Pomocou editora databázy Registry v reálnom režime

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:131352
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
DÔLE¾ité: Tento článok obsahuje informácie o upravovaní databázy registry.Pred upravovaním databázy registry, by ste mali najprv vytvoriť záložnú kópiusúbory databázy Registry (System.dat a User.dat). Obe sú skryté súbory vPriečinok systému Windows.
SUHRN
Registry je databáza systém-široký použiť na skladovanie Windows 95 soft-konzumných zemiakov a hardvérové nastavenia konfigurácie. Register pozostáva zSystem.dat a User.dat súbory, ktoré sa nachádzajú v priečinku systému Windows.Tieto súbory sú zálohované ako System.da0 a User.da0 po každomúspešné spustenie systému Windows 95.

Systém Windows 95 obsahuje program Editor databázy Registry (Regedit.exe), ktorý sa spúšťa vobe prostredie reálny režim systému MS-DOS a chránený režim systému Windowsprostredie. Ak potrebujete upraviť databázu registry bez spustenia systému Windows95, použite Editor databázy Registry v reálnom režime. Všimnite si, že prepínače uvedených vTento článok fungovať len v reálnom režime.
DALSIE INFORMACIE
Upozornenie: Nesprávne pomocou editora databázy Registry môže spôsobiť vážne problémyktoré môžu vyžadovať preinštalovanie systému Windows 95. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiťproblémy vyplývajúce z nesprávneho použitia editora databázy Registry môže byťvyriešiť. Použite Editor databázy Registry na vlastné riziko.

Poznámka: Ďalšie informácie o tom, ako upraviť databázu registry, zobraziť zmenaKľúče a hodnoty online tému Pomocníka pre Editor databázy Registry (Regedit.exe). Poznámka:že by mali vytvoriť záložnú kópiu súborov databázy registry (System.dat aUser.dat) pred upravovaním databázy registry.

Na vývoz, upraviť a potom importovať údaje databázy registry pomocou editora databázy Registry vreálneho režimu, postupujte nasledovne:
 1. Reštartujte počítač. Po zobrazení hlásenia „Starting Windows 95 ", stlačte kláves F8 a potom vyberte núdzovom režime iba príkazový riadok z Ponuku po spustení.
 2. Prejdite do priečinka, v ktorom je nainštalovaný systém Windows 95 zadaním nasledujúci príkaz príkazového riadka a stlačte kláves ENTER
  cd\<windows></windows>
  kde <windows>je priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Windows 95.</windows>
 3. Záložnú kópiu databázy registry. Tak chcete urobiť, zadajte nasledujúce príkazy na do príkazového riadka, stlačením klávesu ENTER po každom príkaze:
  attrib -s -h - r *.dat
  kópia user.dat user.sav
  kópia system.dat system.sav
  Nájdete ďalšie informácie o zálohovaní databázy registry nájdete v nasledovných témach článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
  132332 Ako zálohovať databázy Registry
 4. Exportovať databázy registry do textového súboru, zadajte nasledovný príkaz na Príkazový riadok a potom stlačte kláves ENTER:
  regedit /e registry.txt
  Exportuje tento príkaz System.dat a User.dat súbory. Autor: predvolené, Registry.txt súbor sa uloží v priečinku, z ktorého ste Spustite Editor databázy Registry.

