Ako nastaviť zdroje údajov ODBC keď distribuujú Apps

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:123008
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok sa zaoberá štyroch nasledovných metód na zriadenie ODBCZdroj údajov v počítači:
 • ODBC Setup
 • RegisterDatabase
 • ODBC API
 • Slepá kópia INI súbory
DALSIE INFORMACIE

Požadované súbory

Nasledovné súbory musia byť rozložené so žiadosťou, ak používateODBC. Pri použití Sprievodcu nastavením vytvoriť distribučných diskov, zabezpečenieže potrebné súbory sú zahrnuté v zozname súborov. Všetky súboryuvedené by mali byť nainštalované v adresári \WINDOWS\SYSTEM.

Voliteľné súbory (SQL Server alebo Oracle) sú označené hviezdičkou (*).
File         Description----------------------------------------------------------------------ODBC.DLL       The ODBC Driver Manager. This DLL is called by the           Microsoft Jet database engine when performing ODBC           operations. The Driver Manager handles loading the           correct ODBC driver and dispatching ODBC function           calls to the driver.ODBCINST.DLL     The ODBC Driver Installation library. This DLL           contains Driver installation specific functions.           The ODBC Administrator (ODBCADM.EXE) calls functions           exported from this DLL when installing ODBC           drivers. You may also call functions in this DLL           to automate driver installation.ODBCADM.EXE      The ODBC Administrator program. This program           allows a user to install ODBC drivers and           set up or modify Data Sources.ODBCINST.HLP     The ODBC Administrator help file.COMMDLG.DLL      The Common Dialog DLL. This DLL is used by the           ODBC Administrator program.CTL3D.DLL       The 3D Control DLL. This DLL is used by the ODBC           Administrator program. If you are using ODBC.DLL           version 1.05 or greater, you need to distribute           CTL3DV2.DLL.PDSODBC.DLL      Crystal Reports Physical Server DLL for ODBC. This           DLL is required only if your application uses Crystal           Reports to access an ODBC data source.<driver>.DLL     The ODBC driver(s) that the application will use           to connect to specific Data Sources.           SQL Server: SQLSRVR.DLL*           Oracle 6:  SQORA.DLL*<netlib>.DLL     The network library file(s). This file is used           to access the Data Source when using a specific           network protocol.           Named Pipes: DBNMP3.DLL*           TCP/IP (Sybase SQL Server): WDBNOVTC.DLL*           IPX/SPX (Sybase SQL Server): WDBNOVSP.DLL*           SQL*Net Interface: ORA6WIN.DLL*INSTCAT.SQL*     SQL Server Catalog Stored Procedures script.DRVSSRVR.HLP*     SQL Server ODBC Driver help file.ORASETUP.DLL*     Oracle ODBC Driver setup functions.DRVORACL.HLP*     Oracle ODBC Driver help file.ORACLE.TXT*      Oracle ODBC Setup "read me" file.ODBC.INI       Initialization file containing information           about specific Data Sources. The DSN parameter           in the Connect property of the data control or           the OpenDatabase statement corresponds to an           entry in the ODBC.INI. This file must also be           created or modified on the client computer.ODBCINST.INI     The Initialization file that contains           information about installed ODBC drivers. The           RegisterDatabase statement and ODBC Administrator           use the information contained in this file to           set up Data Sources. Entries in ODBCINST.INI           are created either by running an ODBC driver           setup or through the ODBC API. This file must           also be either created or modified on the client           computer.

Štyri metódy na získanie DSN informácie do ODBC.INI a ODBCINST.INI

.Súbory INI ukladanie informácií o ovládače ODBC a údajov ODBCZdroje. V dôsledku toho sú premennej--používateľa už majú ichnainštalované v adresári \WINDOWS. Keby vývojár slepokópia ODBC.INI a ODBCINST.Môžu nové súbory INI do počítača používateľaprepísanie existujúcich zdrojov údajov.

Nižšie sú štyri metódy môžete použiť na získanie DSN informácií do používateľaODBC.INI a ODBCINST.Súbory INI.

ODBC Setup

Nainštalovať ovládač ODBC a vytvoriť zdroj údajov ODBC, vizuálneZákladné online dokumentáciu Pomocníka odporúča, že skopírujete celýobsah adresára \VB\ODBC na dodatočné rozdelenie disku.

Ako vývojár, môžete určiť, aby disk vložený a nastavenie.EXE spustiťz diskety. Okrem toho môžete vyzve používateľa na vloženieODBC disketu a potom použite príkaz Shell Visual Basic shell znastavenie.EXE.

