Obsah súboru Msdos.sys Windows

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:118579
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Inštalačný program vytvorí súbor s názvom súboru Msdos.sys v hlavnom priečinku a stanovuje súbor iba na čítanie, systém, a skryté atribúty. Na rozdiel od súboru Msdos.sys v systéme MS-DOS, tento súbor je textový súbor. Obsahuje sekciu [cesty], ktorý obsahuje miesta pre ostatné súbory systému Windows (napríklad databázy registry) a [možnosti] sekcie, ktoré môžete použiť na prispôsobenie zavádzací proces.
DALSIE INFORMACIE
Sekcia [cesty] môže obsahovať nasledujúce nastavenia:
 • HostWinBootDrv =Koreň zavádzacej jednotky
  Predvolené: C
  Účel: Určuje umiestnenie pre root boot disk.
 • UninstallDir =Koreň zavádzacej jednotky
  Predvolené: C
  Účel: Určuje umiestnenie súborov W95undo.dat a W95undo.ini. Tieto súbory sú potrebné odinštalovať systém Windows 95.

  POZNÁMKA: Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak ste zálohovať systémové súbory ak sa zobrazí výzva počas inštalácie systému Windows 95.
 • WinBootDir =Priečinok Windows
  Predvolené: Priečinok zadaný počas inštalácie (napríklad C:\Windows)
  Účel: Zoznam miest súbory potrebné pre bootovanie.
 • WinDir =Priečinok Windows
  Predvolené: Priečinok zadaný počas inštalácie (napríklad C:\Windows)
  Účel: Zoznamy umiestnenie priečinka Windows 95 špecifikovanépočas inštalácie.
Sekcie [Options] môže obsahovať nasledujúce nastavenia. Ak chcete používať, musí vkladať ručne tieto nastavenia:
 • Automatického prehľadávania =Číslo
  Predvolené: 1
  Účel: Určuje, či sa spúšťa program ScanDisk po nesprávnom vypnutí systému.Nastavenie 0 sa nespustí program ScanDisk; 1 výzvu predspustenie programu ScanDisk; 2 nezobrazí výzvu pred spustením aplikácieProgram ScanDisk ale vyzve vás pred Opravovanie chýb prípadnésú zistené chyby.

  Toto nastavenie používa iba OEM Service Release 2 a Windows 98.
 • BootDelay =SekúndPredvolená hodnota: 2Účel: Nastaví čas správy „spúšťa sa systém Windows"zostane na obrazovke pred Windows 95 pokračuje v zavádzaní systému.

  POZNÁMKA: BootDelay nie je podporované v systéme Windows 98.
 • BootSafe =Boolovská hodnota
  Predvolené: 0
  Účel: Nastavenie 1 síl váš počítač boot v núdzovom režime.
 • BootGUI =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 1 síl nakládky GUI rozhranie. ANastavenie 0 vypne nakládky GUI rozhranie.
 • BootKeys =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 1 umožňuje použiť funkciu kľúčových bootmožnosti (t. j. F4, F5, F6, F8 a CTRL). Nastavenie 0zakáže použitie týchto funkčných klávesov počas procesu spustenia

  POZNÁMKA: Nastavenie BootKeys = 0 prepíše využitie BootDelay = n.
 • BootMenu =Boolovská hodnota
  Predvolené: 0
  Účel: Nastavenie 1 umožňuje Spustenie ponuka. Ak je toto nastavenie 0,potom musíte stlačiť kláves F8 skratku „Starting Windows 95 "zobrazí, (alebo stlaète a pridr¾te skratku CTRL vaše okná98-založené počítač reštartuje) na vyvolanie Spustenie ponuka.
 • BootMenuDefault =Číslo
  Predvolené: 1 Ak je systém spustený správne; 3 Ak systém zavesené na predchádzajúcom stupni
  Účel: Použite toto nastavenie nastaviť predvolené položky ponuky pre spustenie.
 • BootMenuDelay =Číslo
  Predvolené: 30
  Účel: Toto nastavenie sa používa na nastavenie počet sekúnd vášho systémubude pauza na Spustenie ponuka. Ak počet sekúnd počítanadol na 0 bez zásahu, je aktivovaný BootMenuDefault.

  POZNÁMKA: Táto možnosť nie je funkčné pokiaľ BootMenu = 1 bol pridaný do sekcie [Options] súboru Msdos.sys.
 • BootMulti =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 0 zakáže s viacerými systémami možnosť. (Napríklad,s nastavením 0 nemôžu nabootovať vaše predchádzajúce prevádzkovésystém.) Nastavenie 1 umožňuje F4 a F8 kľúče boot vašepredchádzajúci operačný systém.
 • BootWarn =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 0 zakáže núdzovom režime Zavádzacia výstražné hlásenie aThe Spustenie ponuka.
 • BootWin =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 1 síl systému Windows 95 na zaťaženie pri štarte. Nastavenie0 vypne systém Windows 95 ako predvolený operačný systém (toje užitočný iba ak máte MS-DOS verzia 5.x alebo 6.x napočítač).

