SK0359:Ako nadviazat spojenia použitím programu NetMeeting cez bránu firewall

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok popisuje používanie programu Microsoft NetMeeting na nadviazanie spojenia prostredníctvom Internetu v takom prípade, ak sa na pripojenie k Internetu používa brána firewall.
DALSIE INFORMACIE
Ak používate program NetMeeting na nadviazanie spojenia cez Internet, program NetMeeting používa niekoľko portov IP na komunikáciu s inými účastníkmi stretnutia. Ak používate na pripojenie do Internetu bránu firewall, konfigurácia tejto brány musí byť taká, aby porty používané programom NetMeeting neboli zablokované.

Program NetMeeting používa nasledujúce porty internetového protokolu (IP):
  Port   Účel  -------------------------------------  389    Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]  522    User Location Server (TCP)  1503   T.120 (TCP)  1720   H.323 call setup (TCP)  1731   Audio call control (TCP)  Dynamic  H.323 call control (TCP)  Dynamic  H.323 streaming [protokol RTP (Realtime Transport Protocol) cez protokol UDP (User Datagram Protocol)]				
Ak chcete nadviazať odchádzajúce pripojenia programu NetMeeting cez bránu firewall, konfigurácia brány musí obsahovať tieto nastavenia:
- prechádzať cez primárne pripojenia TCP na portoch 522, 389, 1503, 1720 a 17314,
- prechádzať cez sekundárne pripojenia UDP na dynamicky pripisovaných portoch (1024 – 65535).
Poznámka: Niektoré brány môžu prepúšťať pripojenia TCP cez špecifické porty, ale nemôžu prepúšťať sekundárne pripojenia UDP cez dynamicky pripisované porty.
Niektoré brány firewall môžu prepúšťať pripojenia TCP na určitých portoch a sekundárne pripojenia UDP na dynamicky prideľovaných portoch, ale nie sú schopné virtualizovať nezávislý počet interných adries IP alebo nie sú schopné to vykonávať dostatočne dynamicky. S týmito bránami firewall môžete nadviazať spojenie použitím programu NetMeeting z počítača vnútri brány firewall na počítač mimo brány firewall a môžete používať zvukové funkcie programu NetMeeting. Nemôžete však nadviazať spojenie z počítača, ktorý je mimo brány firewall s počítačmi vnútri brány firewall.

Protokol H 323 call setup (cez port 1720) dynamicky priraďuje port TCP na používanie protokolom H 323 call control. Taktiež obidva zvukové protokoly, call control protocol (cez port 1731) a protokol H.323 call setup (cez port 1720), dynamicky priraďujú portom UDP (User Datagram Protocol) používanie protokolu H.323 streaming, ktorý sa nazýva RTP (real time protocol). V programe NetMeeting sú určené dva porty na každej strane brány firewall na prenos prúdu zvukových údajov a videoúdajov. Tieto dynamicky priraďované porty sú vybrané ľubovoľne zo všetkých portov, ktoré môžu byť priraďované dynamicky.
Adresárové služby programu NetMeeting potrebujú buď port 389, alebo port 522, v závislosti od typu používaného servera. Servery Internet Locator Servers (ILS), ktoré podporujú protokol LDAP (lightweight directory access protocol) pre program NetMeeting 2.0 alebo novší, potrebujú port 389. Servery ULS (User Location) vyvinuté pre program NetMeeting 1.0 potrebujú port 522.
Vlastnosti

ID článku: 158623 – Posledná kontrola: 12/04/2015 15:42:42 – Revízia: 2.4

Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB158623
Pripomienky