В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Zabezpečovacie zóny programu Internet Explorer položiek databázy pre pokročilých používateľov

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 182569
Poznámka
Tento článok je určený pre podporu a odborníkov v oblasti IT. Ak nie ste preštudovať si pokročilé informácie, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o tom, ako spravovať nastavenie zabezpečenia v programe Internet Explorer pre domácich používateľov, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
174360 Ako používať zóny zabezpečenia v programe Internet Explorer
283185 Ako spravovať súbory cookie v programe Internet Explorer 6
Súhrn
Tento článok popisuje, ako a kde zón zabezpečenia programu Internet Explorer a nastavenie ochrany osobných údajov sú uložené a riadené v databáze registry. Nastavenie zón zabezpečenia a nastavenia ochrany osobných údajov môžete použiť skupinovú politiku alebo Microsoft súprava Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Ak používate IEAK, politiky skupiny alebo v počítači so systémom Microsoft Windows 2000, budete musieť nainštalovať niekoľko rýchlych nastavenie zón zabezpečenia a nastavenia ochrany osobných údajov.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
316116 Nie je možné spravovať politiky skupiny programu Internet Explorer 6 v počítači so systémom Windows 2000


Aby sme opravu nastavenie zón zabezpečenia, prejdite na "Opravte to za mňa"sekcia. Ak si chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na "Ja to vyriešim"sekcia.
Opravte to za mňa
Nastavenie zón zabezpečenia automaticky, kliknite na prepojenie opraviť tento problém . Potom kliknite na položku spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu.Poznámka: Tento sprievodca môže byť v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nie ste v počítači, ktorý má problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.
Ja to vyriešim

Ochrana osobných údajov v programe Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 pridal kartu Ochrana osobných údajov používateľom väčšiu kontrolu nad cookies. Existujú rôzne úrovne ochrany osobných údajov v zóne Internet a sú uložené v databáze registry v rovnakom umiestnení ako zóny zabezpečenia.

Môžete tiež pridať webovú lokalitu na povolenie alebo blokovanie súborov cookie založené na webe, bez ohľadu na prehlásenie o ochrane osobných údajov na webovej lokalite. Tieto kľúče sú uložené v podkľúči databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
Domén, ktoré boli pridané do spravovaných lokalít uvedených v tomto podkľúči. Tieto domény môžete vykonať niektorú z nasledujúcich hodnôt DWORD:
0x00000005 - vždy blokovať
0x00000001 - povoliť

Program Internet Explorer 5.0 a novšie verzie programu Internet Explorer

Nastavenie zón zabezpečenia programu Internet Explorer sú uložené v nasledujúcich podkľúčoch databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Tieto kľúče obsahujú nasledujúce kľúče:
 • TemplatePolicies
 • ZoneMap
 • Zones
Poznámka: V predvolenom nastavení zón zabezpečenia sú uložené v
HKEY_CURRENT_USER
podstromu databázy Registry. Keďže tento podstromu sa dynamicky načítava pre každého používateľa, pre jedného používateľa neovplyvní nastavenie iného.

Ak zóny zabezpečenia: použiť iba nastavenie počítača je zapnuté nastavenie skupinovej politiky, alebo ak hodnota Security_HKLM_only DWORD existuje a má hodnotu 1 v nasledovnom podkľúči databázy registry sa používajú len miestne nastavenia a všetci používatelia majú rovnaké nastavenia zabezpečenia:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Security_HKLM_only politiky zapnuté, program Internet Explorer použije HKLM hodnoty. Však HKCU hodnoty sa zobrazia aj v zóna nastavenia na karte zabezpečenie v programe Internet Explorer. V programe Internet Explorer 7 karte zabezpečenie dialógového okna Možnosti siete Internet sa zobrazí nasledujúce hlásenie naznačuje, že nastavenia spravuje správca systému:
Niektoré nastavenia spravuje správca systému
Ak zóny zabezpečenia: použiť iba nastavenie počítača nastavenie nie je povolená v skupinovej politike, alebo ak hodnota DWORD Security_HKLM_only neexistuje alebo je nastavená na hodnotu 0, nastavenia sa používajú s používateľské nastavenia. Však len používateľské nastavenia sa zobrazia možnosti internetu. Napríklad ak túto hodnotu DWORD neexistuje alebo je nastavená na 0,
HKEY_LOCAL_MACHINE
nastavenia sa čítať spolu s
HKEY_CURRENT_USER
nastavenie, ale iba
HKEY_CURRENT_USER
nastavenia sa zobrazia možnosti internetu.