  POZNÁMKA: Klávesu F4 Invertuje iba ak predvolený BootMulti = 1. (Napríklad stlačením klávesu F4 s nastavením 0 síl systému Windows 95 na načítanie.)
 • DoubleBuffer =Boolovská hodnota
  Predvolené: 0
  Účel: Nastavenie 1 je podmienené nastavenie, ktoré umožňuje dvojité-ukladanie do medzipamäte pre radiče, ktoré ju (napríklad SCSI potrebujúradiče). Nastavenie 2 je bezpodmienečný nastavenie, ktoréumožňuje dvojité ukladanie do medzipamäte bez ohľadu na to, o tom, či radičpotrebuje alebo nie.
 • DBLSpace =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 1 umožňuje automatické nakladanie DBLSPACE.BINsúbor. Nastavenie 0 zabráni automatické nakladanie tohtosúbor.

  POZNÁMKA: Windows 95 využíva buď súbor Dblspace.bin alebo Drvspace.bin ak buď je prítomná v koreňovom priečinku disku pri spustení. Ak chcete vypnúťovládač kompresie načítaniu pri spustení používať obe nastavenia vSúbor Msdos.sys. Napríklad:
  DBLSpace = 0
  DRVSpace = 0
 • DRVSpace =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 1 umožňuje automatické nakladanie DRVSPACE.BINsúbor. Nastavenie 0 zabráni automatické nakladanie tento súbor.

  POZNÁMKA: Windows 95 využíva buď súbor Dblspace.bin alebo Drvspace.bin ak buď je prítomná v koreňovom priečinku disku pri spustení. Ak chcete vypnúťovládač kompresie načítaniu pri spustení používať obe nastavenia vSúbor Msdos.sys. Napríklad:
  DBLSpace = 0
  DRVSpace = 0
 • LoadTop =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 0 neumožňuje systému Windows 95 načítať príkaz.COM aleboDRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN v hornej časti 640 kB. Ak máteproblémy s kompatibilitou s softvér, ktorý robí predpoklady odostupná pamäť skúste nastaviť to na 0.
 • Logo =Boolovská hodnota
  Predvolené: 1
  Účel: Nastavenie 1 síl predvolené Windows 95 loga do. ANastavenie 0 zabraňuje zobrazeniu animované logo.Nastavenie 0 tiež bráni, Bodné rôznych prerušeniaže vytvoriť nezlučiteľnosti s určitých tretích stránsprávcovia pamäte.
 • Sieť =Boolovská hodnota
  Predvolené: 0
  Účel: Nastavenie 1 znamená siete bol nainštalovaný a pridá Núdzový režim s podporou pre siet ako možnosť v systéme Windows 95 Spustenie ponuka.

Dodatočné znaky v súbore Msdos.sys

Súbor Msdos.sys tiež obsahuje sekciu, ktorá obsahuje zdanlivo k ničomuinformation. Táto informácia je potrebné podporné programy, ktoré očakávajúsúbor Msdos.sys byť aspoň 1024 bajtov v dĺžke. Napríklad, akantivírusový program zistí, že súbor Msdos.sys je menej ako 1 024bajtov, môže predpokladať, že súbor Msdos.sys je infikovaný vírusom. Akmôžete odstrániť súbor Msdos.sys počítača sa nespustí.

Nasledujúce vyhlásenie, nasleduje série "X" s, zobrazí sa vSúbor Msdos.sys:
;Tieto riadky sú potrebné kvôli kompatibilite s inými programami.
Ich odstránenie (Msdos.sys musí byť > 1024 bajtov).
Pretože každý riadok začína s bodkočiarkou (;), riadky nečíta Windows.

Ako upraviť súbor Msdos.sys

Ak chcete zmeniť niektorú z hodnôt v súbore Msdos.sys, postupujtetieto kroky na úpravu súboru:
 1. Kliknite na položku Štart, ukážte na Nájsť, a potom kliknite na tlačidlo Súbory alebo priečinky.
 2. V S názvom zadajte Msdos.sys. V Pozrite sa kliknite na tlačidlo váš zavádzací disk (obyčajne jednotka c alebo jednotka H, ak je skomprimovaná jednotka C). Kliknite na Nájsť teraz tlačidlo.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši Msdos.sys súbor a potom kliknite na Vlastnosti.
 4. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Iba na čítanie a Skryté Začiarknutím políčok odstrániť tieto atribúty zo súboru Msdos.sys, a potom kliknite na tlačidlo ok.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši Msdos.sys súbor a potom kliknite na Otvorený s.
 6. V Vybrať program, ktorý chcete použiť kliknite na tlačidlo WordPad, a potom kliknite na tlačidlo ok.
 7. Vykonajte zmeny chcete súbor Msdos.sys. Po dokončení,súbor uložte ako textový dokument a potom ukončite program WordPad.
 8. Kliknite pravým tlačidlom myši Msdos.sys súbor a potom kliknite na Vlastnosti.
 9. Vyberte Iba na čítanie a Skryté začiarkavacie políčka nastavíte atribúty súboru a potom kliknite na tlačidlo ok. Zatvorte okno Hľadať.
 10. Reštartovať systém Windows.
Ďalšie informácie o tom, ako určiť zložku, v ktorej je nainštalovaný systém Windows, kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
305792 Ako zistiť, ktorá okná priečinkov je inštalovaná v
MSDOS sys
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 118579 – Posledná kontrola: 12/04/2015 10:22:19 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdiskmemory kbenv kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot kbmt KB118579 KbMtsk
Pripomienky