Konfigurácia programu Internet Explorer na otváranie dokumentov balíka Office v príslušnom programe namiesto v programe Internet Explorer

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 162059
Príznaky
Keď kliknete na prepojenie HTML odkazujúce na súbor Microsoft Office (napr. dokument programu Microsoft Word alebo Excel), program Internet Explorer môže otvoriť súbor v programe Internet Explorer namiesto jeho otvorenia v príslušnom programe balíka Office.
Príčina
Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak program Internet Explorer je nakonfigurovaný na hosťovanie dokumentov pre programy balíka Office, ktoré sú nainštalované v počítači. V predvolenom nastavení je program Internet Explorer nakonfigurovaný na hosťovanie dokumentov pre programy balíka Office.
Riešenie
Aby sme nakonfigurovať program Internet Explorer na otváranie súborov balíka Office v príslušnom programe balíka Office za vás, prejdite na "Tu je jednoduché riešenie"sekcii. Ak chcete tento problém vyriešiť manuálne, prejdite na "Ja to vyriešim"sekcii.

Tu je jednoduché riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo prevziať . V dialógovom okne Preberanie súboru kliknite na položku spustiť alebo Otvoriťa postupujte podľa pokynov v sprievodcovi ľahko opraviť.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nie ste v počítači, ktorý má problém, uložte riešenie jednoduché opravy na jednotku flash alebo na disk CD a potom spustiť v problémovom počítači.
Systém Windows 10, Windows 8.1, Windows 8


Systém Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2003

Ja to vyriešim

Konfigurácia programu Internet Explorer na otváranie súborov balíka Office v príslušnom programe namiesto v programe Internet Explorer, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Poznámka: Tieto postupy konfigurácie programu Internet Explorer na otváranie súborov balíka Office v príslušných programoch pre všetkých používateľov."

Metóda 1: Použitie nástroja Možnosti priečinka

Poznámka: Ak používate systém Windows NT 4.0, môžete dať použiť nasledovný postup konfigurácie programu Internet Explorer na otváranie súborov balíka Office v príslušnom programe balíka Office. Ak používate systém Windows NT 4.0, použite postup 2.

Poznámka: Ak používate Terminal Server v systéme Windows 2000 alebo Windows Server 2003, sa môže podariť kliknite na tlačidlo Spresniť otvorte dialógové okno Úprava typu súboru v kroku 4 tohto postupu. Tento problém sa vyskytuje, ak je zapnutá politika NoFileAssociate. Zapnutie tejto politiky zabraňuje používateľom (vrátane správcov) vo vykonaní zmeny priradení typov súborov pre všetkých používateľov. Ďalšie informácie o tomto správaní nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
257592 Zmeny v typoch súborov a funkciách priradení súborov v systéme Windows 2000 a Windows Server 2003


Konfigurácia programu Internet Explorer na otváranie súborov balíka Office v príslušných programoch pomocou nástroja Možnosti priečinka:
 1. Otvorenie okna tento počítač.
 2. V ponuke Nástroje alebo ponukyZobraziť , kliknite na položku Možnosti priečinka (alebo kliknite na položkuMožnosti).
 3. Kliknite na kartu Typy súborov .
 4. V zozname registrované typy súborov clickthe konkrétny typ dokumentu balíka Office (napríklad Microsoft Excel hárok), andthen kliknite na položku Rozšírené (alebo kliknite na položku Upraviť).
 5. V dialógovom okne Úprava typu súboru kliknite toclear políčka Prehľadávať v tom istom okne (alebo kliknite na políčko otvoriť webové dokumenty v clearthe).
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Metóda 2: Úprava databázy Registry systému Windows

