Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako používať CDONTS zbierať a pošty informácií od užívateľa

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:186204
Upozornenie na neaktuálny obsah článku databázy KB
Tento článok obsahuje informácie o produktoch, pre ktoré spoločnosť Microsoft už neposkytuje technickú podporu. Z tohto dôvodu je tento článok publikovaný ako nezmenený a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok obsahuje príklad, ktorá popisuje, ako na zhromažďovanie informáciíod užívateľa na.HTM stránku, a potom tieto údaje použijú pri odosielaní pošty naPríjemca používajúci Collaboration údajov objektov pre systém Windows NT Server (CDONTS)cez SMTP. Tento článok obsahuje vzorky kód pre súbory HTM a ASP akoako aj informácie o tom, ako konfigurovať váš konzoly Microsoft Management Console(MMC) predvolený SMTP Server.
DALSIE INFORMACIE
Syntax pre odosielanie pošty s NewMail objektu CDONTS je akotakto:
  objNewMail.Send([From][, To][, Subject][, Body][, Importance] )  objNewMail   Required. This NewMail object.  From   Optional. String. The full messaging address to be identified as   the sender (for example, someone@Microsoft.com)  To   Optional. String. A list of full messaging addresses of recipients.   The individual recipient addresses are separated by semicolons.   (for example, someone@Microsoft.com)  Subject   Optional. String. The subject line for the message.  Body   Optional. IStream object or String. The text of the message. Only   C/C++ and Java programs can use an IStream object for the Body   parameter. They should pass an IUnknown object that returns an   IStream interface in response to QueryInterface. Microsoft Visual   Basic supports the IDispatch interface and not IUnknown, so it   cannot use an IStream object.  Importance   Optional. Long. The importance associated with the message, High,   Normal or Low. This article sets the required value depending upon   which option button the user selects.				
 1. Skopírujte a prilepte nasledujúci HTML kód do súboru s názvom CDONTSMail.HTM:
     <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">   <html>   <head>   <meta http-equiv="Content-Type"   content="text/html; charset=iso-8859-1">   <meta name="GENERATOR"   content="Microsoft FrontPage (Visual InterDev Edition) 2.0">   <title>CDONTSMail</title>   </head>   <body bgcolor="#FFFFFF">   <form action="CDONTSMail.asp" method="POST">   <table border="0">     <tr>      <td>From:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtFrom"        value="Your internet address (Me@MyCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>To:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtTo"        value="The recipient's address (You@YourCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>Subject:</td>      <td><input type="text" size="47" name="txtSubject"        value="Enter a subject here"></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Message:</td>      <td><textarea name="txtMessage" rows="9" cols="45">        Type your message here.</textarea></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Importance:</td>      <td><input type="radio" name="optImportance"        value="2">High<br>        <input type="radio" checked name="optImportance"        value="1">Normal<br>        <input type="radio" name="optImportance" value="0">Low<br>      </td>     </tr>   </table>   <p><input type="submit" name="cmdSubmit" value="Submit">   <input type="reset" name="cmdClear" value="Clear"> </p>   </form>   </body>   </html>						
 2. Prilepte nasledujúci kód jazyka VBScript do súbor s názvom CDONTSMail.ASP:
     <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>   <HTML>   <HEAD>   <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual InterDev 1.0">   <META HTTP-EQUIV="Content-Type"    content="text/html;charset=iso-8859-1">   <TITLE>CDONTSMail</TITLE>   <%   Sub Write(strWriteThis)     'This subroutine just writes out whatever is     'passed to it.     response.write(strWriteThis & "<br>")   end sub   %>   </HEAD>   <BODY>   <%     Dim myCDONTSMail     Dim strFrom     Dim strTo     Dim strSubject     Dim strMessage     Dim lngImportance     'The following variable assignments are not required     'they are just here to make interpretation of the     'myCDONTSMail.Send line easier. You could put the     'Request.Form statements in the .Send line to cut down     'on the amount of code in the file.     strFrom=request.form("txtFrom")     strTo=request.form("txtTo")     strSubject = request.form("txtSubject")     strBody=request.form("txtMessage")     lngImportance = request.form("optImportance")     'The following four lines of code are just here for test     'purposes to see what variables have been pulled in from the     'HTM form.     Write("strFrom = " & strFrom)     Write("strTo = " & strTo)     Write("strSubject = " & strSubject)     Write("strMessage = " & strBody)     Write("Importance = " & lngImportance)     Set myCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")     myCDONTSMail.Send strFrom,strTo,strSubject,strBody,lngImportance     Set myCDONTSMail = Nothing     Write "Mail has been sent."     %>   </BODY>   </HTML>						
  POZNÁMKA: NewMail objekt sa stane neplatným po úspešnom ukončení Odoslať metóda a vy nemôžete znova použiť ju na inú správu. Ste by nastavte ju na nič na uvoľnenie pamäte. Pokus o prístup odoslané NewMail objekt výsledky v návrat CdoE_INVALID_OBJECT.
 3. Postup na nakonfigurovanie váš Internet Information Server (IIS).Na odosielanie pošty z servera IIS cez SMTP server (za predpokladu, že sú rôznych počítačoch), dokončenie nasledujúcich kroky:

  1. V počítači IIS otvorí Microsoft Management Console (MMC).
  2. Na ľavej table rozbaľte položku "Internet Information Server" sekcia.
  3. Na ľavej table vyberte a rozbaľte servera IIS.
  4. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom na "Predvolená SMTP server" a vyberte "Vlastnosti"
  5. Vyberte kartu "Dodávka".
  6. Do textového poľa "Plne kvalifikovaní doménové meno" zadajte IIS názov počítača.
  7. Do textového poľa "Smart Host", zadajte názov servera SMTP.
 4. Spustite súbor CDONTSMail.htm vo vašom prehliadači, zadajte požadované informácie, a potom vyberte tlačidlo Odoslať.

  POZNÁMKA: Vyššie uvedený kód vyžaduje zadanie hodnoty od a Do polí.
ODKAZY
Spolupracujúce údajové objekty pomôcť; Hľadať na "Spolupracujúce údajové objekty preNTS zložky"; Téma: "NewMail objekt (CDONTS knižnica)"
kbDSupport kbCDONTS kbdse

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 186204 – Posledná kontrola: 10/19/2011 10:00:00 – Revízia: 2.0

 • kbhowto kbhtml kbmsg kbmt KB186204 KbMtsk
Pripomienky