Sprievodca inštaláciou skopíruje a upravuje SETUP1.MAK do SETUP1A.MAK počasproces vytvárania distribučných diskov. Vychádza SETUP1A.MAK doSETUP1.EXE, komprimuje to a skopíruje sa do distribučných diskov. keď, kedyINŠTALÁTOR.EXE je vykonaný na distribučných diskov, súbory v nastavení.LSTsa skopírujú do cieľového počítača. SETUP1.EX_ je potom nekomprimovaný apopravený začať kopírovanie súborov z diskety na miesto určeniapočítač.

Je možné, potom upraviť SETUP1A.MAK, znovu SETUP1.EXE, zhustenie,a skopírovať ho do distribučných diskov. Zabezpečiť, aby komprimovaného súboruveľkosť sa zmestí na prvý disk distribúcie, musí podložky projektu skód pred na prvé spustenie Sprievodcu nastavením. Potom môžete zmeniťkód do komentáre a pridajte nový kód na zadanie ODBC inštalačnej diskety. Vvýsledné EXE veľkosť sa potom ešte zmestí na prvý distribúcie disketydisku.

Upraviť SETUP1.FRM v adresári \VB\SETUPKIT\SETUP1 pridať potrebnékód na podložky spustiteľný. Tento súbor sa skopíruje do SETUP1A.MAK počasInštalátor Sprievodcu výkonu.

POZNÁMKA: Microsoft Technical Support nepodporuje zmenuInštalačný proces alebo ktorýkoľvek z inštalačných súborov. Podpora je poskytovaná na nastavenieSprievodca a súbory vytvára "ako je" len na základe.

Tu sú kroky sledovať:

 1. Spustite program Visual Basic a v ponuke Súbor vyberte príkaz Otvoriť projekt. Otvorené SETUP1.MAK v adresári \VB\SETUPKIT\SETUP.
 2. Vyberte SETUP1.FRM z okna projektu. Stlačením klávesu F7 zobraziť kód.
 3. Na konci Form_Load postup pridať nasledujúci kód v ExitSub: menovka časti, po RestoreProgMan a pred koncom vyhlásenie:
     Dim tmpK As String   Dim tmpS As String   Dim I As Long   tmpK = "dummy"   For I = 1 To 1000     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   Next I
 4. Uložiť projekt (ALT, F, V).
 5. Spustite Sprievodcu nastavením a vytvoriť distribučných diskov.
Akonáhle boli vytvorené disky, budete musieť ísť späť do VisualZákladné, upraviť SETUP1A.MAK, a pridajte vhodné kód výzvu preODBC Setup A inštalačného disku. Postupujte nasledovne:

 1. Spustiť Visual Basic.
 2. Otvoriť SETUP1A.MAK projekt v \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, O).
 3. Vyberte SETUP1A.FRM a stlačte F7 zobraziť kód.
 4. V Form_Load konaní, vložte apostrof v prednej časti každého riadka figuríny kódu, ktorý bol predtým vložené ako miesto držiteľ:
     'Dim tmpK As String   'Dim tmpS As String   'Dim I As Long   'tmpK = "dummy"   'For I = 1 To 1000   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   'Next I
 5. Ihneď sa pridá nasledujúci kód v rámci postupu Form_Load po komentované kód:
     x% = MsgBox("Do you want to install the ODBC Drivers?", 36,     App.title)   If x% = 6 Then     If Not PromptForNextDisk(2, SourcePath$ + "ODBCADM.EX_") Then      GoTo ErrorSetup     End If     x% = Shell(SourcePath$ &amp; "setup.exe")   End If
 6. Zmeniť číslo disku 1 väčšia ako celkový počet distribúcia disky vytvorené. Číslo disku je prvý parameter na PromptForNextDisk postup. V tomto príklade ďalšom disku k vyžiadať je 2.
 7. Uložiť SETUP1A.MAK projektu a vytvoriť spustiteľný súbor ako SETUP1.EXE v adresári \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, K).
 8. Vysolit do príkazového riadka systému MS-DOS a zmeňte adresár na \VB\SETUPKIT\SETUP1. Vykonávať nasledujúce príkazového riadka:
  \VB\SETUPKIT\KITFILES\COMPRESS - r SETUP1.EXE
 9. Miesto prvej distribúcie disketu do vhodnej jednotky a Kopírovať SETUP1.EX_ na disketu:
  Kopírovať SETUP1.EX_ A:\SETUP1.EX_
Teraz, keď sa spúšťajú distribučných diskov, posledný krok bude výzvuODBC nastavenia a inštalácie disku. INŠTALÁTOR.EXE bude realizovaný ztento disk a používateľ potom môžete nainštalovať príslušný ovládač ODBC avytvoriť potrebné zdroj údajov. By mali obsahovať návod na toproces.

Ďalšie informácie o upravovaní SETUP1.EXE nájdete Kapitola 25,"Distribúciu vašej aplikácie" v programe Microsoft Visual Basic ProgrammerSprievodca.

