Pri ukončení programu Microsoft Project sa zobrazí hlásenie „Do súboru Global.mpt nie je možné ukladať“

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Ak sa pokúsite ukončiť program Microsoft Project, keď je otvorená šablóna Global.mpt v režime len na čítanie, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Do súboru Global.mpt nie je možné ukladať. Tento súbor je určený len na čítanie. Môžete
zobraziť a kopírovať informácie, ale nemôžete ukladať zmeny
do súboru s aktuálnym názvom. Ak chcete do súboru uložiť zmeny,
vyberte položku Uložiť ako a súbor premenujte.
PRICINA
Toto chybové hlásenie sa zobrazí, keď sa v programe Microsoft Project používa súbor Global.mpt určený len na čítanie a používateľ sa pokúsi zmeniť predvolené nastavenie, možnosti formátovania alebo makrá.

Poznámka Tento súbor je šablónou. Neobsahuje žiadne údaje z projektu, na ktorom pracujete.
RIEŠENIE
Ak ste zmenili predvolené nastavenie, možnosti formátovania alebo makrá, uložte súbor s názvom Global.mpt do priečinka, pre ktorý máte povolenie na čítanie a zapisovanie. Ak nechcete uložiť žiadne zmeny, v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Zrušiť. Táto akcia nepovedie k strate údajov.
DALSIE INFORMACIE
Súbor Global.mpt sa otvorí v režime iba na čítanie, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 • Súbor Global.mpt je uložený v zdieľanom sieťovom priečinku, kde ho používa iný používateľ.
 • Súbor Global.mpt je uložený v sieťovom umiestnení určenom len na čítanie.
 • Súbor Global.mpt je určený len na čítanie.
Súbor Global.mpt sa vyhľadáva v nasledujúcich umiestneniach v programe Project:
 • Aktuálny priečinok

  Ak má používateľ odkaz, ktorý určuje počiatočný priečinok, a ak sa v tomto priečinku nachádza súbor Global.mpt, v programe Project sa otvorí tento súbor. Ak používateľ dvakrát klikne na projekt v programe Windows Prieskumník, pričom program Project ešte nie je otvorený, použije sa súbor Global.mpt (za predpokladu, že je uložený v tomto priečinku).
 • Priečinok používateľského profilu

  V programe Project sa prehľadáva priečinok Application Data v rámci používateľského profilu. Napríklad v počítači so systémom Microsoft Windows 98, v ktorom sú zapnuté používateľské profily, ide o toto umiestnenie:
  \Windows\Profiles\meno používateľa\Application Data\Microsoft\MS Project
  V počítači so systémom Microsoft Windows 2000 je používateľský profil umiestnený v priečinku Application Data.
 • Priečinok jazyka používateľského profilu

  Tento priečinok je podpriečinkom identifikácie jazyka v priečinku Application Data pre používateľský profil. Napríklad v počítači so systémom Windows 98, v ktorom sú zapnuté používateľské profily, sa tento priečinok spravidla nachádza v nasledujúcom umiestnení (ak je jazykom používateľa angličtina):
  \Windows\Profiles\meno používateľa\Application Data\Microsoft\MS Project\1033
 • Priečinok, v ktorom sa nachádza súbor Winproj.exe

  V predvolenom nastavení je aplikácia Project nainštalovaná v tomto priečinku:
  \program files\Microsoft Office\Office
 • Priečinok jazyka pre súbor Winproj.exe

  V predvolenom nastavení sa tento priečinok nachádza v nasledujúcom umiestnení:
  \program files\Microsoft Office\Office\1033
  Ak sa súbor Global.mpt otvorí z tohto umiestnenia v programe Project, zmeny sa neuložia do tejto kópie. Namiesto toho sa v programe Project uložia do priečinka jazyka profilu. Na základe predvoleného nastavenia sa pri prvom spustení programu Project otvorí súbor Global.mpt z tohto umiestnenia.
 • Ak sa súbor Global nenachádza v žiadnom z týchto umiestnení, spustí sa Inštalátor systému Microsoft Windows a pokúsi sa obnoviť kópiu v priečinku jazyka pre súbor Winproj.exe.
 • Ak Inštalátor systému Windows nedokáže obnoviť kópiu súboru Global.mpt, v programe Project sa zobrazí hlásenie informujúce, že sa vytvorí nový súbor Global.mpt bez niektorých položiek.
prj2000 kbnoOfficeAlertID PRJ2007 PRJ2003 PRJ2002 PRJ2000
內容

文章識別碼:163093 - 最後檢閱時間:09/18/2011 00:57:00 - 修訂: 2.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbbug kbpending KB163093
意見反應