Získanie WinWord konvertor SDK (GC1039)

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 111716
Súhrn
Software Development Kit (SDK) pre 16-bitové a 32-bitové externý súbor konvertorov textu je aplikácia Poznámka GC1039.

Dôležité upozornenie: Spoločnosť Microsoft neposkytuje tejto súpravy ako súčasť našej produktovej línie. Microsoft neposkytne technické alebo iný typ podpory pre tento kit.

Tento súbor je k dispozícii na prevzatie z Microsoft Download Center:
Ďalšie informácie o preberaní súborov Technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb Online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila najaktuálnejší antivírusový softvér, dostupný pri dátume nahratia súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

TEXT GC1039

Microsoft(R) MS-DOS(R), Windows(R), Windows NT(R), (R) Windows 95, OS/2,and Apple Macintosh ApplicationsVersions: 3.0Subject:  Software Development Kit (SDK) for    Application Note     External Text File ConvertersContents: 2 Pages, 1 Disk             4/97 GC1039The files included with this Application Note comprise the softwaredevelopment kit (SDK) for 16-bit and 32-bit external text file converters.This SDK provides the technical information you need in order to developexternal file converters that can import and export formatted text betweenMicrosoft Word for Windows and foreign binary files.  Important: Microsoft does not offer this kit as part of our product  line. Microsoft will not provide technical or any other type of support  for this kit.The kit contains the following components: - Microsoft License Agreement (Sdklics.doc) IMPORTANT-- READ CAREFULLY  BEFORE USING SOFTWARE PACKET(S). By using the software in this kit, you  indicate your acceptance of the Microsoft License Agreement included  with it. - Rich Text Format (RTF) Specification (GC0165.doc) The RTF Specification  document is the core material you need to write external file  converters. This document describes RTF syntax, the semantics of an RTF  reader, and the contents of an RTF file, including definitions of RTF  keywords. - Software Development Kit for External Text File Converters and Win32(R)  Software Development Kit for External Text File Converters documents  (Sdk.doc and Sdk32.doc) These documents provide specifications and  examples of how an external text file converter works with Word and  Windows. Sdk.doc details the creation of a 16-bit converter, and  Sdk32.doc details the creation of a 32-bit converter. Header files  (Codepage.h, Convapi.h, Converr.h, Lang.h, Rtfdefs.h) These header files  define all the structures, types, and function entry points documented  in the SDK documents. Any converter or converter client should include  the Convapi.h header, which itself includes Converr.h. The other files  (Codepage.h, Lang.h, and Rtfdefs.h) contain definitions from the RTF  specification. You can use the definitions found in these files to  interpret the arguments for RTF keywords. - Sample converter sources (See the Sampcnv and Rtfread subdirectories)  Refer to these sources to see an example of a simple text converter. The  sample converter sources are intended for use with Microsoft C version  8.0. The Makefile file contains instructions for building the sample  converter. The sample converter reads and writes simple text files, is  auto-installed into Word, and contains the minimal code needed to write  a fully functional converter. It implements the InitConverter,  IsFormatCorrect, ForeignToRtf, RtfToForeign, and GetIniEntry application  program interface (API) functions. The Rtfread directory contains source  code for a skeleton RTF reader. The Readme.txt file in each directory  elaborates on how to build the samples on 16-bit and 32-bit Windows.                 #######The disk and software contained on it, including any accompanyingdocumentation (the "Software"), are provided to you at no additionalcharge. Microsoft Corporation owns all rights, title, and interest in andto the Software. The user assumes the entire risk as to the accuracy andthe use of the Software.COPYRIGHT NOTICE. Copyright (c) 1993-1997 Microsoft Corporation. Microsoftand/or its suppliers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399U.S.A. All rights reserved.TRADEMARKS. Microsoft, MS, MS-DOS, Win32, Windows, and Windows NT areregistered trademarks and MSN is a trademark of Microsoft Corportation.Other Microsoft products referenced herein are either trademarks orregistered trademarks of Microsoft. Other product and company namesmentioned herein may be the trademarks of their respective owners.The names of companies, products, people, characters and/or data mentionedherein are fictitious and are in no way intended to represent any realindividual, company, product or event, unless otherwise noted.NO WARRANTY. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS," WITHOUT WARRANTY OF ANYKIND, AND ANY USE OF THIS SOFTWARE PRODUCT IS AT YOUR OWN RISK. TO THEMAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MICROSOFT AND ITS SUPPLIERSDISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OFMERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE SOFTWARE.LIMITATION OF LIABILITY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,IN NO EVENT SHALL MICROSOFT OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING,WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESSINTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS)ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IFMICROSOFT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOMESTATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OFLIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAYNOT APPLY. MICROSOFT'S ENTIRE LIABILITY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDERTHIS EULA SHALL NOT EXCEED FIVE DOLLARS (US$5.00).The following conditions also apply to your use of the Software:The Software may be copied and distributed internally only, subject to thefollowing conditions:All text must be copied without modification and all pages must beincluded; If software is included, all files on the disk(s) |must be copiedwithout modification [the MS-DOS(R)(R) utility diskcopy is appropriate forthis purpose]; All components of this Software must be distributedtogether; and This Software may not be distributed to any third party.If you are not a Microsoft Premier customer, Microsoft shall not providetechnical support for this Software.The Software is provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, ordisclosure by the Government is subject to restrictions set forth insubparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and ComputerSoftware clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) ofthe Commercial Computer Software-Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, asapplicable. Manufacturer is Microsoft Corporation, One Microsoft Way,Redmond, WA 98052-6399. Any transfer of the Software must be accompaniedby this statement and may only be transferred if first approved byMicrosoft.You agree that you will not export or re-export the Software to anycountry, person, entity or end user subject to U.S.A. export restrictions,and you are responsible for complying with all applicable U.S. and localexport laws in connection with the use of this Software. You warrant andrepresent that neither the U.S.A. Bureau of Export Administration nor anyother federal agency has suspended, revoked or denied you exportprivileges.This EULA is governed by the laws of the State of Washington, U.S.A.				
spec špecifikácie nájsť, ako získať prístup vývojárov pre vývojárov

Vlastnosti

ID článku: 111716 – Posledná kontrola: 06/12/2016 06:53:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows Software Development Kit 2.1

 • kbdownload kbprint kbmt KB111716 KbMtsk
Pripomienky