional replication dbgprint#define NL_PACK_VERBOSE 0x01000000 // Verbose Pack/Unpack#define NL_MAILSLOT_TEXT 0x02000000 // Verbose Mailslot messages#define NL_CHALLENGE_RES 0x04000000 // challenge response debug#define NL_SITE_MORE   0x08000000 // Verbose sites// // Control bits.// #define NL_INHIBIT_CANCEL 0x10000000 // Don't cancel API calls#define NL_TIMESTAMP   0x20000000 // TimeStamp each output line#define NL_ONECHANGE_REPL 0x40000000 // Only replicate one change per call#define NL_BREAKPOINT   0x80000000 // Enter debugger on startup				
prodnt lsass exe fre lsasrv dll netlogon zadarmo fixity spravit oprav ma

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 109626 – Posledná kontrola: 03/08/2016 04:29:00 – Revízia: 6.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 10, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Version 1511, Windows 8.1, Windows 8

 • kbhowto kbusage kbfixme kbmsifixme kbmt KB109626 KbMtsk
Pripomienky