Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako na overenie používateľské poverenia na operačné systémy spoločnosti Microsoft

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:180548
SUHRN
Niekedy môžete chcieť žiadosti na overenie užívateľské meno používateľa a heslo (nižšie označovaný ako poverenia). Môžete urobiť pár rôznymi spôsobmi, v závislosti od operačného systému, na ktorom aplikácia beží.

Tento článok popisuje všetky bežné spôsoby na overenie používateľské poverenia a osobitné požiadavky pre každú metódu.

Poznámka: Zber používateľské poverenia z používateľského režimu aplikácie možno otravné užívateľom a môže poskytovať možné bezpečnostná diera v podnik výpočtovom prostredí. Požiadavka na Unified prihlásenie (požiadavka že používateľovi iba povinnosť zadajte svoje poverenia jeden čas na CTRL + ALT + DEL obrazovky), bola pridaná do Microsoft BackOffice požiadavky pre pridelenie loga Tieto veľmi dôvodov. Je dôležité, aby sa ubezpečil, že ste naozaj potreba poverenia a že inej metódy klient/server overenia je zhromažďovanie nie viac vhodné. V dokumentácii zabezpečenia v Platform SDK Ďalšie informácie o zosobnenia a programovanie zabezpečené servery.
DALSIE INFORMACIE
V LogonUser API bolo k dispozícii a zdokumentovaný od Windows NT 3.51, a bežne sa používa na overenie používateľské poverenia. Túto API je k dispozícii na Windows NT, Windows 2000 a Windows XP. Bohužiaľ tam sú niektoré obmedzenia na pomocou LogonUser, ktoré nie sú vždy pohodlné na uspokojenie.

Prvý a najväčší z týchto obmedzení je, že na Windows NT a Windows 2000, proces, ktorý sa volá LogonUser musia mať oprávnenie na SE_TCB_NAME (User Správca je „správať sa ako súčasť operačného systému"právo). V SE_TCB_NAME privilégium je veľmi silný a by nemalo byť udelené na akúkoľvek svojvoľné používateľa len tak, že môžu spúšťať aplikácie, ktorá potrebuje overiť poverenia. Odporúčaná metóda je hovor LogonUser z službu, ktorá je beží v lokálne systémové konto, pretože lokálne systémové konto už má oprávnenie SE_TCB_NAME.

Poznámka: LogonUser rozhranie API systému Win32 nevyžaduje oprávnenia TCB v programe Microsoft Windows Server 2003, však downlevel kompatibilitu, je to stále najlepší prístup.

V systéme Windows XP, už nie je potrebné to proces mať oprávnenie na SE_TCB_NAME, aby volať LogonUser. Preto, Najjednoduchší spôsob na overenie používateľské poverenia na Windows XP, je hovor LogonUser API.

Jeden problém s LogonUser že je API nie je implementovaný na Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition.

Ako ďalšiu možnosť, môžete použiť Security Support Provider Rozhranie (rozhrania SSPI) urobiť prihlásenie do siete štýl s za predpokladu, že používateľské poverenia. Táto metóda overenia má výhodu nevyžadujúce akékoľvek osobitné výsada, ako aj práca na všetkých verziách Windows. Konečným výsledkom pomocou rozhrania SSPI služieb overiť poverenia je prihlásenie, ktorý je analogické volaním LogonUser API s LOGON32_LOGON_NETWORK prihlásenie typ. Najväčšia nevýhoda sa tento typ prihlásenia je, že nemôžete prístup vzdialenej sieti zdrojov po vydáva prihlásenie do siete typu. Ak váš uplatňovanie volá LogonUser typ prihlásenia LOGON32_LOGON_INTERACTIVE na riešenie Windows NT neschopnosť vykonávať delegácie, potom rozhrania SSPI prihlásenie/validácie pravdepodobne nebude alternatíve.

V vzorky kód uvedené nižšie ukazuje, ako volať rozhrania SSPI služby vykonávať poverenie validácie.

Používať túto metódu na Windows 95, Windows 98, a Windows Millennium Edition, musíte tiež zapnúť protokol NTLM zabezpečenia služby otvorením Ovládací Panel, sieť, riadenie prístupu a potom výberom Riadenie prístupu používateľa.