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Konfigurácia programu Internet Explorer na otváranie súborov balíka Office v príslušnom programe upravením databázy registry systému Windows, nastavte hodnotu DWORD BrowserFlags správnu hodnotu pre príslušný typ dokumentu. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
 1. Spustite Editor databázy Registry (Regedt32.exe).
 2. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci kľúč databázy registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
 3. Vyhľadajte podkľúč pre konkrétny typ dokumentu balíka Office. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podkľúče viažuce sa na niekoľko bežných typov dokumentov balíka Office.
  Document Type                         		Subkey----------------------------------------------------------------------------------------------------------Microsoft Office Excel 95 Worksheet           		Excel.Sheet.5Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet         		Excel.Sheet.8 Microsoft Office Excel 2007-2010 Worksheet        		Excel.Sheet.12Microsoft Office Excel 2007-2010 Macro-Enabled Worksheet 		Excel.SheetMacroEnabled.12Microsoft Office Excel 2007-2010 Binary Worksheet    		Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12 Microsoft Office Word 95 Document            		Word.Document.6Microsoft Office Word 97-2003 Document          		Word.Document.8Microsoft Office Word 2007-2010 Document         		Word.Document.12Microsoft Office Word 2007-2010 Macro-Enabled Document  		Word.DocumentMacroEnabled.12Rich Text Format                     		Word.RTF.8Microsoft Office PowerPoint 95 Presentation       		PowerPoint.Show.7Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Presentation     		PowerPoint.Show.8Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Presentation   	PowerPoint.Show.12Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Slide Show      		PowerPoint.Show.8Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Slide Show     		PowerPoint.Show.12Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Slide Show   	PowerPoint.ShowMacroEnabled.12Microsoft Excel 7.0 worksheet                      Excel.Sheet.5Microsoft Excel 97 worksheet						Excel.Sheet.8Microsoft Excel 2000 worksheet                     Excel.Sheet.8Microsoft Word 7.0 document                       Word.Document.6Microsoft Word 97 document                       Word.Document.8Microsoft Word 2000 document                      Word.Document.8Microsoft Project 98 project                      MSProject.Project.8Microsoft PowerPoint 2000 document                   PowerPoint.Show.8						
  Vyhľadajte podkľúč pre dokument typu, ktorý nie je súčasťou jej porušenie tabuľke, vyhľadajte podkľúč prípony, ktorá je priradená typu thedocument. (Predvolená) hodnota pre daný podkľúč obsahuje názov thesubkey pre daný typ dokumentu. Napríklad prípona .xls je súvisiacich pracovných hárkoch programu Excel. Pod podkľúčom .xls (predvolená) hodnota obsahuje thestring Excel.Sheet.5." Podkľúč pre typ Microsoft Excel Worksheetdocument teda nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.5
 4. Po vyhľadaní podkľúča pre určitý typ Officedocument, postupujte nasledovne:
  1. Ak je dokument balíka Office dokument programu Microsoft Office Excel, pridajte nasledujúcu hodnotu pre všetky podkľúče programu Microsoft Office Excel okrem podkľúča Excel.Sheet.5:
   Názov hodnoty: BrowserFlags
   Typ údajov: REG_DWORD
   Hodnota: 8
   Pre podkľúč Excel.Sheet.5 pridajte nasledujúcu hodnotu:
   Názov hodnoty: BrowserFlags
   Typ údajov: REG_DWORD
   Hodnota: 9
  2. Ak dokument programu Microsoft Office Word alebo dokumentu formátu RTF dokumentu balíka Office pridajte nasledujúcu hodnotu pre všetky podkľúče programu Microsoft Office Word s výnimkou podkľúča Word.Document.12, Word.documentmacroenabled.12 a Word.RTF.8 podkľúča.
   Názov hodnoty: BrowserFlags
   Typ údajov: REG_DWORD
   Hodnota: 8
   Pre podkľúč Word.Document.12, Word.documentmacroenabled.12 a Word.RTF.8 podkľúča, pridajte nasledujúcu hodnotu:
   Názov hodnoty: BrowserFlags
   Typ údajov: REG_DWORD
   Hodnota: 44(Decimal)
  3. Ak je dokument balíka Office dokument programu Microsoft Office PowerPoint, pridajte nasledujúcu hodnotu pre všetky podkľúče okrem podkľúčov PowerPoint.SlideShow.12 a PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12.
   Názov hodnoty: BrowserFlags
   Typ údajov: REG_DWORD
   Hodnota: 10(Decimal)
   Pre podkľúče PowerPoint.SlideShow.12 a PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12 odstráňte hodnotu BrowerFlags, ak existuje.
 5. Kliknite na tlačidlo OKa potom zatvorte Editore databázy Registry.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
927009 Pri pokuse Zobraziť dokument programu Microsoft Office 2007 a Windows Internet Explorer 7 sa otvorí nové okno
982995 Pri pokuse o zobrazenie dokumentu balíka Office 2010 v programe Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8 sa otvorí nové okno aplikácie
ie301 Doc Obj Hosting priamej activation 4.00 5.0 5.00 5.50 separate window Office Documents Open in Internet Explorer Office 95 Word 95 Excel 95 PowerPoint 95 fixit fix it

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 162059 – Posledná kontrola: 03/03/2016 07:29:00 – Revízia: 9.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2003 Service Pack 2, Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Ultimate 2007, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Word 2013

 • kbfixme kbmsifixme kbprb kbmt KB162059 KbMtsk
Pripomienky