В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Ako odstrániť položky histórie programu Internet Explorer

SUHRN
V tomto článku sa uvádza postup na odstránenie histórie (alebo poľa Adresa) vo vyrovnávacej pamäti v programe Internet Explorer.
DALSIE INFORMACIE
Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP

Ak chcete odstrániť záznamy internetových adries z vyrovnávacej pamäte, vymažte priečinok História. Použite na to príslušný postup:

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Zatvorte všetky otvorené inštancie programu Internet Explorer a všetky okná prehľadávača.
 2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Vymazať históriu.
 4. Kliknutím na tlačidlo Áno a OK zatvorte dialógové okno Možnosti siete Internet.
Ak sa adresy uložené vo vyrovnávacej pamäti stále uvádzajú v poli Adresa programu Internet Explorer, postupujte nasledovne:
 1. Zatvorte program Internet Explorer.
 2. Odstráňte všetky hodnoty okrem hodnoty (Predvolené) z nasledujúceho kľúča databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
POZNÁMKA: Hodnoty v kľúči databázy Registry sú uvedené ako Url1, Url2, Url3 atď. Ak odstránite len niektoré hodnoty a ostatné hodnoty nie sú v postupnom číselnom poradí, v poli Adresa sa uvádzajú len niektoré zostávajúce záznamy. Ak chcete zabrániť výskytu tohto správania, premenujte zostávajúce hodnoty tak, aby boli v postupnom číselnom poradí.

Internet Explorer 3.0

 1. V programe Internet Explorer kliknite na položku Možnosti v ponuke Zobraziť.
 2. Kliknite na kartu Navigácia.
 3. Kliknite na tlačidlo Vymazať históriu a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak sa adresy uložené vo vyrovnávacej pamäti stále uvádzajú v poli Adresa programu Internet Explorer systému Windows 95, postupujte nasledovne:
 1. Zatvorte program Internet Explorer.
 2. Odstráňte všetky hodnoty okrem hodnoty (Predvolené) z nasledujúceho kľúča databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
POZNÁMKA: Hodnoty v kľúči databázy Registry sú uvedené ako Url1, Url2, Url3 atď. Ak odstránite len niektoré hodnoty a ostatné hodnoty nie sú v postupnom číselnom poradí, v poli Adresa sa uvádzajú len niektoré zostávajúce záznamy. Ak chcete zabrániť výskytu tohto správania, premenujte zostávajúce hodnoty tak, aby boli v postupnom číselnom poradí.
3.00 4.00 cache mru remove empty 5.00 5.0 5.50
Свойства

Номер статьи: 157729 — последний просмотр: 04/28/2010 15:41:35 — редакция: 5.4

Microsoft Internet Explorer 1.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 3.2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 2.01, Microsoft Internet Explorer 2.1, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.1, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto KB157729
Отзывы и предложения