V systéme Windows XP, databázy registry ForceGuest hodnota nastavená na 1 štandardne v nasledovnom kľúči databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Na počítači Windows XP, ktorý je členom pracovnej skupiny:
 • Ak je zapnutá ForceGuest (nastaviť 1), vždy pokúsi rozhrania SSPI prihlásiť pomocou hosťovského konta.
 • Ak je zapnuté hosťovské konto, bude úspešná rozhrania SSPI prihlásenie ako hosť na akékoľvek používateľské poverenia.
 • Ak je konto Guest vypnuté, rozhrania SSPI prihlásenie zlyhá dokonca aj pre platné poverenia.
 • Ak je ForceGuest vypnutá (nastavené na 0), rozhrania SSPI sa prihláste ako zadanému používateľovi.
Navyše, ak je zapnuté hosťovské konto, rozhrania SSPI prihlásenie môže uspieť ako hosť pre používateľské poverenia, ktoré nie sú platné. C vzorky kód v tomto článku demonštruje, ako si môžete skontrolovať token prístupu zavedených zabezpečovací kontext. V IsGuest Helper funkcie vzorka kódu ukazuje, ako si môžete overiť, že prihlásenie sa vyskytla ako zadaný používateľ alebo ako hosť.

Ukážka kódu

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SSPI Authentication Sample//// This program demonstrates how to use SSPI to authenticate user credentials.//// THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF// ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED// TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A// PARTICULAR PURPOSE.//// Copyright (C) 2007. Microsoft Corporation. All rights reserved.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#define SECURITY_WIN32#include <windows.h>#include <tchar.h>#include <stdio.h>#include <conio.h>#include <sspi.h>#include <lm.h>#include <lmcons.h>// Older versions of WinError.h do not have SEC_I_COMPLETE_NEEDED #define.// So, in such an SDK environment setup, we will include issperr.h which has the// definition for SEC_I_COMPLETE_NEEDED. Include issperr.h only if// SEC_I_COMPLETE_NEEDED is not defined.#ifndef SEC_I_COMPLETE_NEEDED#include <issperr.h>#endiftypedef struct _AUTH_SEQ {  BOOL fInitialized;  BOOL fHaveCredHandle;  BOOL fHaveCtxtHandle;  CredHandle hcred;  struct _SecHandle hctxt;} AUTH_SEQ, *PAUTH_SEQ;// Function pointersACCEPT_SECURITY_CONTEXT_FN    _AcceptSecurityContext   = NULL;ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN  _AcquireCredentialsHandle = NULL;COMPLETE_AUTH_TOKEN_FN      _CompleteAuthToken     = NULL;DELETE_SECURITY_CONTEXT_FN    _DeleteSecurityContext   = NULL;FREE_CONTEXT_BUFFER_FN      _FreeContextBuffer     = NULL;FREE_CREDENTIALS_HANDLE_FN    _FreeCredentialsHandle   = NULL;INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN  _InitializeSecurityContext = NULL;QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN  _QuerySecurityPackageInfo = NULL;QUERY_SECURITY_CONTEXT_TOKEN_FN _QuerySecurityContextToken = NULL;#define CheckAndLocalFree(ptr) \      if (ptr != NULL) \      { \        LocalFree(ptr); \        ptr = NULL; \      }#pragma comment(lib, "netapi32.lib")LPVOID RetrieveTokenInformationClass(   HANDLE hToken,   TOKEN_INFORMATION_CLASS InfoClass,   LPDWORD lpdwSize){  LPVOID pInfo = NULL;  BOOL fSuccess = FALSE;  __try  {   *lpdwSize = 0;   //   // Determine the size of the buffer needed   //   GetTokenInformation(      hToken,      InfoClass,      NULL,      *lpdwSize, lpdwSize);   if (GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)   {     _tprintf(_T("GetTokenInformation failed with %d\n"), GetLastError());     __leave;   }   //   // Allocate a buffer for getting token information   //   pInfo = LocalAlloc(LPTR, *lpdwSize);   if (pInfo == NULL)   {     _tprintf(_T("LocalAlloc failed with %d\n"), GetLastError());     __leave;   }   if (!GetTokenInformation(      hToken,      InfoClass,      pInfo,      *lpdwSize, lpdwSize))   {     _tprintf(_T("GetTokenInformation failed with %d\n"), GetLastError());     __leave;   }   fSuccess = TRUE;  }  __finally  {   // Free pDomainAndUserName only if failed   // Otherwise, the caller has to free after use   if (fSuccess == FALSE)   {     CheckAndLocalFree(pInfo);   }  }  return pInfo;}PSID GetUserSidFromWellKnownRid(DWORD Rid){  PUSER_MODALS_INFO_2 umi2;  NET_API_STATUS nas;  UCHAR SubAuthorityCount;  PSID pSid = NULL;  BOOL bSuccess = FALSE; // assume failure  nas = NetUserModalsGet(NULL, 2, (LPBYTE *)&umi2);  if (nas != NERR_Success)  {    printf("NetUserModalsGet failed with error code : [%d]\n", nas);    SetLastError(nas);    return NULL;  }  SubAuthorityCount = *GetSidSubAuthorityCount            (umi2->usrmod2_domain_id);  //   // Allocate storage for new Sid. account domain Sid + account Rid  //   pSid = (PSID)LocalAlloc(LPTR,     GetSidLengthRequired((UCHAR)(SubAuthorityCount + 1)));  if (pSid != NULL)  {    if (InitializeSid(       pSid,       GetSidIdentifierAuthority(umi2->usrmod2_domain_id),       (BYTE)(SubAuthorityCount+1)       ))    {      DWORD SubAuthIndex = 0;      //       // Copy existing subauthorities from account domain Sid into      // new Sid      //       for (; SubAuthIndex < SubAuthorityCount ; SubAuthIndex++)      {        *GetSidSubAuthority(pSid, SubAuthIndex) =        *GetSidSubAuthority(umi2->usrmod2_domain_id,                 SubAuthIndex);      }      //       // Append Rid to new Sid      //       *GetSidSubAuthority(pSid, SubAuthorityCount) = Rid;    }  }  NetApiBufferFree(umi2);  return pSid;}BOOL IsGuest(HANDLE hToken){  BOOL fGuest = FALSE;  PSID pGuestSid = NULL;  PSID pUserSid = NULL;  TOKEN_USER *pUserInfo = NULL;  DWORD dwSize = 0;  pGuestSid = GetUserSidFromWellKnownRid(DOMAIN_USER_RID_GUEST);  if (pGuestSid == NULL)    return fGuest;  //  // Get user information  //  pUserInfo = (TOKEN_USER *)RetrieveTokenInformationClass(hToken, TokenUser, &dwSize);  if (pUserInfo != NULL)  {    if (EqualSid(pGuestSid, pUserInfo->User.Sid))      fGuest = TRUE;  }  CheckAndLocalFree(pUserInfo);  CheckAndLocalFree(pGuestSid);  return fGuest;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////void UnloadSecurityDll(HMODULE hModule) {  if (hModule)   FreeLibrary(hModule);  _AcceptSecurityContext   = NULL;  _AcquireCredentialsHandle  = NULL;  _CompleteAuthToken     = NULL;  _DeleteSecurityContext   = NULL;  _FreeContextBuffer     = NULL;  _FreeCredentialsHandle   = NULL;  _InitializeSecurityContext = NULL;  _QuerySecurityPackageInfo  = NULL;  _QuerySecurityContextToken = NULL;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////HMODULE LoadSecurityDll() {  HMODULE hModule;  BOOL  fAllFunctionsLoaded = FALSE;  TCHAR  lpszDLL[MAX_PATH];  OSVERSIONINFO VerInfo;  //  // Find out which security DLL to use, depending on  // whether we are on Windows NT or Windows 95, Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003  // We have to use security.dll on Windows NT 4.0.  // All other operating systems, we have to use Secur32.dll  //  VerInfo.dwOSVersionInfoSize = sizeof (OSVERSIONINFO);  if (!GetVersionEx (&VerInfo))  // If this fails, something has gone wrong  {   return FALSE;  }  if (VerInfo.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT &&   VerInfo.dwMajorVersion == 4 &&   VerInfo.dwMinorVersion == 0)  {   lstrcpy (lpszDLL, _T("security.dll"));  }  else  {   lstrcpy (lpszDLL, _T("secur32.dll"));  }  hModule = LoadLibrary(lpszDLL);  if (!hModule)   return NULL;  __try {   _AcceptSecurityContext = (ACCEPT_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "AcceptSecurityContext");   if (!_AcceptSecurityContext)     __leave;#ifdef UNICODE   _AcquireCredentialsHandle = (ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)      GetProcAddress(hModule, "AcquireCredentialsHandleW");#else   _AcquireCredentialsHandle = (ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)      GetProcAddress(hModule, "AcquireCredentialsHandleA");#endif   if (!