  Exportovať konkrétny kľúč databázy registry do textového súboru, zadajte nasledujúce Príkaz príkazového riadka a stlačte kláves ENTER
  regedit /e regkey.txt<registry key=""></registry>
  kde <registry key="">je kľúčom, ktoré chcete exportovať. Zadajte napríklad nasledujúci príkaz:</registry>
  regedit /e regkey.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Microsoft Office\95\Microsoft sieť"
  Poznámka: Tento riadok je zalomený pre čitateľnosť. To by mali byť zadané ako jeden riadok.
 5. Pomocou textového editora (napríklad Edit.com), upravte súbor Registry.txt ste vytvorili v kroku 4, a potom uložte a zatvorte súbor.
 6. Ak chcete zlúčiť alebo späť do databázy registry Importovať textový súbor, zadajte nasledujúci príkaz príkazového riadka a stlačte kláves ENTER:
  registry.txt regedit [bez /c]
  Ak chcete vytvoriť novú databázu registry z vyvážaných textový súbor a nahradiť existujúce súbory databázy registry, zadajte nasledovný príkaz na Príkazový riadok a potom stlačte kláves ENTER:
  regedit /c registry.txt
Vytvorenie nových súborov databázy registry z vyvážaných textu môže byť použitý akoriešenie problémov s technika na opravu poškodených databázy registry. Pre viacinformácie o riešení problémov databázy registry v reálnom režime, pozri"Pomocou editora databázy Registry reálneho režimu" časti článok vMicrosoft Knowledge Base:
131431 Riešenie problémov S Registry chýb v systéme Windows 95
Zmeny nadobúdajú účinnosť pri ďalšom spustení systému Windows 95. Ak zmenyurobíte, spôsobiť problémy v systéme Windows 95 alebo chcete vrátiťdatabázy Registry pred vykonaním zmien, reštartujte počítač, stlačte kláves F8kľúčom pri hlásenie „Starting Windows 95 ", a potom vyberte bezpečnéMode Command Prompt z ponuky po spustení. Do príkazového riadka,zadajte nasledovné príkazy a po každom príkaze kláves ENTER:
cd\<windows></windows>
attrib -s -h - r *.dat
ren user.dat user.bad
ren system.dat system.bad
kópia user.sav user.dat
kópia system.sav system.dat
Poznámka: Ak sú povolené používateľské profily v systéme Windows 95, vyššie uvedený postup lenzmení User.dat súbor v priečinku systému Windows. Nerobí žiadnezmení User.dat súbor v <windows>\profiles\<username> priečinok(kde <username>je názov môžete použiť na prihlásenie do systému Windows 95.</username></username></windows>

Ak chcete upraviť len System.dat alebo User.dat súboru, alebo ak existujeproblém s User.dat a System.dat súbor v jednomsúbor databázy Registry, tam sú prepínače môžete použiť, ktoré vám umožňujú pracovať sšpecifických súborov. Informácie o problémoch s importovaním registrys veľkými klávesmi, pozri článok v Microsoft KnowledgeČíselná sústava:
132064 REGEDIT nesmie byť schopný dovážať register s veľkými klávesmi
Nasledujúci postup dáva príkazy pre zmenu krok 4 vyššie,ktoré vývozy celú databázu registry a kroku 6 vyššie, ktorého dovozytextový súbor (v tomto prípade, User.dat súbor):

Krok 4:

Na User.dat súbor exportovať do textového súboru nachádza v koreňovom priečinkudo príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
regedit /l:c:\windows\user.dat /e c:\user.txt
Krok 6:

Ak chcete zlúčiť alebo User.txt súbor importovať späť do databázy registry, zadajtenasledujúci príkaz:
regedit /l:c:\windows\user.dat c:\user.txt [bez /c]
Ak chcete vytvoriť nový súbor User.dat z vyvážaných textového súboručím nahradí existujúci súbor User.dat, zadajte nasledovný príkazPríkazový riadok a potom stlačte kláves ENTER:
regedit /c registry.txt

Syntax

Syntax a prepínače príkazového riadka pre použiť program Regedit importovaťvytvoriť, alebo vývozu z databázy registry v reálnom režime sú nasledovné:

Chcete zlúčiť alebo textový súbor importovať do databázy registry, použite nasledovnépríkaz:
regedit [/ L:system] [/ R:user] súbor1
Ak chcete vytvoriť a nahradiť existujúcu databázu registry z textového súboru, použite /cPrepnite takto:
regedit [/ L:system] [/ R:user] /C súbor2
Exportovanie textu z databázy registry, použitie prepínača /e takto:
regedit [/ L:system] [/ R:user] súbor3 /E [regpath]


Ak chcete zobraziť tento zoznam, zadajte regedit /? naPríkazový riadok.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 131352 – Posledná kontrola: 12/04/2015 11:28:58 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB131352 KbMtsk
Pripomienky