В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Kernel32.dll, user32.dll alebo inicializovať

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 184802
Príznaky
Aplikácia, ktorá vykonáva CreateProcess alebo CreateProcessAsUser môže zlyhať a zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
Inicializácia knižnice dynamických <system>\system32\user32.dll zlyhala. Proces je ukončenie programu. </system>
Inicializácia knižnice dynamických <system>\system32\kernel32.dll zlyhala. Proces je ukončenie programu. </system>

Okrem toho proces zlyhal vráti výstupný kód 128 alebo nasledujúca chyba:
ERROR_WAIT_NO_CHILDREN
Príčina
Výpadku jedného z nasledovných dôvodov:
 • Proces vykonáva nemá správne zabezpečenie prístupu k objektu window station a skúsenosti s prácou s počítačom, ktoré súvisia s procesom.
 • Systém vyčerpal haldy skúsenosti s prácou s počítačom.
Ďalšie informácie

Príčina 1

Proces vykonáva nemá správne zabezpečenie prístupu k objektu window station a skúsenosti s prácou s počítačom, ktoré súvisia s procesom.

LpDesktop člen STARTUPINFO štruktúra, ktorý sa odovzdáva CreateProcess alebo CreateProcessAsUser určuje objektu window station a skúsenosti s prácou s počítačom, Spojené s procesom vykonaný. Proces vykonáva musí sa správne zadaný window station a skúsenosti s prácou s počítačom.

Ďalšie informácie o riešení problémov so zabezpečením objekty window Station a počítačov, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
165194 CreateProcessAsUser() windowstations a počítačov

Príčina 2

Systém vyčerpal haldy skúsenosti s prácou s počítačom.

Každej skúsenosti s prácou s počítačom v systéme objekte haldy skúsenosti s prácou s počítačom, ktorý je priradený. Plochy objektom haldy uložiť ponuky, zavesenie, reťazce a systému windows. Windows Server 2003 a Windows XP 32-bitový systém vyhradí haldy skúsenosti s prácou s počítačom z vyrovnávacej pamäte systémových 48 megabajtov (MB). Okrem haldy skúsenosti s prácou s počítačom, a písmo ovládačov tlačiarne tiež použiť tento medzipamäte.

Počítače sú priradené objekty window Station. Window station môže obsahovať alebo viacerých počítačov. Môžete zmeniť veľkosť haldy skúsenosti s prácou s počítačom, ktorá je vyhradená pre pracovnú plochu, ktorá je priradená window station zmenou nasledovnú hodnotu databázy registry.

Poznámka: Neodporúčame, že použijeteprepínač/3 GB . Prepínač/3 GB je zadaný v súbore Boot.ini. Prepínač/3 GB je podporovaná len pre 32-bitové operačné systémy.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
Windows Server 2003 a Windows XP 32-bit údaje predvolená hodnota databázy registry vyzerať takto (na jednom riadku):
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows  SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows  ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off  MaxRequestThreads=16				

V rôznych verziách systému Windows predvolené údaje pre túto hodnotu databázy registry bude podobný nasledujúcemu:

Windows Vista RTM (32-bit)
SharedSection=1024,3072,512

Pre balík Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32-bitový) a Windows Server 2008 (32-bit)
SharedSection=1024,12288,512

Systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 (64-bitová verzia)
SharedSection=1024,20480,768

Číselných hodnôt, že tieto "SharedSection =" kontrolovať, ako sa prideľujú haldy skúsenosti s prácou s počítačom. Tieto hodnoty kľúča SharedSection sú uvedené v kB. Existujú samostatné nastavenia pre stolné počítače, súvisiace s interaktívne a neinteraktívne okno stanice.

Poznámka: Ak zmeníte SharedSection hodnoty databázy registry, musíte reštartovať systém vykonané zmeny sa prejavia.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Prvou hodnotou kľúča SharedSection(1024) je veľkosť haldy zdieľaný na všetkých počítačov. Patria sem Globálna Tabuľka manipulátorov. Táto tabuľka obsahuje popisovače windows, ponúk, ikon, kurzorov a podobne a zdieľané systémové nastavenia. Je nepravdepodobné, že by nikdy meniť túto hodnotu.

Druhou hodnotou kľúča SharedSectionje veľkosť haldy skúsenosti s prácou s počítačom pre každú pracovnú plochu, priradené "interaktívne" window station WinSta0. Používateľské objekty zavesenie, ponuky, reťazce a windows spotrebúvajú pamäť tohto haldy skúsenosti s prácou s počítačom. Je nepravdepodobné, že by nikdy meniť túto hodnotu.

