Vytvorenie mesačného kalendára v programe Excel

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 150774
Súhrn
Tento článok obsahuje ukážkové makro jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (subprocedúru), ktoré zobrazí výzvu na zadanie mesiaca a roka a vytvorí mesačný kalendár pomocou pracovného hárka.
Riešenie
Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez vyjadrených či predpokladaných záruk. Tie okrem iného zahŕňajú predpokladané záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu vysvetliť fungovanie konkrétneho postupu, ale neupravia tieto príklady s cieľom poskytnutia pridanej funkčnosti ani nevytvoria procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.

Pri vytváraní kalendára postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Microsoft Excel2003

 1. Vytvorte nový zošit.
 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a kliknite na tlačidlo VisualBasic Editor.
 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Modul.
 4. Skopírujte Visual Basic for Applications kód do themodule list.
 5. V ponuke Súbor kliknite na tlačidlo "Zavrieť a vrátiť MicrosoftExcel."
 6. Kliknite na kartu Hárok1.
 7. V ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a potom kliknite na položku Makrá.
 8. Kliknite na položku CalendarMaker a potom kliknutím na tlačidlo Spustiť vytvorte kalendár.

Microsoft Excel 2007 alebo novšej

 1. Vytvorte nový zošit.
 2. Na páse s nástrojmi Vývojár kliknite na položku Visual Basic.
 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Modul.
 4. Do hárka modulu skopírujte kód jazyka Visual Basic for Applications uvedený nižšie.
 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do programu Microsoft Excel.
 6. Kliknite na kartu Hárok1.
 7. Na páse s nástrojmi Vývojár kliknite na položku Makrá.
 8. Kliknite na položku CalendarMaker a potom kliknutím na tlačidlo Spustiť vytvorte kalendár.

POZNÁMKA: Ak sa pás s nástrojmi Vývojár nezobrazuje, prejdite do okna Možnosti programu Excel a zapnite ho. V programe Excel 2007 nájdete v programe Excel 2010 nájdete v ponuke prispôsobiť pás s nástrojmi a ponuky Obľúbené.

