SK0329:Zavádzacia oblast vytvorená pocas inštalácie je limitovaná do 4 gigabajtov

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Veľkosť spúšťacej oblasti vytvorenej systémom Windows NT pri inštalácii je limitovaná do 4 gigabajtov (GB), pretože inštalačný program systému Windows NT musí najprv naformátovať oblasť súborovým systémom FAT. Hoci je možné počas inštalácie zvoliť pre zavádzaciu oblasť súborový systém NTFS, táto oblasť je najprv naformátovaná súborovým systémom FAT a až po ukončení inštalácie je prekonvertovaná do systému NTFS. Pretože súborový systém FAT má veľkosť oblasti limitovanú do 4 GB, zavádzacia oblasť systému Windows NT je tiež limitovaná do 4 GB.
DALSIE INFORMACIE
Inštalačný program systému Windows NT verzie 3.1 a 3.5 nenačíta celé jadro systému Windows NT a súvisiace ovládače, preto pri inštalácii nie je možné čítať oblasť NTFS. Aj keď počas inštalácie zvolíte pre zavádzaciu oblasť súborový systém NTFS, musí byť naformátovaná súborovým systémom FAT (limitovaným do 4 GB), aby mohol inštalačný program na ňu zapisovať. Preto je spúšťacia oblasť systému Windows NT limitovaná do 4 GB.
RIEŠENIE
Premiestnite pevný disk do iného počítača so systémom Windows NT a pripojte ho rovnakým spôsobom a na ten istý radič ako bol v pôvodnom systéme. Spustite správcu disku a vytvorte väčší diskový oddiel s formátom NTFS formátovanej veľkosti do 7,8 GB. V čase, keď je disk preložený do druhého počítača, záznam tabuľky oblastí musí obsahovať platné hodnoty počiatočného cylindra, strany a sektora umiestnenia zavádzacej oblasti systému. Potom môžete disk vrátiť do pôvodného systému. Disk je pripravený na inštaláciu systému Windows NT.


Počiatočný a koncový cylinder, strana a sektor

Počiatočný a koncový cylinder, strana a sektor sú veľmi dôležité pre spoluprácu systému Windows NT s diskom.

Maximálny počet strán (hláv na zápis a čítanie), ktoré môžu byť reprezentované 1 bajtom, je 256. Maximálny počet cylindrov reprezentovaných 10 bitmi je 1024. Maximálny počet sektorov, ktoré môžu byť reprezentované 6 bitmi, je 63, pretože sektory začínajú číslom 1 (oproti cylindrom a stranám, ktoré začínajú číslom 0).

Zo štandardnej veľkosti sektora 512 bajtov je 24 bitov použitých na zaznamenanie začiatočnej a koncovej adresy sektora preloženej do maximálnej možnej veľkosti diskového oddielu 7,8 GB (8 455 716 864 bajtov), ktorý môže byť popísaný týmito oblasťami. Toto je zvlášť dôležité, pretože rovnaké veľkosti oblastí sú využité prerušením INT 13 systému BIOS, ktorý spolupracuje s pevným diskom počas zavádzania.Ďalšie informácie týkajúce sa obmedzení súborového systému v systéme Windows NT nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:114841 NT Boot Process and Hard Disk Constraints
Vlastnosti

ID článku: 119497 – Posledná kontrola: 02/21/2014 23:00:20 – Revízia: 2.3

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbother KB119497
Pripomienky