TemplatePolicies

Na
TemplatePolicies
kľúč určuje nastavenia predvolenú úroveň zabezpečenia zóny. Tieto hodnoty sú nízka, Stredne nízka, Strednáa vysoká. Nastavenie úrovne zabezpečenia môžete zmeniť z predvoleného nastavenia. Však nemôžete pridať ďalšie úrovne zabezpečenia. Kľúče obsahujú hodnoty určiť nastavenie zabezpečenia zóny. Každý kľúč obsahuje Popis reťazec a hodnotu reťazca Zobrazovaný názov , ktorý určuje text, ktorý sa zobrazí na zabezpečenie kartu pre každú úroveň zabezpečenia.

ZoneMap

Na
ZoneMap
kľúč obsahuje nasledujúce kľúče:
 • Domains
 • EscDomains
 • ProtocolDefaults
 • Ranges
Domény kľúč obsahuje domény a protokolov, ktoré boli pridané k zmene správania z predvolené správanie. Po pridaní domény kľúč k
Domains
kľúč. Subdomény sa zobrazujú ako tlačidlá v oblasti, kde patrí. Každý kľúč, ktorý uvádza domény obsahuje hodnotu DWORD s názvom hodnoty príslušného protokolu. Hodnota DWORD je rovnaká ako číselnú hodnotu zabezpečenia zóny, kde sa pridá domény.

Na
EscDomains
podobné kľúč
Domains
kľúč,
EscDomains
kľúč sa vzťahuje na tieto protokoly, ktoré sú ovplyvnené pomocou rozšíreného zabezpečenia konfigurácie (ESC). Microsoft Windows Server 2003 je predstavený ESC.

Kód ProtocolDefaults určuje predvolenú zónu zabezpečenia, používané najmä Protocol (http, https, ftp). Zmeniť predvolené nastavenie, môžete pridať buď protokol do zóny zabezpečenia kliknutím na tlačidlo Pridať lokality na karte zabezpečenie , alebo môžete pridať hodnotu DWORD podľa
Domains
kľúč. Názov hodnoty DWORD sa musí zhodovať názov a nesmie obsahovať dvojbodky (:), alebo lomky (/).

Na
ProtocolDefaults
kľúč obsahuje aj hodnoty DWORD, ktoré nastavenie zón zabezpečenia predvolené, ak sa používa protokol. Ovládacie prvky na karte zabezpečenia nemôžete použiť na zmenu týchto hodnôt. Toto nastavenie sa použije pri konkrétnej webovej lokalite nepatrí do zóny zabezpečenia.

Na
Ranges
kľúč obsahuje adresy TCP/IP. Každý rozsah TCP/IP, zadaného zobrazuje ľubovoľne pomenovaný kľúč. Tento kľúč obsahuje : rozsah reťazcovú hodnotu, obsahujúce zadaný rozsah TCP/IP. Pre každý protokol sa pridá hodnotu DWORD, obsahujúci číselnú hodnotu zóny zabezpečenia na Zadaný rozsah adries IP.

Keď súbor Urlmon.dll funkcia MapUrlToZone verejné na riešenie konkrétneho URL pre zónu zabezpečenia, používa jeden z nasledujúcich postupov:
 • Ak sa adresa URL obsahuje úplný názov domény (FQDN),
  Domains
  kľúč isprocessed.

  V tejto metóde zhody presné lokality prepíše randommatch.
 • Ak sa adresa URL obsahuje adresu IP
  Ranges
  Kľúčom je spracované. Adresa IP adresy URL v porovnaní s : rozsah hodnotu, ktorá je súčasťou ľubovoľne s názvom keysunder kľúča pohybuje .