Postup vzorky jazyka Visual Basic

 Sub CalendarMaker()    ' Unprotect sheet if had previous calendar to prevent error.    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=False, _     Scenarios:=False    ' Prevent screen flashing while drawing calendar.    Application.ScreenUpdating = False    ' Set up error trapping.    On Error GoTo MyErrorTrap    ' Clear area a1:g14 including any previous calendar.    Range("a1:g14").Clear    ' Use InputBox to get desired month and year and set variable    ' MyInput.    MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar ")    ' Allow user to end macro with Cancel in InputBox.    If MyInput = "" Then Exit Sub    ' Get the date value of the beginning of inputted month.    StartDay = DateValue(MyInput)    ' Check if valid date but not the first of the month    ' -- if so, reset StartDay to first day of month.    If Day(StartDay) <> 1 Then      StartDay = DateValue(Month(StartDay) & "/1/" & _        Year(StartDay))    End If    ' Prepare cell for Month and Year as fully spelled out.    Range("a1").NumberFormat = "mmmm yyyy"    ' Center the Month and Year label across a1:g1 with appropriate    ' size, height and bolding.    With Range("a1:g1")      .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection      .VerticalAlignment = xlCenter      .Font.Size = 18      .Font.Bold = True      .RowHeight = 35    End With    ' Prepare a2:g2 for day of week labels with centering, size,    ' height and bolding.    With Range("a2:g2")      .ColumnWidth = 11      .VerticalAlignment = xlCenter      .HorizontalAlignment = xlCenter      .VerticalAlignment = xlCenter      .Orientation = xlHorizontal      .Font.Size = 12      .Font.Bold = True      .RowHeight = 20    End With    ' Put days of week in a2:g2.    Range("a2") = "Sunday"    Range("b2") = "Monday"    Range("c2") = "Tuesday"    Range("d2") = "Wednesday"    Range("e2") = "Thursday"    Range("f2") = "Friday"    Range("g2") = "Saturday"    ' Prepare a3:g7 for dates with left/top alignment, size, height    ' and bolding.    With Range("a3:g8")      .HorizontalAlignment = xlRight      .VerticalAlignment = xlTop      .Font.Size = 18      .Font.Bold = True      .RowHeight = 21    End With    ' Put inputted month and year fully spelling out into "a1".    Range("a1").Value = Application.Text(MyInput, "mmmm yyyy")    ' Set variable and get which day of the week the month starts.    DayofWeek = WeekDay(StartDay)    ' Set variables to identify the year and month as separate    ' variables.    CurYear = Year(StartDay)    CurMonth = Month(StartDay)    ' Set variable and calculate the first day of the next month.    FinalDay = DateSerial(CurYear, CurMonth + 1, 1)    ' Place a "1" in cell position of the first day of the chosen    ' month based on DayofWeek.    Select Case DayofWeek      Case 1        Range("a3").Value = 1      Case 2        Range("b3").Value = 1      Case 3        Range("c3").Value = 1      Case 4        Range("d3").Value = 1      Case 5        Range("e3").Value = 1      Case 6        Range("f3").Value = 1      Case 7        Range("g3").Value = 1    End Select    ' Loop through range a3:g8 incrementing each cell after the "1"    ' cell.    For Each cell In Range("a3:g8")      RowCell = cell.Row      ColCell = cell.Column      ' Do if "1" is in first column.      If cell.Column = 1 And cell.Row = 3 Then      ' Do if current cell is not in 1st column.      ElseIf cell.Column <> 1 Then        If cell.Offset(0, -1).Value >= 1 Then          cell.Value = cell.Offset(0, -1).Value + 1          ' Stop when the last day of the month has been          ' entered.          If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then            cell.Value = ""            ' Exit loop when calendar has correct number of            ' days shown.            Exit For          End If        End If      ' Do only if current cell is not in Row 3 and is in Column 1.      ElseIf cell.Row > 3 And cell.Column = 1 Then        cell.Value = cell.Offset(-1, 6).Value + 1        ' Stop when the last day of the month has been entered.        If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then          cell.Value = ""          ' Exit loop when calendar has correct number of days          ' shown.          Exit For        End If      End If    Next    ' Create Entry cells, format them centered, wrap text, and border    ' around days.    For x = 0 To 5      Range("A4").Offset(x * 2, 0).EntireRow.Insert      With Range("A4:G4").Offset(x * 2, 0)        .RowHeight = 65        .HorizontalAlignment = xlCenter        .VerticalAlignment = xlTop        .WrapText = True        .Font.Size = 10        .Font.Bold = False        ' Unlock these cells to be able to enter text later after        ' sheet is protected.        .Locked = False      End With      ' Put border around the block of dates.      With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _      7).Borders(xlLeft)        .Weight = xlThick        .ColorIndex = xlAutomatic      End With      With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _      7).Borders(xlRight)        .Weight = xlThick        .ColorIndex = xlAutomatic      End With      Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, 7).BorderAround _       Weight:=xlThick, ColorIndex:=xlAutomatic    Next    If Range("A13").Value = "" Then Range("A13").Offset(0, 0) _     .Resize(2, 8).EntireRow.Delete    ' Turn off gridlines.    ActiveWindow.DisplayGridlines = False    ' Protect sheet to prevent overwriting the dates.    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _     Scenarios:=True    ' Resize window to show all of calendar (may have to be adjusted    ' for video configuration).    ActiveWindow.WindowState = xlMaximized    ActiveWindow.ScrollRow = 1    ' Allow screen to redraw with calendar showing.    Application.ScreenUpdating = True    ' Prevent going to error trap unless error found by exiting Sub    ' here.    Exit Sub  ' Error causes msgbox to indicate the problem, provides new input box,  ' and resumes at the line that caused the error.  MyErrorTrap:    MsgBox "You may not have entered your Month and Year correctly." _      & Chr(13) & "Spell the Month correctly" _      & " (or use 3 letter abbreviation)" _      & Chr(13) & "and 4 digits for the Year"    MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar")    If MyInput = "" Then Exit Sub    Resume  End Sub				
Môžete pridať ďalší kód a prispôsobiť tak kalendár svojim potrebám. Vložiť riadky položky na obrazovke každý deň alebo veľkosť obrazovky sa zobrazia všetky kalendára na základe veľkosti obrazovky a rozlíšenia.
XL2003 XL2007 XL2010

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 150774 – Posledná kontrola: 05/21/2016 17:13:00 – Revízia: 6.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Excel 2016

 • kbautomation kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB150774 KbMtsk
Pripomienky