_AcquireCredentialsHandle)     __leave;   // CompleteAuthToken is not present on Windows 9x Secur32.dll   // Do not check for the availablity of the function if it is NULL;   _CompleteAuthToken = (COMPLETE_AUTH_TOKEN_FN)      GetProcAddress(hModule, "CompleteAuthToken");   _DeleteSecurityContext = (DELETE_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "DeleteSecurityContext");   if (!_DeleteSecurityContext)     __leave;   _FreeContextBuffer = (FREE_CONTEXT_BUFFER_FN)      GetProcAddress(hModule, "FreeContextBuffer");   if (!_FreeContextBuffer)     __leave;   _FreeCredentialsHandle = (FREE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)      GetProcAddress(hModule, "FreeCredentialsHandle");   if (!_FreeCredentialsHandle)     __leave;#ifdef UNICODE   _InitializeSecurityContext = (INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "InitializeSecurityContextW");#else   _InitializeSecurityContext = (INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "InitializeSecurityContextA");#endif   if (!_InitializeSecurityContext)     __leave;#ifdef UNICODE   _QuerySecurityPackageInfo = (QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN)      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityPackageInfoW");#else   _QuerySecurityPackageInfo = (QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN)      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityPackageInfoA");#endif   if (!_QuerySecurityPackageInfo)     __leave;   _QuerySecurityContextToken = (QUERY_SECURITY_CONTEXT_TOKEN_FN)      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityContextToken");   if (!_QuerySecurityContextToken)     __leave;   fAllFunctionsLoaded = TRUE;  } __finally {   if (!fAllFunctionsLoaded) {     UnloadSecurityDll(hModule);     hModule = NULL;   }  }  return hModule;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BOOL GenClientContext(PAUTH_SEQ pAS, PSEC_WINNT_AUTH_IDENTITY pAuthIdentity,   PVOID pIn, DWORD cbIn, PVOID pOut, PDWORD pcbOut, PBOOL pfDone) {/*++ Routine Description:  Optionally takes an input buffer coming from the server and returns  a buffer of information to send back to the server. Also returns  an indication of whether or not the context is complete. Return Value:  Returns TRUE if successful; otherwise FALSE.--*/  SECURITY_STATUS ss;  TimeStamp    tsExpiry;  SecBufferDesc  sbdOut;  SecBuffer    sbOut;  SecBufferDesc  sbdIn;  SecBuffer    sbIn;  ULONG      fContextAttr;  if (!pAS->fInitialized) {   ss = _AcquireCredentialsHandle(NULL, _T("NTLM"),      SECPKG_CRED_OUTBOUND, NULL, pAuthIdentity, NULL, NULL,      &pAS->hcred, &tsExpiry);   if (ss < 0) {     fprintf(stderr, "AcquireCredentialsHandle failed with %08X\n", ss);     return FALSE;   }   pAS->fHaveCredHandle = TRUE;  }  // Prepare output buffer  sbdOut.ulVersion = 0;  sbdOut.cBuffers = 1;  sbdOut.pBuffers = &sbOut;  sbOut.cbBuffer = *pcbOut;  sbOut.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;  sbOut.pvBuffer = pOut;  // Prepare input buffer  if (pAS->fInitialized) {   sbdIn.ulVersion = 0;   sbdIn.cBuffers = 1;   sbdIn.pBuffers = &sbIn;   sbIn.cbBuffer = cbIn;   sbIn.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;   sbIn.pvBuffer = pIn;  }  ss = _InitializeSecurityContext(&pAS->hcred,     pAS->fInitialized ? &pAS->hctxt : NULL, NULL, 0, 0,     SECURITY_NATIVE_DREP, pAS->fInitialized ? &sbdIn : NULL,     0, &pAS->hctxt, &sbdOut, &fContextAttr, &tsExpiry);  if (ss < 0) {   // <winerror.h>   fprintf(stderr, "InitializeSecurityContext failed with %08X\n", ss);   return FALSE;  }  pAS->fHaveCtxtHandle = TRUE;  // If necessary, complete token  if (ss == SEC_I_COMPLETE_NEEDED || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE) {   if (_CompleteAuthToken) {     ss = _CompleteAuthToken(&pAS->hctxt, &sbdOut);     if (ss < 0) {      fprintf(stderr, "CompleteAuthToken failed with %08X\n", ss);      return FALSE;     }   }   else {     fprintf (stderr, "CompleteAuthToken not supported.