Klávesové skratky systému Windows

Súhrn
V tomto článku je uvedený zoznam klávesových skratiek, ktoré možno používať v systéme Windows.
Ďalšie informácie

Systémové kombinácie klávesov systému Windows

 • F1: Otvorenie Pomocníka.
 • CTRL + ESC: Otvorenie ponuky Štart.
 • ALT + TAB: Prepnutie medzi otvorenými programami
 • ALT + F4: Ukončenie programu.
 • SHIFT + DELETE: Trvalé odstránenie položky.
 • Kláves s logom Windows + L: Zamknutie počítača (bez použitia klávesovej skratky CTRL + ALT + DELETE).

Programové kombinácie klávesov systému Windows

 • CTRL + C: Kopírovanie
 • CTRL + X: Vystrihnutie.
 • CTRL + V: Prilepenie.
 • CTRL + Z: Vrátenie akcie späť.
 • CTRL + B: Tučné písmo.
 • CTRL + U: Podčiarknutie.
 • CTRL + I: Kurzíva.

Modifikačné kombinácie kliknutia myšou a stlačenia klávesov pre objekty používateľského prostredia

 • SHIFT + kliknutie pravým tlačidlom myši: Zobrazenie kontextovej ponuky obsahujúcej alternatívne príkazy.
 • SHIFT + dvojité kliknutie: Spustenie alternatívneho predvoleného príkazu (druhá položka v ponuke).
 • ALT + dvojité kliknutie: Zobrazenie vlastností.
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstránenie položky bez jej umiestnenia do Koša.

Všeobecné príkazy využívajúce len klávesnicu

 • F1: Spustenie Pomocníka systému Windows.
 • F10: Aktivácia možností panela ponúk.
 • SHIFT + F10: Otvorenie kontextovej ponuky vybranej položky (rovnaké ako kliknutie na objekt pravým tlačidlom myši).
 • CTRL + ESC: Otvorenie ponuky Štart (požadovanú položku možno vybrať pomocou klávesov so šípkami).
 • CTRL + ESC alebo ESC: Výber tlačidla Štart (stlačením klávesu TAB možno vybrať panel úloh, stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 možno zobraziť kontextovú ponuku).
 • CTRL + SHIFT + ESC: Otvorenie Správcu úloh systému Windows.
 • ALT + ŠÍPKA NADOL: Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu.
 • ALT + TAB: Prepnutie na iný spustený program (podržaním klávesu ALT a následným stlačením klávesu TAB možno zobraziť okno na prepínanie úloh).
 • SHIFT: Stlačením a podržaním klávesu SHIFT pri vkladaní disku CD-ROM možno obísť funkciu automatického spustenia.
 • ALT + MEDZERNÍK: Zobrazenie systémovej ponuky hlavného okna (pomocou systémovej ponuky možno obnoviť, premiestniť, zmeniť veľkosť, minimalizovať, maximalizovať alebo zavrieť okno).
 • ALT + - (ALT + spojovník): Zobrazenie systémovej ponuky podriadeného okna programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface) (pomocou systémovej ponuky podriadeného okna programu s rozhraním MDI možno obnoviť, premiestniť, zmeniť veľkosť, minimalizovať, maximalizovať alebo zavrieť podriadené okno).
 • CTRL + TAB: Prepnutie na ďalšie podriadené okno programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface).
 • ALT + podčiarknuté písmeno v ponuke: Otvorenie ponuky.
 • ALT + F4: Zatvorenie aktuálneho okna.
 • CTRL + F4: Zatvorenie aktuálneho okna programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface).
 • ALT + F6: Prepnutie medzi viacerými oknami v tom istom programe (ak je zobrazené napríklad okno Hľadať programu Poznámkový blok, stláčaním kombinácie klávesov ALT + F6 možno prepínať medzi dialógovým oknom Hľadať a hlavným oknom programu Poznámkový blok).

Objekty prostredia a všeobecné klávesové skratky priečinkov a programu Windows Prieskumník

Pre vybraný objekt:
 • F2: Premenovanie objektu.
 • F3: Vyhľadanie všetkých súborov.
 • CTRL + X: Vystrihnutie.
 • CTRL + C: Kopírovanie
 • CTRL + V: Prilepenie.
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstránenie výberu bez premiestnenia danej položky do Koša.
 • ALT + ENTER: Otvorenie vlastností vybraného objektu.

Kopírovanie súboru

Pri presúvaní súboru do iného priečinka stlačte a podržte kláves CTRL.

Vytvorenie odkazu

Pri presúvaní súboru na pracovnú plochu alebo do priečinka stlačte a podržte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT.

Všeobecné klávesové skratky priečinkov

 • F4: Výber poľa Prejsť do iného priečinka a prechod nadol medzi položkami v poli (ak je v programe Windows Prieskumník aktívny príslušný panel s nástrojmi).
 • F5: Obnovenie aktuálneho okna.
 • F6: Prechod medzi tablami v programe Windows Prieskumník.
 • CTRL + G: Otvorenie nástroja Prejsť do priečinka (len v programe Prieskumník systému Windows 95).
 • CTRL + Z: Vrátenie posledného príkazu.
 • CTRL + A: Výber všetkých položiek v aktuálnom okne.
 • BACKSPACE: Prepnutie na nadradený priečinok.
 • SHIFT + kliknutie + tlačidlo Zavrieť: Zatvorenie aktuálneho priečinka a všetkých nadradených priečinkov.