  Poznámka: Keďže ľubovoľne pomenované kľúče spracovania objednávky thatthey boli pridané do databázy registry, tento postup môže byť náhodné zhody pred že sa zistia zhody. Ak tento postup náhodné zhody najskôr, URL môže vykonávať v rôznych securityzone do zóny, kde je zvyčajne priradené. Toto správanie je zámerné.

Zóny

Poznámka: Podľa predvoleného nastavenia spustenie systému Windows XP SP2, zóne lokálneho počítača je uzamknutá zlepšiť zabezpečenie. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
922704 Informácie o niektoré nové nastavenie skupinovej politiky pre Internet Explorer zóny zabezpečenia v systéme Microsoft Windows XP Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Na
Zones
kľúč obsahuje tlačidlá, ktoré predstavujú každú zónu zabezpečenia, ktorý je definovaný v počítači. V predvolenom nastavení zóny nasledujúcich päť definované (očíslované nula až štyri):
  Value  Setting  ------------------------------  0    My Computer  1    Local Intranet Zone  2    Trusted sites Zone  3    Internet Zone  4    Restricted Sites Zone				
Poznámka: V predvolenom nastavení počítač nezobrazuje v oblastizabezpečenia karty.

Každý z týchto kľúčov obsahuje nasledujúce hodnoty DWORD, ktoré ilustrujú príslušné nastavenia na karte vlastné zabezpečenia .

Poznámka: Ak nie je uvedené inak, každá hodnota DWORD rovná nula, jedno alebo tri. Zvyčajne nastavenie nula súbory špecifické opatrenia povolené skupiny

Ting jedného spôsobuje riadku sa zobrazí, a nastavenie troch zakazuje konkrétnej akcie.
Value  Setting  ----------------------------------------------------------------------------------  1001   ActiveX controls and plug-ins: Download signed ActiveX controls  1004   ActiveX controls and plug-ins: Download unsigned ActiveX controls  1200   ActiveX controls and plug-ins: Run ActiveX controls and plug-ins  1201   ActiveX controls and plug-ins: Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting  1206   Miscellaneous: Allow scripting of Internet Explorer Web browser control ^  1207   Reserved #  1208   ActiveX controls and plug-ins: Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt ^  1209   ActiveX controls and plug-ins: Allow Scriptlets  120A   ActiveX controls and plug-ins: ActiveX controls and plug-ins: Override Per-Site (domain-based) ActiveX restrictions  120B   ActiveX controls and plug-ins: Override Per-Site (domain-based) ActiveX restrictions  1400   Scripting: Active scripting  1402   Scripting: Scripting of Java applets  1405   ActiveX controls and plug-ins: Script ActiveX controls marked as safe for scripting  1406   Miscellaneous: Access data sources across domains  1407   Scripting: Allow Programmatic clipboard access  1408   Reserved #  1409   Scripting: Enable XSS Filter  1601   Miscellaneous: Submit non-encrypted form data  1604   Downloads: Font download  1605   Run Java #  1606   Miscellaneous: Userdata persistence ^  1607   Miscellaneous: Navigate sub-frames across different domains  1608   Miscellaneous: Allow META REFRESH * ^  1609   Miscellaneous: Display mixed content *  160A   Miscellaneous: Include local directory path when uploading files to a server ^  1800   Miscellaneous: Installation of desktop items  1802   Miscellaneous: Drag and drop or copy and paste files  1803   Downloads: File Download ^  1804   Miscellaneous: Launching programs and files in an IFRAME  1805   Launching programs and files in webview #  1806   Miscellaneous: Launching applications and unsafe files  1807   Reserved ** #  1808   Reserved ** #  1809   Miscellaneous: Use Pop-up Blocker ** ^  180A   Reserved #  180B   Reserved #  180C   Reserved #  180D   Reserved #  180E   Allow OpenSearch queries in Windows Explorer #  180F   Allow previewing and custom thumbnails of OpenSearch query results in Windows Explorer #  1A00   User Authentication: Logon  1A02   Allow persistent cookies that are stored on your computer #  1A03   Allow per-session cookies (not stored) #  1A04   Miscellaneous: Don't prompt for client certificate selection when no              certificates or only one certificate exists * ^  1A05   Allow 3rd party persistent cookies *  1A06   Allow 3rd party session cookies *  1A10   Privacy Settings *  1C00   Java permissions #  1E05   Miscellaneous: Software channel permissions  1F00   Reserved ** #  2000   ActiveX controls and plug-ins: Binary and script behaviors  2001   .NET Framework-reliant components: Run components signed with Authenticode  2004   .NET Framework-reliant components: Run components not signed with Authenticode  2007   .NET Framework-Reliant Components: Permissions for Components with Manifests  2100   Miscellaneous: Open files based on content, not file extension ** ^  2101   Miscellaneous: Web sites in less privileged web content zone can navigate into this zone **  2102   Miscellaneous: Allow script initiated windows without size or position constraints ** ^  2103   Scripting: Allow status bar updates via script ^  2104   Miscellaneous: Allow websites to open windows without address or status bars ^  2105   Scripting: Allow websites to prompt for information using scripted windows ^  2200   Downloads: Automatic prompting for file downloads ** ^  2201   ActiveX controls and plug-ins: Automatic prompting for ActiveX controls ** ^  2300   Miscellaneous: Allow web pages to use restricted protocols for active content **  2301   Miscellaneous: Use Phishing Filter ^  2400   .NET Framework: XAML browser applications  2401   .NET Framework: XPS documents  2402   .NET Framework: Loose XAML  2500   Turn on Protected Mode [Vista only setting] #  2600   Enable .NET Framework setup ^  2702   ActiveX controls and plug-ins: Allow ActiveX Filtering  2708   Miscellaneous: Allow dragging of content between domains into the same window  2709   Miscellaneous: Allow dragging of content between domains into separate windows  270B   Miscellaneous: Render legacy filters  270C   ActiveX Controls and plug-ins: Run Antimalware software on ActiveX controls   {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120}  First Party Cookie *  {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}  Third Party Cookie * * indicates an Internet Explorer 6 or later setting** indicates a Windows XP Service Pack 2 or later setting# indicates a setting that is not displayed in the user interface in Internet Explorer^ indicates a setting that only has two options, enabled or disabled 

