INFO: Objekt maďarský Notation konvencie pomenovania VB

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:173738
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Toto je zoznam ovládacieho programu Visual Basic a objekt predpony poskytnuté akoodkaz na konzistentné používanie maďarský notácie. Tento zoznam bude pomáhaťv normalizačné štruktúru, kódovanie štýl a logika žiadosti.
Object               Prefix        Example--------------------------------------------------------------------------Form                frm          frmFileOpenCheck box             chk          ReadOnlyCombo box             cbo          cboEnglishData-bound combo box        dbc          dbcEnglishCommand button           cmd          cmdCancelData                dat          datBiblioDirectory list box         dir          dirSourceDrive list box           drv          drvTargetFile list box           fil          filSourceFrame               fra          fraLanguageGrid                grd          grdPricesData-bound grid          dbg          dbgPricesHorizontal scroll bar       hsb          hsbVolumeImage               img          imgIconLabel               lbl          lblHelpMessageLine                lin          linVerticalList box              lst         lstPolicyCodesData-bound list box        dbl          dblPolicyCodeMenu                mnu          mnuFileOpenOLE container           ole          oleObject1Option button           opt          optFrenchPicture box            pic          picDiskSpaceShape               shp          shpCircleText box              txt          txtGetTextTimer               tmr          tmrAlarmObject               Prefix        Example------------------------------------------------------------------------Vertical scroll bar        vsb          vsbRateAnimation button          ani          aniMailBoxbed   Pen            Bedit         bedFirstNameCheckbox              chk          chkReadOnlyPicture clip            clp          clpToolbarCommunications           com          comFaxControl              ctl          ctrCurrentData control            dat          datBiblioDirectoryDirectory list box         dir          dirSourceCommon dialog ctrl         dlg          dlgFileOpenDrive list box           drv          drvTargetFile list box           fil          filSourceForm                frm          frmEntryFrame (3d)             fra          fraStyleGauge               gau          gauStatusGroup push button         gpb          gpbChannelGraph               gra          graRevenueGrid                grd          grdPricesPen Hedit             hed          hedSignatureHorizontalscrollbar        hsb          hsbVolumeImage               img          imgIconPen Ink              ink          inkMapKeyboard key status        key          keyCapsLabel               lbl          lblHelpMessageLine                lin          linVerticalMDI child form           mdi          mdiNoteMAPI message            mpm          mpmSentMessageMAPI session            mps          mpsSessionMCI                mci          mciVideoMenu                mnu          mnuFileOpenObject               obj          objUserTableOption Button (3d)         opt          optRedOutline control          out          outOrgChart3d Panel              pnl (3d)       pnlTitleListReport control           rpt          rptQtr1EarningsShape controls           shp          shpCircleSpin control            spn          spnPagesTimer               tmr          tmrAlarmVertical scroll bar        vsb          vsbRateDatabase Objects          Prefix        Example--------------------------------------------------------------------------ODBC Database           db          dbAccountsODBC Dynaset object        dyn          dynSalesByRegionField collection          fld          fldCustomerField object            fld          fldAddressForm                frm          frmNewUserIndex object            idx          idxAgeIndex collection          idx          idxNewAgeMacro               mcr          mcrCollectUsersQueryDef object          qry          qrySalesByRegionQuery               qry          qrySalesByRegionReport               rpt          rptAnnualSalesSnapshot object          snp          snpForecastTable object            tbl          tblCustomerTableDef object          tbd          tbdCustomers				

Nasledujúca tabuľka obsahuje štandardné dodávateåa predpony menaznaky na použitie s kontrolou predpony:
Vendor             Abbreviation-------------------------------------------MicroHelp (VBTools)      mPioneer Software Q+E Database pCrescent Software       cSheridan Software       sOther (miscellaneous)     oObjects              Prefix        Example---------------------------------------------------------------------Alarm(Microhelp)          almm         almmAlarmAnimate(Microhelp)         anim         animAnimateCallback(Microhelp)        calm         callbackCombo Box(Pioneer)         cbop         cbopComboBoxCombo Box(Sheridan)        cbos         cbosComboBoxDB_Check(Pioneer)         chkp         chkpCheckBoxchart(Microhelp)          tm          tmChartClock(Microhelp)          clkm         clkmClockCommand Button(Microhelp)     cmdm         cmdmCommandButtonDB_Command(Pioneer)        cmdp         cmdpCommandButtonCommand Button(Group)(Microhelp)  cmgm         cmgmBttonCommand Button (icon) (Microhelp) cmim         cmimCommandButtonCardDeck(Microhelp)        crdm         crdmCardDice(Microhelp)          dicm         dicmDiceSSDir(Sheridan)          dirs         dirsDirListSSDrive(Sheridan)         drvs         drvsDriveListFile List(Microhelp)        film         filmFileListSSFile(Sheridan)          fils         filsFileListFlip(Microhelp)          flpm         flpmButtonForm Scroll(Microhelp)       fsrm         fsrmFormScrollGauge(Microhelp)          gagm         gagmGaugeGraph(Other)            gpho         gphoGraphQ_Grid(Pioneer)          grdp         grdpGridHorizontal Scroll Bar(Microhelp)  hsbm          hsbmScrollDB_Hscroll(Pioneer)        hsbp          hsbpScrollHisto(Microhelp)          hstm          hstmHistographInvisible(Microhelp)        invm          invmInvisibleIcon Tag(Microhelp)        itgm          itgmListBoxKey State(Microhelp        kstm          kstmKeyStateLabel (3d) (Microhelp)       lblm          lblmLabelLine(Microhelp)          linm          linmLineDB_List(Pioneer)          lstp          lstpListBoxSSList(Sheridan)          lsts          lstsListBoxMDI Control(Microhelp)       mdcm          mdcmMDIChildSSMenu(Sheridan)          mnus          mnusMenuMarque(Microhelp)         mrqm          mrqmMarqueOddPic(Microhelp)         odpm          odpmPicturePicture(Microhelp)         picm          picmPictureDB_Picture(Pioneer)        picp          picpPictureProperty Vwr(Microhelp)      pvrm          vrmPropertyViewerDB_RadioGroup(Group)(Pioneer)   radp          radqRadioGroupSlider(Microhelp)         sldm          sldmSliderSpinner(Microhelp)         spnm          spnmSpinnerSpreadsheet(Microhelp)       sprm          sprmSpreadsheetStretcher(Microhelp)        strm          strmStretcherScreen Saver(Microhelp)      svrm          svrmSaverSwitcher(Microhelp)        swtm          swtmSwitcherTag(Microhelp)           tagm          tagmListBoxTimer(Microhelp)          tmrm          tmrmTimerToolBar(Microhelp)         tolm          tolmToolBarTree(Microhelp)          trem          tremTreeInput(Microhelp) (Text)      txtm          inpmTextDB_Text(Microhelp)         txtp          txtpTextVertical Scroll Bar(Microhelp)   vsbm          vsbmScrollDB_VScroll(Pioneer)        vsbp          vsbpScroll				
ODKAZY
Základný zoznam môžete nájsť aj v Programátoři Sprievodca pod objektPomenovanie dohovorov oddielu.
kbVBp500 kbVBp600 kbdse kbDSupport kbVBp

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 173738 – Posledná kontrola: 12/04/2015 17:49:52 – Revízia: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB173738 KbMtsk
Pripomienky