Každú pracovnú plochu, vytvorenú v interaktívnemu objektu window station používa predvolenej haldy skúsenosti s prácou s počítačom 3,072 kB. V predvolenom nastavení systém vytvára nasledujúcich troch počítačov v Winsta0:
 • Winlogon
 • Predvolené
  "Default" aplikácie desktop použije všetky theprocesses, pre ktoré je určená "Winsta0\default" v štruktúre STARTUPINFO.lpDesktop . Keď člen lpDesktop štruktúra NULL, skúsenosti s prácou s počítačom a objektu window station sa zdedili z nadradeného procesu. Všetky služby, ktoré sú spustené pod kontom LocalSystem vybratá možnosť spusteniaPovoliť službu na interakciu s Desktops použije "Winsta0\Default." Tieto postupy budú priradené aplikácie desktop "Default" haldy skúsenosti s prácou s počítačom.
 • Šetrič obrazovky
  Desktop šetrič obrazovky je vytvorený v interaktívnej stanicu systému Windows (WinSta0), po zobrazení šetriča obrazovky.
Treťou hodnotou kľúča SharedSection je veľkosť haldy skúsenosti s prácou s počítačom pre každú pracovnú plochu, priradené "neinteraktívne" window station. Ak táto hodnota neexistuje, veľkosť haldy skúsenosti s prácou s počítačom pre neinteraktívne okno stanice bude rovnaká ako veľkosť definovaná pre interaktívne objekty window Station (t. j. druhá hodnota kľúča SharedSection ).

Ak len dve hodnoty podkľúča SharedSectionsú prítomné, môžete pridať tretia hodnota na zadajte veľkosť haldy skúsenosti s prácou s počítačom pre stolné počítače vytvorené v neinteraktívne okno stanice.

Každý proces služby, ktorý sa vykonáva pomocou používateľského konta dostane novú plochu v neinteraktívne window station vytvorený Service Control Manager (SCM). Preto každú službu, ktorá sa vykonáva pomocou používateľského konta zaberie počet kilobajtov haldy skúsenosti s prácou s počítačom, uvedeného v treťou hodnotoukľúča SharedSection . Všetky služby, ktoré sú spustené pod kontom LocalSystem pri Povoliť službu na interakciu s Desktopje vybratý nezdieľa haldy skúsenosti s prácou s počítačom "Default" Desktop windows stanice neinteraktívne služby (Service-0x0-3e7$).

Celková haldy skúsenosti s prácou s počítačom, ktoré využíva interaktívne a neinteraktívne okno stanice musíte prispôsobiť vo vyrovnávacej pamäti.

Zníženie hodnoty kľúča SharedSection druhej a tretej zvýši počet počítačov, ktoré možno vytvoriť zodpovedajúce objekty window Station. Menšie hodnoty obmedzí počet zavesenie, ponuky, reťazce a systému windows, ktorú možno vytvoriť na pracovnej ploche. Naopak, zvýšiť hodnotu druhej a tretej SharedSectionzníži počet počítačov, ktoré možno vytvoriť. Však to tiež zvýšiť počet zavesenie, ponuky, reťazce a systému windows, ktorú možno vytvoriť na pracovnej ploche.

Keďže SCM vytvorí novú plochu v neinteraktívne window station pre každý služby proces, ktorý je spustený pomocou používateľského konta, väčšie treťou hodnotoukľúča SharedSectionzníži počet používateľské konto služby, ktoré sa môžu úspešne spustiť v systéme. Minimum, ktoré možno zadať hodnotukľúča SharedSectiondruhej a tretej je 128. Pokusy o použitie menšej hodnoty willinstead použiť 128.

Haldy skúsenosti s prácou s počítačom sa pridelil User32.dll, keď proces objekty používateľov. Ak aplikácia nie je závislá od User32.dll, nie zaberie haldy skúsenosti s prácou s počítačom.

Poznámka: Windows Server 2003, konkrétne udalosť sa zapíše do systémového denníka, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 • Ak sa zaplní haldy skúsenosti s prácou s počítačom, sa zaznamená nasledovná udalosť:

  Typ udalosti: Upozornenie
  Zdroj udalosti: Win32k
  Event Category: žiadne
  Identifikácia udalosti: 243
  Dátum: Dátum
  Čas: Čas
  Používateľ: N/A
  Počítač: Názov_servera
  Popis: Vyhradenie haldy skúsenosti s prácou s počítačom zlyhalo.

  V tomto prípade zväčšiť haldy skúsenosti s prácou s počítačom.
 • Ak haldy skúsenosti s prácou s počítačom celková veľkosť medzipamäte systémové, sa zaznamená nasledovná udalosť:

  Typ udalosti: Upozornenie
  Zdroj udalosti: Win32k
  Event Category: žiadne
  Identifikácia udalosti: 244
  Dátum: Dátum
  Čas: Čas
  Používateľ: N/A
  Počítač: Názov_servera
  Popis: Nepodarilo sa vytvoriť pracovnú plochu z dôvodu vyčerpania haldy skúsenosti s prácou s počítačom.

  V tomto prípade sa zmenší veľkosť haldy skúsenosti s prácou s počítačom.
Windows Server 2003, systémové medzipamäť je 20 MB, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 • Ste v prostredí terminálových služieb.
 • Prepínač/3 GB je zadaný v súbore Boot.ini.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Свойства

Номер статьи: 184802 — последний просмотр: 06/13/2015 08:19:00 — редакция: 3.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbdll kbkernbase kbprb kbsecurity kbmt KB184802 KbMtsk
Отзывы и предложения