Poznámky k 1200 1A00 1A10, 1E05, 1 c 00 a 2000

Nasledujúcich dvoch položiek databázy registry ovplyvniť, či môžete spustiť ovládacie prvky ActiveX v konkrétnej zóne:
 • 1200 Táto položka databázy registry ovplyvňuje, či môžete spustiť ovládacie prvky ActiveX alebo doplnkov.
 • 2000 tejto položky databázy registry určuje binárnym a skript správania ovládacích prvkov ActiveX alebo doplnkov.

Poznámky k 1A02, 1A03, 1A05 a 1A06

Nasledujúce štyri položky databázy registry prejaví len ak existujú nasledujúce kľúče:
 • {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Najprv strane Cookie *
 • {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Cookie tretích strán *
Položky databázy Registry
 • 1A02 povoľuje trvalé súbory cookie, ktoré sú uložené v počítači #
 • 1A03 povoliť súbory pre jednu reláciu (nie je uložená) #
 • 1A05 povoliť 3 trvalé súbory cookie *
 • 1A06 povoliť 3rd strana relácií *
Tieto položky databázy registry nachádzajú v nasledujúcom podkľúči databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<ZoneNumber>
Tento podkľúč databázy registry <ZoneNumber>je ako 0 (nula). 1200 položka databázy registry a položky databázy 2000 registry obsahuje nastavenia, ktoré sa nazýva správcom schválená. Po zapnutí tohto nastavenia hodnoty položky databázy registry najmä nastavená na 00010000. Zapnuté nastavenie správcu schváleného Windows kontroluje podkľúči databázy registry vyhľadajte zoznam schválených ovládacích prvkov:<b00> </b00> </ZoneNumber>
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Prihlasovacie nastavenia (1A00) môže byť niektorý z nasledujúcich hodnôt (šestnástková):
Value  Setting  ---------------------------------------------------------------  0x00000000 Automatically logon with current username and password  0x00010000 Prompt for user name and password  0x00020000 Automatic logon only in the Intranet zone  0x00030000 Anonymous logon				
Nastavenie ochrany osobných údajov (1A10) používa súkromia<b00> </b00> karte posúvača. Hodnoty DWORD sú nasledovné:
Blokovať všetky Cookies: 00000003
Vysoká: 00000001
Stredne vysoká: 00000001
Stredná: 00000001
Nízka: 00000001
Prijať všetky Cookies: 00000000
Na základe nastavenia jazdec bude tiež upraviť hodnoty {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} {AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120}, alebo oboje.
Povolenia softvérových kanálov (1E05) má 3 rôzne hodnoty; vysoké, nízke a stredne bezpečnosť. Tieto hodnoty sú nasledovné:
vysoká: 00010000
Stredná: 00020000
nízka: 00030000
Povolenia pre jazyk Java, nastavenie (1 c 00) má nasledujúcich päť možných hodnôt (binárne):
  Value  Setting  -----------------------  00 00 00 00 Disable Java  00 00 01 00 High safety  00 00 02 00 Medium safety  00 00 03 00 Low safety  00 00 80 00 Custom				
Ak vyberiete, používa {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (ktorá sa nachádza v rovnakom umiestnení v databáze registry) na uloženie vlastných informácií v binárnom.