\n");     return FALSE;   }  }  *pcbOut = sbOut.cbBuffer;  if (!pAS->fInitialized)   pAS->fInitialized = TRUE;  *pfDone = !(ss == SEC_I_CONTINUE_NEEDED     || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE );  return TRUE;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BOOL GenServerContext(PAUTH_SEQ pAS, PVOID pIn, DWORD cbIn, PVOID pOut,   PDWORD pcbOut, PBOOL pfDone) {/*++ Routine Description:  Takes an input buffer coming from the client and returns a buffer  to be sent to the client. Also returns an indication of whether or  not the context is complete. Return Value:  Returns TRUE if successful; otherwise FALSE.--*/  SECURITY_STATUS ss;  TimeStamp    tsExpiry;  SecBufferDesc  sbdOut;  SecBuffer    sbOut;  SecBufferDesc  sbdIn;  SecBuffer    sbIn;  ULONG      fContextAttr;  if (!pAS->fInitialized) {   ss = _AcquireCredentialsHandle(NULL, _T("NTLM"),      SECPKG_CRED_INBOUND, NULL, NULL, NULL, NULL, &pAS->hcred,      &tsExpiry);   if (ss < 0) {     fprintf(stderr, "AcquireCredentialsHandle failed with %08X\n", ss);     return FALSE;   }   pAS->fHaveCredHandle = TRUE;  }  // Prepare output buffer  sbdOut.ulVersion = 0;  sbdOut.cBuffers = 1;  sbdOut.pBuffers = &sbOut;  sbOut.cbBuffer = *pcbOut;  sbOut.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;  sbOut.pvBuffer = pOut;  // Prepare input buffer  sbdIn.ulVersion = 0;  sbdIn.cBuffers = 1;  sbdIn.pBuffers = &sbIn;  sbIn.cbBuffer = cbIn;  sbIn.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;  sbIn.pvBuffer = pIn;  ss = _AcceptSecurityContext(&pAS->hcred,     pAS->fInitialized ? &pAS->hctxt : NULL, &sbdIn, 0,     SECURITY_NATIVE_DREP, &pAS->hctxt, &sbdOut, &fContextAttr,     &tsExpiry);  if (ss < 0) {   fprintf(stderr, "AcceptSecurityContext failed with %08X\n", ss);   return FALSE;  }  pAS->fHaveCtxtHandle = TRUE;  // If necessary, complete token  if (ss == SEC_I_COMPLETE_NEEDED || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE) {   if (_CompleteAuthToken) {     ss = _CompleteAuthToken(&pAS->hctxt, &sbdOut);     if (ss < 0) {      fprintf(stderr, "CompleteAuthToken failed with %08X\n", ss);      return FALSE;     }   }   else {     fprintf (stderr, "CompleteAuthToken not supported.\n");     return FALSE;   }  }  *pcbOut = sbOut.cbBuffer;  if (!pAS->fInitialized)   pAS->fInitialized = TRUE;  *pfDone = !(ss == SEC_I_CONTINUE_NEEDED     || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE);  return TRUE;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BOOL WINAPI SSPLogonUser(LPTSTR szDomain, LPTSTR szUser, LPTSTR szPassword) {  AUTH_SEQ  asServer  = {0};  AUTH_SEQ  asClient  = {0};  BOOL    fDone   = FALSE;  BOOL    fResult  = FALSE;  DWORD    cbOut   = 0;  DWORD    cbIn    = 0;  DWORD    cbMaxToken = 0;  PVOID    pClientBuf = NULL;  PVOID    pServerBuf = NULL;  PSecPkgInfo pSPI    = NULL;  HMODULE   hModule  = NULL;  SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY ai;  __try {   hModule = LoadSecurityDll();   if (!hModule)     __leave;   // Get max token size   _QuerySecurityPackageInfo(_T("NTLM"), &pSPI);   cbMaxToken = pSPI->cbMaxToken;   _FreeContextBuffer(pSPI);   // Allocate buffers for client and server messages   pClientBuf = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, cbMaxToken);   pServerBuf = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, cbMaxToken);   // Initialize auth identity structure   ZeroMemory(&ai, sizeof(ai));#if defined(UNICODE) || defined(_UNICODE)   ai.Domain = szDomain;   ai.DomainLength = lstrlen(szDomain);   ai.User = szUser;   ai.UserLength = lstrlen(szUser);   ai.Password = szPassword;   ai.PasswordLength = lstrlen(szPassword);   ai.Flags = SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_UNICODE;#else   ai.Domain = (unsigned char *)szDomain;   ai.DomainLength = lstrlen(szDomain);   ai.User = (unsigned char *)szUser;   ai.UserLength = lstrlen(szUser);   ai.Password = (unsigned char *)szPassword;   ai.PasswordLength = lstrlen(szPassword);   ai.Flags = SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_ANSI;#endif   // Prepare client message (negotiate) .   