ACC: Ako nastaviť hodnotu QueryTimeout pre pripojenie ODBC

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:153756
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
DÔLE¾ité: Tento článok obsahuje informácie o upravovaní databázy registry.Pred upravovaním databázy registry, by ste mali najprv vytvoriť záložnú kópiusúbory databázy Registry (System.dat a User.dat). Obe sú skryté súbory vPriečinok systému Windows.

Rozšírené: Vyžaduje expertné kódovanie, interoperability a viacerými používateľmi zručnosti.

Tento článok ukazuje ako nastaviť vlastnosť QueryTimeout pre dotazyspustiť proti zdrojov údajov ODBC.
DALSIE INFORMACIE
Ak používate Databáza ODBC, ako napríklad Microsoft SQL Server, tam môžebyť meškanie z dôvodu dopravy alebo ťažké používanie siete servera ODBC.Skôr ako čaká neurčený čas, zadajte ako dlho čakať preddatabázový nástroj Microsoft Jet vyrába chybu. PredvolenéNastavenie vlastnosti QueryTimeout je 60 sekúnd. Toto nastavenie nie je možné dlhédosť umožniť niektoré dotazy plynúť proti zdrojov údajov ODBC. Vtieto dve metódy preukázať ako zmeniť vlastnosť QueryTimeout.

Poznámka: Pri použití metódy 1 zmeniť vlastnosť QueryTimeout, hodnotanastavíte pre špecifické objektu QueryDef. Keď vytvoríte nový dotazpomocou používateľského rozhrania v rámci Microsoft Access 97, QueryTimeoutVlastnosť predvolená hodnota 60.

Poznámka: Keď pomocou krokov obsiahnuté v rámci metódy 2 nastaviťHodnota QueryTimeout do databázy registry, všetky nové a existujúce dotazu v rámciMicrosoft Access budú naďalej zobraziť hodnotu 60 preQueryTimeout majetku. Ak hodnota stanovená v rámci databázy registry je väčšianež hodnota definovaná v rámci jednotlivých dotazu programu Microsoft Access budúpoužite hodnotu v databáze registry zistiť, ako dlho čakať predQueryTimeout vyskytuje.

Postup č. 1

Vytvoriť podprogram nastaviť vlastnosť.

Vytvoriť a spustiť tento podprogram pri otvorení databázy:
  Sub SetTimeout()   Dim Mydb as Database   Set Mydb=CurrentDB   MYdb.QueryTimeout=120 End Sub				

Po nastavení tejto vlastnosti prepíše akékoľvek nastavenie databázy Registry systému Windows aleboPredvolená hodnota.

Poznámka: Ak máte nejaké problémy s vlastnosť QueryTimeout stemožno musieť inovovať na najnovšiu verziu nástroja Microsoft JetDatabázový mechanizmus pre vašu verziu programu Microsoft Access. Až potom, ak steproblémy s CurrentDB.QueryTimeout, môžete tiež skúsiť pomocouDatabázového nástroja vyskytova (0)(0). Odporúča sa však, že máte aktuálneverzia databázový nástroj Microsoft Jet.

Informácie o tom, ako získať Microsoft Jet 3.51, nájdetenasledujúci článok v databáze Microsoft Knowledge Base:

172733 ACC97: Aktualizovaná verzia Microsoft Jet 3.5 k dispozícii na prevzatie

Príklad použitia databázového nástroja vyskytova


 Sub mytest()   Dim mydb As Database   Set mydb = DBEngine(0)(0)   mydb.QueryTimeout = 120   MsgBox mydb.QueryTimeout End Sub				

Metóda 2

Nastavte vlastnosť v databáze Registry.

Upozornenie: Nesprávne pomocou editora databázy Registry môže spôsobiť vážne problémymôže vyžadovať preinštalovanie systému Windows. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, žemôžu byť vyriešené problémy vyplývajúce z nesprávneho použitia editora databázy Registry.Použite Editor databázy Registry na vlastné riziko.

Informácie o tom, ako upraviť databázu registry, zobrazenie meniace kľúče aHodnoty online tému Pomocníka pre Editor databázy Registry (Regedit.exe). Poznámka aby ste siby vytvoriť záložnú kópiu súborov databázy registry (System.dat a User.dat)pred upravovaním databázy registry.

Pomocou programu Microsoft Access 97


 1. Prejdite na nasledujúci kľúč databázy Registry:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\3.5\Engines\ODBC						
 2. Vyberte QueryTimeout, kliknite na položku Upraviť a potom upraviť. Zmena DWORD hodnotu požadovaného nastavenia. Hodnota predstavuje počet sekúnd časového limitu.

Pomocou programu Microsoft Access verzie 7.0


 1. Vytvorte nasledovný kľúč databázy registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Access\7.0\Jet\3.0\Engines\ODBC						
 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť a potom vyberte hodnotu DWORD. Pridajte QueryTimeout a nastavte časový limit na celé číslo. Táto hodnota bude predstavovať číslo sekúnd časového limitu.
Poznámka: Ak to zmeniť na databázy registry bol urobený, keď bol Microsoft Accessspustený, musíte najskôr zavrieť, znovuotvorení Microsoft Access pred zmenouje uznané.
ODKAZY
Ďalšie informácie o zálohovaní systémovej databázy registry nájdete vnasledujúci článok v databáze Microsoft Knowledge Base:

135120 Nástroj Zálohovanie konfigurácie pre zálohovanie databázy Registry

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 153756 – Posledná kontrola: 12/04/2015 15:04:49 – Revízia: 2.0

Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage kbmt KB153756 KbMtsk
Pripomienky