Každú zónu zabezpečenia obsahuje Popis reťazec hodnoty a Zobrazované meno reťazec. Text týchto hodnôt sa zobrazí na zabezpečenie kartu po kliknutí na položku zóna v zóna . Je tiež hodnota reťazca ikonu , ktorá slúži na ikonu zobrazenú pre každú zónu. Okrem zónu tento počítač, Každá zóna obsahuje CurrentLevela MinLevelRecommendedLevel DWORD hodnotu. MinLevel hodnota nastaví najnižšiu nastavenie možno skôr, než sa zobrazí upozornenie a CurrentLevel je aktuálne nastavenie zóny RecommendedLevel je odporúčaná pre zónu.

Aké hodnoty Minlevel, RecommendedLevela CurrentLevel , že takto:
Value (Hexadecimal)    Setting----------------------------------0x00010000     Low Security0x00010500     Medium Low Security0x00011000     Medium Security0x00012000     High Security				
Flags DWORD hodnotu určuje schopnosť používateľa na zmenu vlastnosti zabezpečenia zóny. Zistiť hodnotu príznaky pridať čísla nastaveniach spolu. Nasledujúce príznaky hodnoty sú k dispozícii (desatinné číslo):
  Value  Setting  ------------------------------------------------------------------  1    Allow changes to custom settings  2    Allow users to add Web sites to this zone  4    Require verified Web sites (https protocol)  8    Include Web sites that bypass the proxy server  16    Include Web sites not listed in other zones  32    Do not show security zone in Internet Properties (default      setting for My Computer)  64    Show the Requires Server Verification dialog box  128   Treat Universal Naming Connections (UNCs) as intranet      connections				
Ak chcete obe nastavenia
HKEY_LOCAL_MACHINE
a
HKEY_CURRENT_USER
nastavenia podstromu, sú doplnkové. Ak pridáte webové lokality ako podstromu iba tieto webové stránky v
HKEY_CURRENT_USER
sú viditeľné. Webové lokality v
HKEY_LOCAL_MACHINE
podstrom naďalej uplatňovali podľa ich nastavenia. Však nie sú k dispozícii a nemôžete ich upravovať. Táto situácia môže byť zavádzajúce, pretože webové stránky môžu byť uvedené v jediný zónu pre každý protokol.
Odkazy
Ďalšie informácie o funkciách v systéme Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o zónach zabezpečenia URL nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o spôsobe spustenia lokálnej alebo intranetové webové stránky v zóne Internet, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu MSDN blog:Ďalšie informácie o nastavení zóny zabezpečenia, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o zmene nastavenia zabezpečenia programu Internet Explorer, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o zóne uzamknutí lokálneho počítača servera Internet Explorer, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Fix it fixit

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Свойства

Номер статьи: 182569 — последний просмотр: 09/13/2015 08:29:00 — редакция: 3.0

Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbenv kbinfo kbmt KB182569 KbMtsk
Отзывы и предложения