RegisterDatabase

Visual Basic poskytuje vyhlásenie RegisterDatabase na pomoc pri inštalovaníZdrojov údajov ODBC, nie ovládače. RegisterDatabase vyhlásenie predpokladá, žeODBCINST.INI a ODBCINST.DLL už existujú v počítači. To znamená,ovládače musia byť nainštalované pred spustením RegisterDatabase. Ak áno,vývojár používať RegisterDatabase pridať alebo aktualizovať zápisODBC.INI.

Problém s touto metódou je, že ak klientsky počítač nemáODBC nainštalované v počítači, ODBCINST.INI a DLL nebudú existovať.Tiež, ak ovládač ODBC je nový počítač, nebude záznampre ňu v ODBCINST.INI, takže RegisterDatabase potom rovnako zlyhajú.

Nasledujúci popis, syntaxe, poznámky a príklad oRegisterDatabase vyhlásenie pochádzať z programu Visual Basic Pomocník online:

Popis:
Umožňuje pripojiť informácie pre názov zdroja údajov ODBC k dispozícii pre použite funkciu OpenDatabase.
Syntax:
RegisterDatabase dsn, tiché, atribúty vodiča,
Poznámky:RegisterDatabase vyhlásenie z nasledujúcich súèastí:

 • DSN: Reťazca výraz, ktorý je názov používaný v OpenDatabase funkcia a odkazuje blok popisné informácie o Zdroj údajov. Napríklad, ak je zdroj údajov ODBC vzdialenej databáza, bolo by názov servera.
 • OVLÁDAČ: Výraz reťazca to je názov ovládača ODBC. Toto nie je názov knižnice DLL súbor ovládača ODBC. Napríklad, "SQL Server" alebo "Oracle" sú názov ovládača ale "SQLSRVR.DLL"je názov súboru DLL. Musíte mať ODBC a príslušný ovládač už nainštalovaný.
 • TICHÁ: Číselný výraz, ktorý má hodnotu True, ak nechcete, aby sa Zobraziť okná ovládač ODBC, že výzva pre ovládača informácie alebo hodnotu False, ak chcete zobraziť ovládač ODBC dialógové okná. Ak tichého je pravda, potom atribúty musia obsahovať všetky potrebné informácie špecifické pre ovládač alebo dialógové okno sa objaví Mimochodom.
 • ATRIBÚTY: Reťazcový výraz, ktorý je zoznam kľúčových slov, ktoré majú byť pridané od ODBC.Súbor INI. Kľúčové slová sú v carriage return s oddeľovačmi reťazec.
Príklad:
   Sub Command1_Click ()     Dim att As String     Dim mydb As Database     att = "Description = SQL Server on server Texas" & Chr$(13)     att = att & "OemToAnsi=No" & Chr$(13)  ' Build keywords string.     att = att & "Server=TEXAS" & Chr$(13)     att = att & "Network=DBNMP3" & Chr$(13)     att = att & "Address=\\TEXAS\PIPE\SQL\QUERY" & Chr$(13)     att = att & "Database=Pubs" & Chr$(13)     att = att & "LastUser=Stimpy"     ' Update ODBC.INI.     RegisterDatabase "Texas", "SQL Server", True, att     Set mydb = OpenDatabase("Texas", False, False, "ODBC;")     mydb.Close   End Sub
Ak databáza je už zaregistrovaný v ODBC.INI súbor, položka jeaktualizované. Ak RegisterDatabase z akéhokoľvek dôvodu, aby sa nevykonajú žiadne zmenyODBC.Súbor INI a chyba sa vyskytne.

ODBC API

Pravdepodobne najviac flexibilné a najefektívnejším metóda, ale väčšinavývojári nie sú oboznámení s ním a nemajú ODBC SDK,dokumenty API. Vývojári by si vývoj softvéru spoločnosti MicrosoftKit (SDK) a získajte "ODBC spoločnosti Microsoft 2.0 Programmer's referenčných a SDKSprievodca"z vydavateľstva Microsoft Press.

Kópia INI

Ak vývojár je isté, že ODBC.INI a ODBCINST.INI neexistujúv počítači inštalácie sú jednoducho skopírujte súbory. Avšak,vývojár musí zabezpečiť, že cesty na ovládače sú správne; cesty súplne kvalifikovaní v rámci.Súbory INI. Napríklad ODBC.Súbor INI budeurčite C:\WINDOWS\SYSTEM\SQLSRVR.DLL ako ovládač pre SQL Server, takže akInštalátor systému Windows používateľa v \WIN31, cestu nebude fungovať.
3,00 4.00

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 123008 – Posledná kontrola: 12/04/2015 10:43:50 – Revízia: 2.0

Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB123008 KbMtsk
Pripomienky