Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Položky v ponukách Štart a Obľúbené položky nie sú zoradené podľa abecedy

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Dôležité: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
PRIZNAKY
Keď zobrazíte ponuku Štart a ponuku Obľúbené položky, odkazy a priečinky nemusia byť zoradené podľa abecedy a nové odkazy, ktoré vytvoríte, môžu byť zaradené na konci ponuky.
PRICINA
Toto správanie sa môže vyskytnúť pri manuálnej zmene usporiadania odkazov a priečinkov v ponuke Štart alebo v ponuke Obľúbené položky alebo pri nainštalovaní nového programu.
RIESENIE
Upozornenie: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
Na odstránenie tohto problému použite postup v niektorej z nasledovných sekcií (podľa toho, ktorú verziu prehľadávača Internet Explorer a operačného systému Windows používate).

Internet Explorer 4.x a Windows 98

Usporiadanie odkazov a priečinkov zmeníte tak, že myšou presuniete príslušný odkaz alebo priečinok na miesto v ponuke, na ktorom ho chcete mať. Ak chcete obnoviť predvolené abecedné poradie, pozrite si informácie v niektorej z nasledovných sekcií (podľa toho, ktorú ponuku chcete obnoviť).

Ponuka Štart

Obnovenie predvoleného zoradenia v ponuke Štart:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. V editore databázy Registry vyhľadajte a kliknite na nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na hodnotu Order a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

Ponuka Obľúbené položky

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. V editore databázy Registry vyhľadajte a kliknite na nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Favorites\Menu
 3. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na hodnotu Order a potom kliknite na príkaz Odstrániť.
Poznámka. Ak chcete, aby sa zmeny prejavili, musíte počítač reštartovať. Vykonané kroky bude pravdepodobne potrebné zopakovať po každej inštalácii nového programu alebo po manuálnej zmene zoradenia položiek v týchto ponukách. Ak nechcete umožniť manuálnu zmenu zoradenia položiek v týchto ponukách prostredníctvom myši, odstráňte súčasť Windows Desktop Update (len pre systémy Windows 95 alebo Windows NT 4.0). Ďalšie informácie o odstránení súčasti Windows Desktop Update získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
165695 Pridanie alebo odstránenie súčasti Windows Desktop Update (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ak chcete ponechať súčasť Windows Desktop Update a vyhnúť sa zmene zoradenia položiek ponuky úpravou databázy Registry, nainštalujte prehľadávač Internet Explorer, verzia 5 alebo vyššia. V kontextovej ponuke prehľadávača Internet Explorer 5, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na ponuku Štart alebo ponuku Obľúbené položky, je k dispozícii príkaz Zoradiť podľa názvu.

Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu prehľadávača Internet Explorer, navštívte stránku webovej lokality spoločnosti Microsoft na adrese:

Internet Explorer, verzia 5 alebo novšia, s operačným systémom Windows 98 Druhé vydanie, Windows 2000 alebo Windows XP

Ak chcete zoradiť položky v ponukách Programy, Dokumenty alebo Obľúbené položky, kliknite pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek položku v ponuke a potom kliknite na príkaz Zoradiť podľa názvu.

Zoradenie položiek ponuky podľa názvu pomocou klávesnice:
 1. Prostredníctvom klávesov so šípkou vyberte položku ponuky, ktorú chcete zaradiť.
 2. Kontextovú ponuku zobrazíte stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10.
 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol alebo so šípkou nahor prejdite na príkaz Zoradiť podľa názvu a stlačte kláves ENTER.
Ak chcete zobraziť video o zoraďovaní položiek ponuky Programy, kliknite na tlačidlo Prehrať (Tlačidlo prehrať) prehrávača Windows Media Player:Poznámka. Ak chcete zobraziť vyššie uvedené video, musíte mať v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, verziu 7.0 alebo novšiu. Ďalšie informácie o možnostiach získania prehrávača Windows Media Player 7.1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
299321 Popis a dostupnosť prehrávača Windows Media Player 7.1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Po nainštalovaní operačného systému Windows sa v ponuke Štart a v ponuke Obľúbené položky zobrazujú najprv priečinky a až po nich odkazy na programy alebo iné položky. Priečinky a odkazy sa v každej ponuke zobrazujú v abecednom poradí. Ak používate prehľadávač Internet Explorer 4.x s operačným systémom Windows 98, usporiadanie priečinkov a odkazov v ponuke Štart a v ponuke Obľúbené položky môžete zmeniť. Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že ste nainštalovali súčasť Windows Desktop Update.

Ďalšie informácie o inštalácii súčasti Windows Desktop Update získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
165695 Pridanie alebo odstránenie súčasti Windows Desktop Update (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Poznámka. Operačné systémy Windows 98 Druhé vydanie a Windows 2000 obsahujú súčasť Windows Desktop Update aj prehľadávač Internet Explorer 5, v ktorom je k dispozícii príkaz Zoradiť podľa názvu.
alphabetize alphabetically Showme
Vlastnosti

ID článku: 177482 – Posledná kontrola: 12/05/2015 08:12:26 – Revízia: 9.1

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbui kbprb KB177482
Pripomienky