Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chybové hlásenie o nedostatku pamäte sa zobrazí vtedy, ak máte v počítači spustených mnoho programov

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Ak spustíte priveľa programov systému Windows naraz a pokúšate sa o spustenie ďalších programov alebo o použitie už spustených programov, zobrazí sa chybové hlásenie o nedostatku pamäte – a to aj v prípade, že je k dispozícii dostatok fyzickej pamäte aj pamäte stránkovacieho súboru.
PRICINA
Takéto správanie sa môže vyskytnúť v prípade vyčerpania haldy pracovnej plochy v systéme WIN32.

Poznámka Tento problém sa častejšie vyskytuje v systéme Windows NT 3.5, v ktorom predvolená veľkosť haldy pracovnej plochy predstavuje 512 kB. V systéme Windows NT 3.1 predvolená hodnota predstavuje 3 072 kB. Predvolená veľkosť sa zmenšila s cieľom zvýšenia výkonnosti.
RIESENIE
Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
 • Ak problém naďalej pretrváva, je potrebné zväčšiť pamäť počítača.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete odstrániť tento problém, zväčšite haldu pracovnej plochy:
 1. Spustite Editor databázy Registry (Regedt32.exe).
 2. Z podstromu
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  prejdite do nasledujúceho kľúča:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Vyberte hodnotu Windows.
 4. Z ponuky Upraviť vyberte položku Reťazec.
 5. Zvýšte parameter kľúča SharedSection.

  V systéme Windows NT:
  Kľúč SharedSection určí prostredníctvom nasledujúceho formátu haldu systému a haldu pracovnej plochy:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Za číslo yyyy pridajte hodnotu 256 alebo 512.

  V systémoch Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003:
  Kľúč SharedSection používa na určenie haldy systému a haldy pracovnej plochy nasledujúci formát:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  V 32-bitových operačných systémoch zvýšte hodnotu yyyy na hodnotu 12 288;
  Zvýšte hodnotu zzzz na hodnotu 1 024.
  V 64-bitových operačných systémoch zvýšte hodnotu yyyy na hodnotu 20 480.
  Zvýšte hodnotu zzzz na hodnotu 1 024.
DALSIE INFORMACIE
V systéme Windows NT sa používa špeciálna halda pamäte pre všetky programy systému Windows spustené na pracovnej ploche. Halda pracovnej plochy sa používa pre všetky objekty (okná, ponuky, perá, ikony atď.). Ak je spustených priveľa programov systému Windows, táto halda môže spôsobiť nedostatok pamäte. Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte na splnenie požiadavky na vyhradenie pamäte, systém obyčajne vráti chybu a upozorní používateľa na nedostatok pamäte. Niektoré programy sa pri podobnom zlyhaní správajú inak. V niektorých prípadoch nemusí byť k dispozícii dostatok pamäte ani na zobrazenie dialógového okna s chybovým hlásením. Výsledkom je zlyhanie požadovanej operácie bez akéhokoľvek upozornenia.

Pri zobrazení pomocou Editora databázy Registry má kľúč SharedSection podobu dlhého reťazca. Predvolená hodnota pre tento kľúč nasleduje nižšie.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe  ObjectDirectory=\Windows  SharedSection=1024,3072,512  Windows=On  SubSystemType=Windows  ServerDll=basesrv,1  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2  ProfileControl=Off  MaxRequestThreads=16				


Prvou hodnotou kľúča SharedSection (1 024) sa definuje veľkosť haldy všetkých pracovných plôch počítača spolu. Patrí sem globálna tabuľka manipulátorov (manipulátory okien sú pre celý počítač jedinečné) a zdieľané systémové nastavenia (napríklad SystemMetrics). Je nepravdepodobné, že sa niekedy vyskytne potreba meniť túto hodnotu.

Druhou hodnotou kľúča SharedSection (3 072) sa riadi veľkosť haldy pracovnej plochy, ktorá je priradená k interaktívnemu objektu Window station (používa sa pre objekty systému Windows). Táto statická hodnota sa používa na to, aby aplikácie nespotrebúvali priveľa zdrojov. Keďže halda pracovnej plochy sa priraďuje k priestoru adresy každého procesu, táto hodnota by nemala byť nastavená ľubovoľne vysoko (spôsobilo by to pokles výkonnosti). Má sa zvýšiť iba na hodnotu nevyhnutnú na spustenie požadovaných aplikácií.

Treťou hodnotou kľúča SharedSection (512) sa riadi veľkosť haldy každej pracovnej plochy priradenej k neinteraktívnemu objektu Window station. Ak táto hodnota nie je prítomná, veľkosť haldy pracovnej plochy pre neinteraktívne objekty Window station bude rovnaká ako veľkosť definovaná pre interaktívne objekty Window station (druhá hodnota kľúča SharedSection).
Ďalšie informácie o parametroch kľúča SharedSection nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
184802 PRB: Inicializácia súboru User32.dll alebo súboru Kernel32.dll zlyhala

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mail.
prodnt low failure fixed size page file fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 126962 – Posledná kontrola: 09/11/2011 15:51:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

 • kbenv kbmsifixme kbfixme KB126962
Pripomienky