Ovládanie stromovej štruktúry programu Windows Prieskumník

 • Kláves * na numerickej klávesnici: Rozbalenie všetkých položiek pod aktuálnym výberom.
 • Kláves + na numerickej klávesnici: Rozbalenie aktuálneho výberu.
 • Kláves - na numerickej klávesnici: Zbalenie aktuálneho výberu.
 • Šípka doprava: Rozbalenie aktuálneho výberu (ak nie je rozbalený). Ak je aktuálny výber rozbalený, prejde na prvú podriadenú položku.
 • Šípka doľava: Zbalenie aktuálneho výberu (ak je rozbalený). Ak je aktuálny výber zbalený, prejde na nadradenú položku.

Ovládanie vlastností

 • CTRL + TAB/CTRL + SHIFT + TAB: Prechod medzi kartami vlastností.

Klávesové skratky zjednodušenia ovládania

 • Stlačenie klávesu SHIFT päťkrát: Zapnutie a vypnutie funkcie Jedným prstom.
 • Stlačenie a podržanie pravého klávesu SHIFT osem sekúnd: Zapnutie a vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov.
 • Stlačenie a podržanie klávesu NUM LOCK päť sekúnd: Zapnutie a vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov.
 • Ľavý ALT + ľavý SHIFT + NUM LOCK: Zapnutie a vypnutie funkcie Klávesy myši.
 • Ľavý ALT + ľavý SHIFT + PRINT SCREEN: Zapnutie a vypnutie vysokého kontrastu.

Klávesy klávesnice Microsoft Natural Keyboard

 • Kláves s logom Windows: Otvorenie ponuky Štart.
 • Kláves s logom Windows + R: Otvorenie dialógového okna Spustiť.
 • Kláves s logom Windows + M: Minimalizovanie všetkých okien.
 • SHIFT + kláves s logom Windows + M: Vrátenie minimalizovania všetkých okien.
 • Kláves s logom Windows + F1: Otvorenie Pomocníka.
 • Kláves s logom Windows + E: Otvorenie programu Windows Prieskumník.
 • Kláves s logom Windows + F: Vyhľadanie súborov alebo priečinkov.
 • Kláves s logom Windows + D: Minimalizovanie všetkých otvorených okien a zobrazenie pracovnej plochy.
 • CTRL + kláves s logom Windows + F: Prehľadanie počítača.
 • CTRL + kláves s logom Windows + TAB: Presunutie výberu z ponuky Štart na panel s nástrojmi Rýchle spustenie alebo na panel úloh (pomocou ŠÍPKY DOPRAVA alebo ŠÍPKY DOĽAVA možno presunúť výber na položky na paneli s nástrojmi Rýchle spustenie alebo na paneli úloh).
 • Kláves s logom Windows + TAB: Prepínanie medzi tlačidlami na paneli úloh.
 • Kláves s logom Windows + Break: Otvorenie dialógového okna Vlastnosti systému.
 • Kláves aplikácie: Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku.

Klávesnica Microsoft Natural Keyboard s nainštalovaným softvérom IntelliType

 • Kláves s logom Windows + L: Odhlásenie zo systému Windows.
 • Kláves s logom Windows + P: Spustenie Správcu tlače.
 • Kláves s logom Windows + C: Otvorenie ovládacieho panela.
 • Kláves s logom Windows + V: Spustenie Schránky.
 • Kláves s logom Windows + K: Otvorenie dialógového okna Klávesnica – vlastnosti.
 • Windows Logo + I: Otvorenie dialógového okna Myš – vlastnosti.
 • Kláves s logom Windows + A: Otvorenie okna Možnosti zjednodušenia ovládania (ak je nainštalovaný príslušný softvér).
 • Kláves s logom Windows + medzerník: Zobrazenie zoznamu klávesových skratiek softvéru Microsoft IntelliType.
 • Kláves s logom Windows + S: Zapnutie a vypnutie funkcie CAPS LOCK.

Klávesové skratky dialógových okien

 • TAB: Prechod na nasledujúci ovládací prvok v dialógovom okne.
 • SHIFT + TAB: Prechod na predchádzajúci ovládací prvok v dialógovom okne.
 • Medzerník: Ak je aktuálnym ovládacím prvkom tlačidlo, stlačením tohto klávesu sa klikne na tlačidlo. Ak je aktuálnym ovládacím prvkom začiarkavacie políčko, políčko sa začiarkne alebo sa jeho začiarknutie zruší. Ak je aktuálnym ovládacím prvkom možnosť, stlačením tohto klávesu sa vyberie daná možnosť.
 • ENTER: Ekvivalent kliknutia na vybrané tlačidlo (tlačidlo s obrysom).
 • ESC: Ekvivalent kliknutia na tlačidlo Zrušiť.
 • ALT + podčiarknuté písmeno v položke dialógového okna: Prechod na príslušnú položku.
Vlastnosti

ID článku: 126449 – Posledná kontrola: 12/29/2014 13:26:00 – Revízia: 6.0

 • kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449
Pripomienky