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenClientContext(&asClient, &ai, NULL, 0, pClientBuf, &cbOut, &fDone))     __leave;   // Prepare server message (challenge) .   cbIn = cbOut;   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenServerContext(&asServer, pClientBuf, cbIn, pServerBuf, &cbOut,      &fDone))     __leave;     // Most likely failure: AcceptServerContext fails with SEC_E_LOGON_DENIED     // in the case of bad szUser or szPassword.     // Unexpected Result: Logon will succeed if you pass in a bad szUser and     // the guest account is enabled in the specified domain.   // Prepare client message (authenticate) .   cbIn = cbOut;   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenClientContext(&asClient, &ai, pServerBuf, cbIn, pClientBuf, &cbOut,      &fDone))     __leave;   // Prepare server message (authentication) .   cbIn = cbOut;   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenServerContext(&asServer, pClientBuf, cbIn, pServerBuf, &cbOut,      &fDone))     __leave;   fResult = TRUE;   {     HANDLE hToken = NULL;     if (_QuerySecurityContextToken(&asServer.hctxt, &hToken) == 0)     {      if (IsGuest(hToken))      {        printf("Logged in as Guest\n");        fResult = FALSE;      }      else        printf("Logged in as the desired user\n");      CloseHandle(hToken);     }   }  } __finally {   // Clean up resources   if (asClient.fHaveCtxtHandle)     _DeleteSecurityContext(&asClient.hctxt);   if (asClient.fHaveCredHandle)     _FreeCredentialsHandle(&asClient.hcred);   if (asServer.fHaveCtxtHandle)     _DeleteSecurityContext(&asServer.hctxt);   if (asServer.fHaveCredHandle)     _FreeCredentialsHandle(&asServer.hcred);   if (hModule)     UnloadSecurityDll(hModule);   HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pClientBuf);   HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pServerBuf);  }  return fResult;}//--------------------------------------------------------------------// The GetConsoleInput function gets an array of characters from the // keyboard, while printing only asterisks to the screen.void GetConsoleInput(TCHAR* strInput, int intMaxChars){	char ch;	char minChar = ' ';	minChar++;	ch = getch();	while (ch != '\r')	{		if (ch == '\b' && strlen(strInput) > 0)		{			strInput[strlen(strInput)-1]  = '\0';			printf("\b \b");		}		else if (ch >= minChar && (int)strlen(strInput) < intMaxChars)		{			strInput[strlen(strInput)+1] = '\0';			strInput[strlen(strInput)]  = ch;			putch('*');		}		ch = getch();	}	putch('\n');}void _tmain(int argc, TCHAR **argv){	TCHAR password[PWLEN+1];  if (argc != 3) 	{		_tprintf(_T("Usage: %s DomainName UserName\n"), argv[0]);		return;	}	_tprintf(_T("Enter password for the specified user : "));	password[0] = 0;	GetConsoleInput(password, PWLEN);	_tprintf(_T("\n"));  // argv[1] - Domain Name  // argv[2] - User Name  if (SSPLogonUser(argv[1], argv[2], password))  {   _tprintf(_T("User Credentials are valid\n"));  }  else   _tprintf(_T("User Credentials are NOT valid\n"));}
Win95 win98 winnt winme win2000 winxp

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 180548 – Posledná kontrola: 10/18/2011 10:08:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbapi kbFAQ kbhowto kbkernbase kbsecurity kbmt KB180548 KbMtsk
Pripomienky
ps://c.microsoft.com/trans_pixel.aspx">